Domov Skauti Zahraničie Medzinárodný skauting doma

Medzinárodný skauting doma

Mnohí skauti sú presvedčení, že medzinárodný rozmer skautingu môžu zažiť iba na veľkých skautských zahraničných akciách alebo zahraničných expedíciách, ktoré nie sú vždy najlacnejšou záležitosťou. Toto zúžené chápanie zahraničného skautingu neraz spôsobuje, že skauti sa o zahraničné zážitky ochudobňujú. Existuje totiž veľa spôsobov, ako okúsiť medzinárodný skauting aj z pohodlia klubovne, či domova.

Prostredníctvom poznávania zahraničného skautingu získavajú skauti nové vedomosti o cudzích krajinách, učia sa väčšej tolerancii, zdokonaľujú si cudzie jazyky a nachádzajú nových kamarátov. Práve preto je dôležité pravidelne začleňovať medzinárodný rozmer skautingu do družinoviek, oddieloviek, táborov a celkového programu.

Pre viac informácií kontaktujte Zahraničnú radu na international@skauting.sk.

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...