Spomienka na brata Jiřího Navrátila

1381

JUDr. Jiří Navrátil – legenda československého a českého skautingu odišiel do skautského neba dňa 16.januára 2017. Napriek jeho ťažkému životu, (ako skaut – politický väzeň bol odsúdený na 20 rokov pre velezradu) sa dožil krásnych 93 rokov.

Do skautského oddielu, slávnej foglarovej pražskej dvojky vstúpil v roku 1937. Od tohto času bol telom aj dušou skautom. Po zákaze skautingu v roku 1940 sa stal členom protifašistického odboja. V roku 1944 ho zatklo Gestapo a uväznilo a zaradilo ho do tzv. pracovného oddielu. Jemu sa však podarilo utiecť a do konca vojny sa ukrýval a venoval ilegálnej činnosti.

Po roku 1949 sa spolu s ďalšími skautmi pokúsil o protikomunistický prevrat. Polícia ich však odhalila v „skautskom“ procese odsúdila. Po prepustení z väzenia pracoval ako robotník avšak popri tom prekladal knihy z nemčiny, angličtiny a aj francúzštiny.

V roku 1968 bol samozrejme pri obnove skautingu v Československu a bol zvolený do náčelníctva Junáka. Po zákaze činnosti Junáka pracoval naďalej v pražskej dvojke, nie v skautskej, ale v turistickej so skautskými princípmi.

Po obnove Junáka 1989 sa stal zahraničným spravodajcom a členom ústrednej rady Junáka. V roku 1992 bol zvolený za starostu a od začiatku tretieho tisícročia až do smrti bol 1. miestostarostom Junáka – českého skauta.

Svetová skautská organizácia WOSM udelila ako prvému skautovi z východného bloku najvyššie svetové skautské vyznamenanie „Bronzového vlka“.

Skautská rozlúčka s bratom Jiřím Navrátilom bola v nedeľu 22. januára v Prahe v kostole Najsvätejšieho Salvátora. S bratom Jiřím sa prišla rozlúčiť aj delegácia Slovenského skautingu.

Česť jeho pamiatke!

Peter Janota
Historická komisia