Domov Kontakt Ústredie Slovenského skautingu

Ústredie Slovenského skautingu

Ústredie je výkonný orgán Slovenského skautingu zriadený Náčelníctvom na pomoc so zabezpečovaním všetkých činností národnej úrovne Slovenského skautingu. Ústredie zamestnáva zamestnancov a spolupracuje i s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú pri rôznych projektoch.

Poštová adresa

Slovenský skauting, o. z.
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

mapka ako sa k nám dostať
navigovať

Kontakty

Telefón: 02 – 446 40 154 (zadávajte aj s predvoľbou)
Mobil: 0948 310 100
E-mail: ustredie@skauting.sk
Skype: ustredie.slsk
Osobne/poštou: Mokrohájska cesta 6, 841 04 BA

Fakturačná adresa

Slovenský skauting, o. z.
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

IČO: 00598721
DIČ: 2020795876

Číslo účtu: 2660080180/1100, Tatra banka, a. s.
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Kontakt pre médiá

Mária Dirgová – e-mail: media@skauting.sk

Stáli pracovníci a širší tím zamestnancov Ústredia Slovenského skautingu

Na Ústredí Slovenského skautingu sú zamestnanci k dispozícii na osobné stretnutia či telefonicky od pondelka do piatku v čase od 9:30 do 14:30. V prípade osobného stretnutia neváhajte konkrétneho zamestnanca kontaktovať a dohodnúť si termín. Na vašu správu vám odpíšeme čo najskôr, avšak najviac do 14 dní.

skauting-ustredie-zamestnanec-2022-03

Mária Budzáková
Riaditeľka Ústredia SLSK
maria.budzakova@skauting.sk

 • Zabezpečenie plnenia Strategického plánu
 • Spolupráca s partnermi a štátnymi inštitúciami
 • Reprezentovanie SLSK na verejných podujatiach
 • Zabezpečovanie chodu organizácie a Ústredia SLSK
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-11

Barbora Bacová
Vedúca kancelárie
Ústredia SLSK
barbora.bacova@skauting.sk

 • Výber a riadenie zamestnancov Ústredia SLSK
 • Zabezpečenie implementácie GDPR do organizácie
 • Príprava podkladov a informácií k skautským letným táborom
 • Dodržiavanie a podklady k administratívnym termínom
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-14

Katarína Franců
Sekretariát
ustredie@skauting.sk

 • Informácie o skautskom zbore  pre nového záujemcu
 • Nahlasovanie zmien nižších zložiek na MVSR
 • Schvaľovanie záverečných správ
 • Spracovanie registrácií nižších org. zložiek
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-06

Michal Barok
Finančný manažér
barok@skauting.sk

 • Kompletná účtovná a mzdová agenda
 • Spracovanie finančných správ a vyúčtovaní ku grantom a dotáciám
 • Vystavovanie a evidencia dotačných a grantových zmlúv pre nižšie zložky
 • Spracovanie a príprava ročného rozpočtu
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-07

Mária Dirgová
PR a komunikácia
komunikacia@skauting.sk

 • Publikovanie príspevkov na webstránkach SLSK
 • Správa oficiálnych sociálnych sietí
 • Poskytnutie rozhovorov médiám
 • Príprava tlačových správ
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-12

Barbora Blahová
Tajomníčka Programovej rady
program@skauting.sk

 • Programové aktivity pre všetky vekové kategórie
 • Písanie a spolupráca pri tvorbe programových príručiek
 • Organizovanie Družiny roka a Radcovského fóra
 • Organizovanie školení v programe DofE
zamestnanec02

Dominika Šilhárová
Projektová koordinátorka,
fundraiserka
dominika.silharova@skauting.sk

 • Zabezpečovanie firemného a individuálneho fundraisingu
 • Vyhľadávanie a udržiavanie partnerstiev
 • Hľadanie a spravovanie projektov
 • Realizovanie fundraisingových kampaní
 • Komunikácia s donormi
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-09

Denisa Bradiaková
Koordinátorka projektu
Skautská služba
sluzba@skauting.sk

 • Vedenie dobrovoľníckej iniciatívy Skautská služba
 • Skautská služba na hraniciach
 • Skautská služba vo VKC Bottova, Bratislava
 • Integrácia ukrajinských detí to nižších zložiek
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-15

