Knižnica

Či už hľadáš nápady na dumky, alebo súkromné zamyslenia, zaujíma ťa duchovno v skautingu ako také, alebo len potrebuješ povzbudiť, ponúkame ti výber z našej knižnice.

Príbehy ciest, Príbehy ciest II
(Andrej Legutký – Andy)

Publikácia, ktorá obsahuje obľúbené Andyho príbehy. Kniha je zameraná na duchovný rozvoj a formovanie členov skautingu. Je tiež vhodná ako doplnok do diskusie duchovného rozvoja a vzdelávania všetkých, keďže prostredníctvom hodnôt ukrytých v príbehoch sa buduje duchovný rozvoj každej skautskej osobnosti.

Jej súčasťou je úvodná stať s názvom: Ako pracovať (nielen) s Andyho príbehmi v skautingu. Obsahuje trojitú metodickú časť, ktorej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne.

Na cestu – Skautský duchovný sprievodca
(Regula Gamp. Guido Hügen OSB, Andrej Legutký)

Drobná knižôčka, v ktorej môžete nájsť modlitby na rôzne príležitosti, všeobecný duchovný formačný systém a táborové dumky, vhodné pre každého bez rozdielu vierovyznania.

Dostupnosť: možné požičať na Ústredí SLSK, u br. Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

Dotkni sa ma
(Andrej Legutký – Andy, Martina Boratková)

V prvej časti knihy sa nachádzajú zamyslenia o skautskom zákone a jeho uplatňovaní v situáciách každodenného života. Na zamyslenia nadväzujú programové aktivity. Tvorcovia duchovných aktivít určite ocenia desiatky neošúchaných námetov s metodickými pokynmi, ako tú – ktorú aktivitu pripraviť, viesť a kam ju smerovať.

Druhú časť knihy tvorí skautská krížová cesta. Jej štrnásť zamyslení sa priamo dotýka aktuálnych problémov, ktoré prináša súčasný životný štýl, známy väčšine mladých. Kniha patrí do rúk predovšetkým vodcom a radcom, ktorí hľadajú spôsob, ako prostredníctvom skautského programu rozvíjať i duchovný rozmer človeka

Dostupnosť: možné požičať na Ústredí SLSK, u br. Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

Nikdy nekončící dobrodružství
(Jiří Zajíc – Edy, a kol.)

Metodický sprievodca rozvojom duchovného života z dielne našich bratov Čechov.

Dostupnosť: v online knižnici na skaut.cz

Knižnica LŠ Protos

Absolventské práce účastníkov českej lesnej školy Protos, zameranej na duchovný rozvoj.

Dostupnosť: online Knihovna – Lesní škola PROTOS (skauting.cz)

Ďalšie publikácie, dokumenty a knihy v pdf

Novinky v duchovne

Mier sa začína doma – Týždeň za mier 2022

21. septembra si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Spolu s týmto dňom je spojený celý týždeň – Týždeň za mier. Tento rok si ho pripomíname...

Skauti na T22 – ako bolo?

Posledný júlový víkend sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže s názvom T22, organizované Radou pre mládež a univerzity KBS. Stretlo sa na ňom...

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...