Domov Ústredie Financie Dotácia a regranting

Dotácia a regranting

Dotácia

Slovenský skauting sa v rámci svojej činnosti uchádza o rôzne dotácie a granty. Získané finančné prostriedky môžu slúžiť na financovanie nižších zložiek – zborov a oblastí. Významným zdrojom financovania je dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z ktorej sa minimálne 25% transferuje priamo na nižšie zložky. Malý snem Slovenského skautingu na návrh náčelníctva každoročne schvaľuje rozdelenie transferovanej sumy medzi zbory a oblasti. Rozdelenie medzi jednotlivé zbory sleduje systém Hodnotenie kvality zborov a rozdelenie medzi oblasti Hodnotenie kvality oblastí.

Hodnotenie kvality zborov

Hodnotenie kvality zborov a hodnotenie kvality oddielov každoročne zbiera informácie, z ktorých časť je automaticky podkladom pre bodové ohodnotenie zborov. Z pridelených bodov sa vypočíta dotácia pre jednotlivé zbory. Viac informácií nájdete tu.

Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí rozdeľuje dotáciu určenú pre oblasti, podľa schválených kritérií. Viac informácií nájdete tu.

Granty

Náčelníctvo Slovenského skautingu môže navrhnúť časť prostriedkov rozdeliť na účelové granty pre nižšie zložky. Grantové kolá sú vypisované podľa finančných možností v danom roku zvyčajne na viacero účelov. Účely podpory môžu byť opravy klubovní, propagácia, podpora znevýhodnených, krízové situácie, kreatíva a iné. Spustenie grantových kôl je oznamované komunikačnými kanálmi Slovenského skautingu ako webstránka, Skautské zvesti, Infopack.

Termíny

Termíny súvisiace s dotáciami, grantami, hodnotením kvality a podobne sú zverejnené v kalendári vodcu.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...