Úvod Ústredie Financie Dotácia a regranting

Dotácia a regranting

Dotácia

Slovenský skauting sa v rámci svojej činnosti uchádza o rôzne dotácie a granty. Získané finančné prostriedky môžu slúžiť na financovanie nižších zložiek – zborov a oblastí. Významným zdrojom financovania je dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z ktorej sa minimálne 25% transferuje priamo na nižšie zložky. Malý snem Slovenského skautingu na návrh náčelníctva každoročne schvaľuje rozdelenie transferovanej sumy medzi zbory a oblasti. Rozdelenie medzi jednotlivé zbory sleduje systém Hodnotenie kvality zborov a rozdelenie medzi oblasti Hodnotenie kvality oblastí.

Hodnotenie kvality zborov

Hodnotenie kvality zborov a hodnotenie kvality oddielov každoročne zbiera informácie, z ktorých časť je automaticky podkladom pre bodové ohodnotenie zborov. Z pridelených bodov sa vypočíta dotácia pre jednotlivé zbory.

Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí rozdeľuje dotáciu určenú pre oblasti, podľa schválených kritérií. Viac informácií nájdete tu.

Granty

Náčelníctvo Slovenského skautingu môže navrhnúť časť prostriedkov rozdeliť na účelové granty pre nižšie zložky. Grantové kolá sú vypisované podľa finančných možností v danom roku zvyčajne na viacero účelov. Účely podpory môžu byť opravy klubovní, propagácia, podpora znevýhodnených, krízové situácie, kreatíva a iné. Spustenie grantových kôl je oznamované komunikačnými kanálmi Slovenského skautingu ako webstránka, Skautské zvesti, Infopack.

Termíny

Termíny súvisiace s dotáciami, grantami, hodnotením kvality a podobne sú zverejnené v kalendári vodcu.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...