Naše rady opustila sestra Erika Kardošová z Prešova

1385

Dňa 8. júna 2019 opustila naše skautské rady sestra Erika Kardošová. Narodila sa 1.12.1934 v Prešove, kde aj ako jedenásť ročná, po 2. svetovej vojne vstúpila do skautingu.

Členkou zboru skautiek bola až do zákazu skautingu koncom 40 – tych rokoch. V roku 1968 už ako dospelá pomáhala v Prešove pri obnove dievčenského skautingu. Podobne to bolo aj začiatkom 90 – teho roku, kedy sa znova aktívne zapojila pri formovaní prešovského zboru skautiek a pracovala aj ako členka okresnej skautskej rady. Do „činovníckeho dôchodku“ odišla po roku 1995, no naďalej pracovala v oddiele oldskautov a oldskautiek, ktorý bol začlenený pri okresnej skautskej rade. Po reorganizácii organizačnej štruktúry bola ešte niekoľko rokov registrovanou členkou 49. zboru Geronimo Prešov. Posledné roky, vzhľadom na vek a zdravotný stav sa už do skautskej činnosti aktívne nezapájala.

Česť jej pamiatke
Prešovskí skauti a skautky