Úvod Skauti Zahraničie Medzinárodný skauting doma

Medzinárodný skauting doma

Mnohí skauti sú presvedčení, že medzinárodný rozmer skautingu môžu zažiť iba na veľkých skautských zahraničných akciách alebo zahraničných expedíciách, ktoré nie sú vždy najlacnejšou záležitosťou. Toto zúžené chápanie zahraničného skautingu neraz spôsobuje, že skauti sa o zahraničné zážitky ochudobňujú. Existuje totiž veľa spôsobov, ako okúsiť medzinárodný skauting aj z pohodlia klubovne, či domova.

Prostredníctvom poznávania zahraničného skautingu získavajú skauti nové vedomosti o cudzích krajinách, učia sa väčšej tolerancii, zdokonaľujú si cudzie jazyky a nachádzajú nových kamarátov. Práve preto je dôležité pravidelne začleňovať medzinárodný rozmer skautingu do družinoviek, oddieloviek, táborov a celkového programu.

Pre viac informácií kontaktujte Zahraničnú radu na international@skauting.sk.

Zahraničné novinky

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...

Ako bolo na Stredoeurópskom Jamboree v Prahe?

V termíne od 2. do 12. augusta 2022 sa v Prahe uskutočnilo pätnáste Stredoeurópske Jamboree (CEJ). O tom ako bolo, ktoré krajiny mali na...

Poď dobrovoľničiť na európsku úroveň!

Skôr ako zavrhneš túto myšlienku s tým, že nemáš potrebné skúsenosti, prečítaj si viac! Uprostred leta sme zvolili nové európske náčelníctvo a schválili strategický plán....