Domov Ústredie Administratíva Hodnotenie kvality oddielov a zborov

Hodnotenie kvality oddielov a zborov

Povinnosti oddielového/ej, ale aj zborového/ej vodcu a vodkyne, sú rôznorodé. Jednou z nich je aj každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielu a zboru. Čo to hodnotenie kvality je, prečo je dôležité a ako na to?

Čo to je?

Hodnotenie kvality je dôležitou sebareflexiou nielen pre národnú úroveň, ale hlavne pre vás – oddiely, zbory, vodcov/vodkyne a rady. Slúži to ako pomôcka pri nastavení stratégie oddielu/zboru, prípadne poukáže na to, v čom oddiel potrebuje posilniť alebo podporiť.

Ako ho robíme a ako prebieha

Raz do roka každý oddielový a zborový vodca/vodkyňa si v Tee-pee otvára hodnotenie kvality a vypĺňa ho za predchádzajúci kalendárny rok.

K vypĺňaniu hodnoteniu kvality oddielu vám prinášame aj manuál, ktorý vám bude nápomocný pri prvých krokoch vypĺňania.

Akčné kroky

  1. Aktualizácia údajov o členoch a členkách jednotky
  2. Preklik na hodnotenie kvality a vytvorenie hodnotenia kvality za predchádzajúci kalendárny rok
  3. Vyplnenie hodnotenia kvality podľa najlepšieho vedomia a svedomia
  4. Odoslanie

Prečo ho robíme a prečo je povinné

Hodnotenie kvality je nielen dôležitou sebareflexiou alebo pomôckou pri nastavení cieľov a ďalších krokov oddielu/zboru, ale zároveň je s ním prepletené aj pravidelné zbieranie dát, z ktorých vychádza národná úroveň pri tvorbe stratégie celej organizácie.

Čo z toho majú nižšie zložky

Hodnotenie kvality oddielov a zborov je nástrojom, pomocou ktorého má samotný zbor spätnú väzbu ku svojej činnosti a zároveň má oblastná a národná úroveň komplexnú informáciu o činnosti a kvalite nižších zložiek.

Podľa pridelených bodov v kvalite oddielov a zborov sa napokon vypočíta dotácia pre jednotlivé zbory, dosiahnutá kvalita teda priamo vplýva na získanie finančných prostriedkov na činnosť.

Cieľom organizácie je poskytnúť a podporiť možnosť tvorby a chodu jednotiek po celom Slovensku tak, aby možnosti šírenia posolstva skautingu neboli limitované a myšlienka B.P.-ho sa tak šírila všade, bez ohľadu na kraj.

Samozrejme, nás môžete s akýmikoľvek otázkami kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.sk. Sme tu pre vás.

Dôležité termíny

február28.Vyplniť hodnotenie kvality oddielov
marec31.Zaslať hodnotenie kvality oblasti na Ústredie
aprílVyplniť hodnotenie kvality zboru a zaslať inventarizačnú tabuľku na Ústredie

Aktuálne najčítanejšie

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...