Akcie

InDuLoNa

Indulona je krém na ruky z vyše 60-ročnou tradíciou. A okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy.

Program tohto podujatia je postavený na diskusných a prednáškových blokoch pod vedením skúsených a v danej oblasti vzdelaných prednášajúcich. Sú to väčšinou prizvaní hostia zo skautských i neskautských kruhov – vysokoškolskí pedagógovia, teológovia, kňazi, filozofi. Diskusie sa týkajú konkrétnej problematiky z oblasti filozofie, teológie, politológie, histórie či dokonca metafyziky. Rozoberajú témy, ktoré sú účastníkom blízke a ktoré ich zaujímajú. Vytvára sa tu priestor na otázky i odpovede na ne. Mladí ľudia môžu konečne namiesto školského memorovania o problémoch diskutovať a sami hľadať pravdu. K tomu dostávajú aj tipy na kvalitnú literatúru.

Cieľom Indulony teda nie sú len vedomosti, ale aj naučiť skautov umeniu diskutovať, načúvať druhým a vyjadriť svoj názor. Obsahom Indulony sú okrem diskusných blokov aj ďalšie aktivity na spestrenie programu. Ide o hry, vychádzky do okolia, spev pri gitare, kvalitný film s prípadnou následnou diskusiou a pod.

Najbližšia Indulona sa uskutoční na jeseň 2017. Všetky informácie nájdete na www.indulona.68zbor.sk.

Skautský týždeň za mier

Skautský týždeň za mier je výzvou pre všetkých, aby sa zamysleli nad potrebou mieru, aby sa sami stali šíriteľmi pokoja.

Staň sa aj ty poslom mieru!

V dnešnej dobe, keď ozbrojený konflikt už nie je niečo strašne vzdialené, je na čase si položiť otázku, či môžeme niečo pre mier urobiť aj my. Ťažko si asi predstavíme, čo prežívajú ľudia v obsadených častiach Ukrajiny, utečenci zo Sýrie, či príbuzní obetí množiacich sa teroristických útokov.  Z našej pozície ich bolesť a problémy nevyriešime . Ale môžeme urobiť niečo iné – môžeme sa stať rozsievačmi malých semiačok pokoja, môžeme začať s malými krôčikmi na ceste k lepšiemu svetu.

Skauti po celom svete sú schopní uskutočňovať niekedy až neuveriteľné veci. Teda, ak sa im chce. Nemyslím teraz len na projekty obrovských rozmerov. Často ide o drobnosti, ktorými pomáhajú svojmu okoliu, a tým robia svet lepším. Takým niečím je i Skautský týždeň za mier.

Kedy a kde sa zapojiť?

Skautský týždeň za mier sa uskutočňuje počas týždňa, na ktorý pripadá medzinárodný deň mieru (21. september). Nemusíš nikam chodiť. Môžeš sa zapojiť priamo z vašej klubovne, z vášho mesta, či obce.

Ako sa zapojiť?

Jednoducho! Stačí si na stránkach Duchovnej rady vybrať jednu z aktivít, zamyslení, či modlitieb, ktorá by sadla vašej družine a potom ju len uskutočniť. Väčšina vecí je rozdelená podľa veku, takže to svoje by si mal nájsť každý. Netreba sa nikde registrovať, nikde hlásiť.

Máte nejaké otázky?

Alebo sa chcete len podeliť so svojimi nápadmi, či zážitkami? Neváhajte a napíšte na katarina.rausova@skauting.sk.

Skautský Týždeň v Taizé

Slovom Taizé je nazývaná medzinárodná ekumenická komunita v dedinke Taizé vo Francúzsku. Na tomto mieste prebiehajú každý týždeň stretnutia mladých kresťanov z rôznych cirkví, ktoré sú zamerané na „vnútorný život a ľudskú solidaritu“. Súčasťou je 3x do dňa modlitba s typickými spevmi, zamysleniami na Bibliou a zdieľaním v skupinkách. Samozrejmosťou je tiež podieľanie sa na chode komunity a nechýba ani zábava.

Skautský týždeň je najlepšou kombináciou toho, čo Taizé ponúka“bežne“ a špeciálneho programu pre nás, skautov. Tento program sa skladá z rôznych aktivít zameraných na vieru a skauting, hier a tiež poznávanie skautov zo zahraničiaa toho, ako skauting u nich vyzerá.

Skautská púť do Levoče

Skauti z viac ako desiatich zborov Slovenska sa pravidelne každý rok stretávajú na tradičnej duchovnej púti na Mariánsku horu v Levoči. Štartovacím miestom býva fara vo Vrbove. Samotná cesta má cca 25 km. V cieli býva vystavaný skautský tábor, do ktorého sa pridávajú aj skauti z iných zborov. Spoločne trávia krásne chvíle (napr. s dobrým guľášikom) od soboty až do nedele.

Počas púte zvyknú zabezpečovať duchovný servis naši skautskí kňazi Andy a Haky. Na spoločných svätých omšiach vo vyhradených zónach pri hlavnom oltári môžeme aj svojou prítomnosťou zviditeľňovať skauting.

  • Kontaktná osoba: Fabián Novotný – Fabo – fabian.novotny@gmail.com
  • Termín konania: začiatok júla

Cyrilo-Metodejská národná púť v Nitre

Nitrianska skautská oblasť kniežaťa Pribinu si každoročne pripomína príchod sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy na pozvanie kniežaťa Pribinu. Počas Cyrilometodských slávností sa zúčastňuje slávnostnej svätej omše v Nitre, po ktorej nasleduje procesia mestom s ostatkami svätého Cyrila, ktoré nesú skauti.

  • Termín konania: začiatok júla

Novinky v duchovne

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...

Príbeh stretnutia skautov s pápežom Františkom

Verejný život Slovenska v septembri zasiahla veľkolepá udalosť návštevy pápeža Františka. Jeho program svedčil o tom, že k nám neprišiel len ako najvyšší predstaviteľ...

Príhovor predsedu Duchovnej rady k návšteve pápeža Františka

Po dlhých rokoch na Slovensko znovu zavíta pápež, ktorý v septembri navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. František prichádza ako Svätý Otec, ale aj...

Táborové zamyslenia 2021 – Abilene, alebo na brehoch Červenej rieky

Chvíle strávené v kruhu priateľov, v tichu lesa, pri plápolajúcom ohníku v teepee, večer v podsade, ráno na lúke… aj také okamihy neodmysliteľne patria...