Akcie

Cesta do hlbín skautskej duše

Skautský duchovný seminár, ktorí mieri priamo do najhlbších kútov duše skauta. Každoročne sa snaží priniesť zaujímavé témy s ešte zaujímavejšími hosťami a ponúknuť tak priestor duchovnu.

Prvý ročník sa uskutočnil prezenčne v Bratislave, v roku 2019. Nasledujúce dva ročníky prebehli online formou a záznamy sú dostupné na stránke seminára.

Skautská púť do Levoče

Skautská púť do Levoče je tradičná akcia skautov Podtatranskej oblasti. Primárnym je putovanie na Mariánsku Horu v Levoči, jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku.

Počas odpustového víkendu na začiatku Júla sa stretávame na skautskej lúke pod Mariánskou horou, kde vybudujeme malé refúgium, Skautské mestečko pre našich skautských pútnikov.

V čase pandémie bola táto akcia obmedzená opatreniami, v tomto čase však uvažujeme o rozšírení a zatraktívnení akcie a nových pútavých formách a trasách putovania na Mariánsku horu.

Duchovnú službu počas púte zabezpečujú naši skautskí kňazi. Obľúbenou formou sú Andyho zamyslenia pod padákom. Vyvrcholením je spoločná účasť na hlavnej odpustovej svätej omši, na ktorej sa zúčastňujeme ako reprezentácia skautingu priamo pred oltárom vo vyhradenej zóne.

Svojou účasťou môžete získať nových priateľov a máte možnosť zažiť radostné spoločenstvo svojich skautských sestier a bratov.

  • Info: skautskecentrum@gmail.com
  • Kontaktná osoba: Roman Blaško – roman.blasko.2805x@gmail.com

InDuLoNa

Indulona je krém na ruky z vyše 60-ročnou tradíciou. A okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy.

Program tohto podujatia je postavený na diskusných a prednáškových blokoch pod vedením skúsených a v danej oblasti vzdelaných prednášajúcich. Sú to väčšinou prizvaní hostia zo skautských i neskautských kruhov – vysokoškolskí pedagógovia, teológovia, kňazi, filozofi. Diskusie sa týkajú konkrétnej problematiky z oblasti filozofie, teológie, politológie, histórie či dokonca metafyziky. Rozoberajú témy, ktoré sú účastníkom blízke a ktoré ich zaujímajú. Vytvára sa tu priestor na otázky i odpovede na ne. Mladí ľudia môžu konečne namiesto školského memorovania o problémoch diskutovať a sami hľadať pravdu. K tomu dostávajú aj tipy na kvalitnú literatúru.

Cieľom Indulony teda nie sú len vedomosti, ale aj naučiť skautov umeniu diskutovať, načúvať druhým a vyjadriť svoj názor. Obsahom Indulony sú okrem diskusných blokov aj ďalšie aktivity na spestrenie programu. Ide o hry, vychádzky do okolia, spev pri gitare, kvalitný film s prípadnou následnou diskusiou a pod.

Scout week in Taizé

Slovom Taizé je nazývaná medzinárodná ekumenická komunita v dedinke Taizé vo Francúzsku. Na tomto mieste prebiehajú každý týždeň stretnutia mladých kresťanov z rôznych cirkví, ktoré sú zamerané na „vnútorný život a ľudskú solidaritu“. Súčasťou je 3x do dňa modlitba s typickými spevmi, zamysleniami na Bibliou a zdieľaním v skupinkách. Samozrejmosťou je tiež podieľanie sa na chode komunity a nechýba ani zábava.

Skautský týždeň je najlepšou kombináciou toho, čo Taizé ponúka“bežne“ a špeciálneho programu pre nás, skautov. Tento program sa skladá z rôznych aktivít zameraných na vieru a skauting, hier a tiež poznávanie skautov zo zahraničia toho, ako skauting u nich vyzerá.

Novinky v duchovne

Mier sa začína doma – Týždeň za mier 2022

21. septembra si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Spolu s týmto dňom je spojený celý týždeň – Týždeň za mier. Tento rok si ho pripomíname...

Skauti na T22 – ako bolo?

Posledný júlový víkend sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže s názvom T22, organizované Radou pre mládež a univerzity KBS. Stretlo sa na ňom...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...