Domov Skauti Rady Duchovná rada

Duchovná rada

Duchovná rada  je stálou radou Slovenského skautingu a jej predseda je členom náčelníctva. Jej poslaním je napomáhať objavovať duchovný svet, rozvíjať skautské hodnoty vyjadrené pomocou princípov, ako aj sľubom a zákonom. Úlohou Duchovnej rady je tiež napomáhať duchovnej a náboženskej výchove tých členov SLSK, ktorí si ju žiadajú v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. V súčasnosti tvorí radu sedem členov, ktorým pomáhajú spolupracovníci DR, oblastné spojky a spojka pre ICCS (International Catholic Conference of Scouting) a ICCG (International Catholic Conference of Guiding).

Pre vás

  • Robíte akciu rozvíjajúcu duchovný rozmer a chcete ju propagovať?
  • Potrebujete poradiť, pomôcť pri tvorbe duchovného programu?
  • Máte nápady, inšpirácie na vlastné duchovné aktivity?
  • Chcete sa zapojiť do činnosti Duchovnej rady?
  • Máte záujem o kurz/prednášateľa?
  • Ozvite sa nám na duchovno@skauting.sk.
skauting-nacelnictvo-2017-5

Martin Raškovský
Predseda Duchovnej rady
martin.raskovsky@skauting.sk

zamestnanec02

Hana Hrmová
Tajomníčka Duchovnej rady
duchovno@skauting.sk

Národný kaplán

Národný kaplán pre ICCS je zástupcom SLSK na podujatiach organizovaných pre národných kaplánov ICCS a okrem toho je garantom a koordinátorom rozšírenej duchovno-náboženskej  formácie členov katolíckeho vierovyznania, ktorí o takúto formáciu požiadajú. Ďalej, koordinuje činnosť kňazov (aj nekatolíckych), ktorí spolupracujú so SLSK, v prípade potreby komunikuje s Konferenciou biskupov Slovenska a Radou KBS pre mládež, spolupracuje s oblastnými spojkami DR a s Radou pre rozvoj. Keďže je katolíckym kňazom, môžete ho požiadať aj o kňazskú službu, na podujatiach SLSK.

skauting-duchovno-narodny-kaplan-1

Ján Mahút
národný kaplán

Ďalší členovia Duchovnej rady

skauting-duchovno-clen-1

Mária Mitríková

skauting-duchovno-clen-2

Roman Blaško

skauting-duchovno-clen-3

Lívia Platková

Novinky v duchovne

Mier sa začína doma – Týždeň za mier 2022

21. septembra si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Spolu s týmto dňom je spojený celý týždeň – Týždeň za mier. Tento rok si ho pripomíname...

Skauti na T22 – ako bolo?

Posledný júlový víkend sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže s názvom T22, organizované Radou pre mládež a univerzity KBS. Stretlo sa na ňom...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...