Domov Ústredie Financie Dotácia a regranting

Dotácia a regranting

Dotácia

Slovenský skauting sa v rámci svojej činnosti uchádza o rôzne dotácie a granty. Získané finančné prostriedky môžu slúžiť na financovanie nižších zložiek – zborov a oblastí. Významným zdrojom financovania je dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z ktorej sa minimálne 25% transferuje priamo na nižšie zložky. Malý snem Slovenského skautingu na návrh náčelníctva každoročne schvaľuje rozdelenie transferovanej sumy medzi zbory a oblasti. Rozdelenie medzi jednotlivé zbory sleduje systém Hodnotenie kvality zborov a rozdelenie medzi oblasti Hodnotenie kvality oblastí.

Hodnotenie kvality zborov

Hodnotenie kvality zborov a hodnotenie kvality oddielov každoročne zbiera informácie, z ktorých časť je automaticky podkladom pre bodové ohodnotenie zborov. Z pridelených bodov sa vypočíta dotácia pre jednotlivé zbory. Viac informácií nájdete tu.

Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí rozdeľuje dotáciu určenú pre oblasti, podľa schválených kritérií. Viac informácií nájdete tu.

Granty

Náčelníctvo Slovenského skautingu môže navrhnúť časť prostriedkov rozdeliť na účelové granty pre nižšie zložky. Grantové kolá sú vypisované podľa finančných možností v danom roku zvyčajne na viacero účelov. Účely podpory môžu byť opravy klubovní, propagácia, podpora znevýhodnených, krízové situácie, kreatíva a iné. Spustenie grantových kôl je oznamované komunikačnými kanálmi Slovenského skautingu ako webstránka, Skautské zvesti, Infopack.

Termíny

Termíny súvisiace s dotáciami, grantami, hodnotením kvality a podobne sú zverejnené v kalendári vodcu.

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...