Úvod Skauti Zahraničie Medzinárodný skauting doma

Medzinárodný skauting doma

Mnohí skauti sú presvedčení, že medzinárodný rozmer skautingu môžu zažiť iba na veľkých skautských zahraničných akciách alebo zahraničných expedíciách, ktoré nie sú vždy najlacnejšou záležitosťou. Toto zúžené chápanie zahraničného skautingu neraz spôsobuje, že skauti sa o zahraničné zážitky ochudobňujú. Existuje totiž veľa spôsobov, ako okúsiť medzinárodný skauting aj z pohodlia klubovne, či domova.

Prostredníctvom poznávania zahraničného skautingu získavajú skauti nové vedomosti o cudzích krajinách, učia sa väčšej tolerancii, zdokonaľujú si cudzie jazyky a nachádzajú nových kamarátov. Práve preto je dôležité pravidelne začleňovať medzinárodný rozmer skautingu do družinoviek, oddieloviek, táborov a celkového programu.

Pre viac informácií kontaktujte Zahraničnú radu na international@skauting.sk.

Zahraničné novinky

Máme tu Deň zamyslenia 2021. Stiahnite si balíček aktivít a zapojte sa do svetových...

Už nám ostáva len niekoľko dní do jednej z najväčších svetových skautských aktivít – do Dňa zamyslenia a práve teraz prinášame dlho očakávaný balíček...

Skautujem doma: JOTI Special Edition už tento víkend!

Činnosť Slovenského skautingu je pozastavená. Chýbajú nám kamaráti. Chýba nám škola. Naša rodina a spoločnosť potrebuje našu pomoc... Skauti môžu spojiť sily a JOTI...

List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...