Úvod Skauti Rady Duchovná rada

Duchovná rada

Duchovná rada je stálou radou a jej predseda je členom náčelníctva Slovenského skautingu. Jej úlohou je rozvíjať duchovný rozmer skautov a podporovať náboženskú výchovu členov, ktorí si ju žiadajú v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. To sa deje prostredníctvom budovania si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.

Aktivity

Spolupracujeme pri príprave rôznych aktivít, ako napr.:

 • Online kampane – Týždeň za mier, aktivity na leto, k Betlehemskému svetlu, pôstu a pod.
 • ekumenické aktivity, predovšetkým podklady pre družiny a oddiely
 • odovzdávanie Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví a spoločenského života
 • aktivity kňazov a skautov – napr. celoslovenská skautská omša od Prešova až po Bratislavu, skautské duchovné obnovy
 • celoslovenské skautské púte (do Levoče, spoluprá­ca pri organizovaní Cyrilo­metodských slávnosti)
 • duchovné vzdelávacie a formačné kurzy
 • …a mnohé ďalšie

Pre vás

 • Robíte akciu rozvíjajúcu duchovný rozmer a chcete ju propagovať?
 • Potrebujete poradiť, pomôcť pri tvorbe duchovného programu?
 • Máte nápady, inšpirácie na vlastné duchovné aktivity?
 • Chcete sa zapojiť do činnosti duchovnej rady?
 • Máte záujem o kurz/prednášateľa?
skauting-nacelnictvo-2017-5

Martin Raškovský
Predseda Duchovnej rady
martin.raskovsky@skauting.sk

Elena Kytlicová
Tajomníčka Duchovnej rady
duchovno@skauting.sk

Ďalší členovia Duchovnej rady

Novinky v duchovne

Pribaľte si so sebou do stanu aj Táborové zamyslenia 2020

K skautskému táboru neodmysliteľne patria aj dlhé letné večery, čas pri sviečke, či plápolajúcom ohníku, čas zamyslieť sa, zastaviť sa, rozjímať. Duchovná rada si...

Duchovný rozvoj – objavovať, pýtať sa a skúmať

O duchovnom rozvoji v skautingu sa vedie množstvo debát na rôznych úrovniach. Často je ťažké nájsť spoločné záchytné body. Ľudia si rôzne vysvetľujú úlohu...

Zhrnutie výsledkov prieskumu: Duchovný rozvoj v skautingu, povinnosť voči Bohu

Podľa ústavy svetového skautského hnutia (WOSM) povinnosť voči Bohu patrí spolu s povinnosťou voči blížnym a povinnosťou voči sebe medzi tri základné princípy skautingu....

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...