Úvod Skauti Rady Duchovná rada

Duchovná rada

Duchovná rada je stálou radou a jej predseda je členom náčelníctva Slovenského skautingu. Jej úlohou je rozvíjať duchovný rozmer skautov a podporovať náboženskú výchovu členov, ktorí si ju žiadajú v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. To sa deje prostredníctvom budovania si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.

Aktivity

Spolupracujeme pri príprave rôznych aktivít, ako napr.:

 • Online kampane – Týždeň za mier, aktivity na leto, k Betlehemskému svetlu, pôstu a pod.
 • ekumenické aktivity, predovšetkým podklady pre družiny a oddiely
 • odovzdávanie Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví a spoločenského života
 • aktivity kňazov a skautov – napr. celoslovenská skautská omša od Prešova až po Bratislavu, skautské duchovné obnovy
 • celoslovenské skautské púte (do Levoče, spoluprá­ca pri organizovaní Cyrilo­metodských slávnosti)
 • duchovné vzdelávacie a formačné kurzy
 • …a mnohé ďalšie

Pre vás

 • Robíte akciu rozvíjajúcu duchovný rozmer a chcete ju propagovať?
 • Potrebujete poradiť, pomôcť pri tvorbe duchovného programu?
 • Máte nápady, inšpirácie na vlastné duchovné aktivity?
 • Chcete sa zapojiť do činnosti duchovnej rady?
 • Máte záujem o kurz/prednášateľa?
skauting-nacelnictvo-2017-5

Martin Raškovský
Predseda Duchovnej rady
martin.raskovsky@skauting.sk

Alžbeta Novotná
Tajomníčka Duchovnej rady
duchovno@skauting.sk

Ďalší členovia Duchovnej rady

Novinky v duchovne

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...

Príbeh stretnutia skautov s pápežom Františkom

Verejný život Slovenska v septembri zasiahla veľkolepá udalosť návštevy pápeža Františka. Jeho program svedčil o tom, že k nám neprišiel len ako najvyšší predstaviteľ...

Príhovor predsedu Duchovnej rady k návšteve pápeža Františka

Po dlhých rokoch na Slovensko znovu zavíta pápež, ktorý v septembri navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. František prichádza ako Svätý Otec, ale aj...

Táborové zamyslenia 2021 – Abilene, alebo na brehoch Červenej rieky

Chvíle strávené v kruhu priateľov, v tichu lesa, pri plápolajúcom ohníku v teepee, večer v podsade, ráno na lúke… aj také okamihy neodmysliteľne patria...