Domov Ústredie Administratíva Hodnotenie kvality oddielov a zborov

Hodnotenie kvality oddielov a zborov

Povinnosti oddielového/ej, ale aj zborového/ej vodcu a vodkyne, sú rôznorodé. Jednou z nich je aj každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielu a zboru. Čo to hodnotenie kvality je, prečo je dôležité a ako na to?

Čo to je?

Hodnotenie kvality je dôležitou sebareflexiou nielen pre národnú úroveň, ale hlavne pre vás – oddiely, zbory, vodcov/vodkyne a rady. Slúži to ako pomôcka pri nastavení stratégie oddielu/zboru, prípadne poukáže na to, v čom oddiel potrebuje posilniť alebo podporiť.

Ako ho robíme a ako prebieha

Raz do roka každý oddielový a zborový vodca/vodkyňa si v Tee-pee otvára hodnotenie kvality a vypĺňa ho za predchádzajúci kalendárny rok. K vypĺňaniu hodnotení kvality oddielu a zboru sme si pre Vás pripravili aj manuály, ktoré vám budú nápomocné pri prvých krokoch vypĺňania.

  • Manuál na vypĺňanie hodnotenia kvality oddielu si môžete stiahnuť tu: manuál
  • Manuál na vypĺňanie hodnotenia kvality zboru si môžete stiahnuť tu: manuál

K hodnoteniu kvality oddielu sme pripravili aj prehľadnú tabuľku, aký maximálny počet bodov je možné dosiahnuť v každej otázke. Otázky označené oranžovou farbou sú vyraďovacie, keďže sa odkazujú na povinnosti vyplývajúce zo Stanov alebo z Organizačného poriadku a ich nesprávne vyplnenie bude mať za následok, že celé hodnotenie kvality oddielu bude hodnotené 0 bodmi.

  • Túto tabuľku je možné stiahnuť tu: tabuľka

Akčné kroky

  1. Aktualizácia údajov o členoch a členkách jednotky
  2. Preklik na hodnotenie kvality a vytvorenie hodnotenia kvality za predchádzajúci kalendárny rok
  3. Vyplnenie hodnotenia kvality podľa najlepšieho vedomia a svedomia
  4. Odoslanie

Prečo ho robíme a prečo je povinné

Hodnotenie kvality je nielen dôležitou sebareflexiou alebo pomôckou pri nastavení cieľov a ďalších krokov oddielu/zboru, ale zároveň je s ním prepletené aj pravidelné zbieranie dát, z ktorých vychádza národná úroveň pri tvorbe stratégie celej organizácie.

Čo z toho majú nižšie zložky

Hodnotenie kvality oddielov a zborov je nástrojom, pomocou ktorého má samotný zbor spätnú väzbu ku svojej činnosti a zároveň má oblastná a národná úroveň komplexnú informáciu o činnosti a kvalite nižších zložiek.

Podľa pridelených bodov v kvalite oddielov a zborov sa napokon vypočíta dotácia pre jednotlivé zbory, dosiahnutá kvalita teda priamo vplýva na získanie finančných prostriedkov na činnosť.

Cieľom organizácie je poskytnúť a podporiť možnosť tvorby a chodu jednotiek po celom Slovensku tak, aby možnosti šírenia posolstva skautingu neboli limitované a myšlienka B.P.-ho sa tak šírila všade, bez ohľadu na kraj.

Samozrejme, nás môžete s akýmikoľvek otázkami kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.sk. Sme tu pre vás.

Dôležité termíny

február28.Vyplniť hodnotenie kvality oddielov
marec31.Zaslať hodnotenie kvality oblasti na Ústredie
aprílVyplniť hodnotenie kvality zboru a zaslať inventarizačnú tabuľku na Ústredie

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...