Michal Šandrej
Publikačné centrum,
grafické práce
michal.sandrej@skauting.sk

 • Grafika a DTP
 • Šéfredaktor časopisu Džungľa
 • Tvorba publikačného plánu na daný rok
 • Spracovanie skautských publikácií
 • Grafické spracovanie tlačovín
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-16

Marián Suvák
správa webov SLSK
koordinátor Betl. svetla
marian.suvak@skauting.sk

 • Starostlivosť o webhostingový priestor Slovenského skautingu
 • Správa a nastavenia webhostingu, domén a subdomén
 • Správa e-mailových adries a skupín
 • Podpora pre nižšie organizačné zložky
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-01

Viera Lukáčová
Tajomníčka Zahraničnej rady
international@skauting.sk

 • Podpora dobrovoľníkov na zahraničných akciách
 • Pomoc pri koordinácii projektov WOSM a WAGGGS
 • Propagovanie zahraničných akcií
 • Participácia pri organizovaní zahraničných podujatí
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-04

Veronika Živčicová
Tajomníčka Rady pre rozvoj
rozvoj@skauting.sk

 • Podpora pri zakladaní novej nižšej zložky
 • Spravovanie Hodnotenia kvality zborov a oddielov
 • Analýza dát z výsledkov Hodnotenia kvality
 • Organizácia podujatí na podporu rozvoja organizácie
zamestnanec02

Lenka Šubová
Tajomníčka Rady pre vzdelávanie
vzdelavanie@skauting.sk

 • Pomoc pri príprave vzdelávacích podujatí
 • Príprava dekrétov pre absolventov skúšok
 • Spravovanie zoznamov absolventov
 • Zabezpečovanie akreditácie vzdelávacích podujatí
skauting-ustredie-zamestnanec-2022-05

Michal Matia
Informačný systém Tee-pee
tee-pee@skauting.sk

 • Používateľská podpora pre Tee-pee
 • Správa používateľských rolí na národnej úrovni
 • Správa nastavení informačného systému Tee-pee
 • Implementácia Hodnotenia kvality zborov a oddielov do systému Tee-pee
zamestnanec02

Hana Hrmová
Tajomníčka Duchovnej rady
duchovno@skauting.sk

 • Príprava aktivít so zameraním na duchovný rozmer
 • Príprava a organizácia podujatí so zameraním na duchovno
 • Realizácia tématických kampaní počas roka
 • Spolupráca s kňazmi v SLSK
zamestnanec02

Martina Suváková
Šéfredaktorka časopisu Skaut
martina.suvakova@skauting.sk

 • Redakcia príspevkov časopisu
 • Obrazová redakcia
 • Jazyková korektúra
zamestnanec01

Andrej Mjartan
Šéfredaktor časopisu Médium
andrej.mjartan@skauting.sk

 • Tvorba grafických výstupov na základe dopytov
 • Šéfredaktor časopisu Médium
 • Grafické spracovanie Družiny roka
zamestnanec01

Timotej Pastorek
Junior projektový manažér
timotej.pastorek@skauting.sk

 • Podávanie a správa nových projektov SLSK
 • Koordinácia projektu Globálne vzdelávanie
 • Koordinácia projektu Rómsky skauting
 • Implementácia Safe from harm do SLSK
zamestnanec01

Adam Lukáč
Koordinátor CEJ 2024
adam.lukac@skauting.sk

 • Príprava Stredoeurópskeho Jamboree na Slovensku
 • Manažment všetkých zložiek core teamu
 • Projektové vedenie podujatia
 • Krízový manažment
 • Tvorba vízie podujatia

Projekty Slovenského skautingu

Skauti po celom svete majú radi výzvy. Rovnako aj tí na Slovensku. Či už ide o zrealizovanie krátkodobých alebo náročnejších vízií, vždy sa do toho pustia s energiou a chuťou posunúť svoj projekt o úroveň vyššie. Presne tak ako pri záchrane kultúrneho hradného dedičstva, prinesenia Svetla z Betlehema do tisícok domácností na Slovensku alebo organizovania národných zážitkových či vzdelávacích podujatí. Prostredníctvom týchto kontaktov môžete kontaktovať jednotlivých koordinátorov.

skauting-betlehemske-svetlo-1

Betlehemské svetlo
svetlo@skauting.sk
www.betlehemskesvetlo.sk

skauting-projekt-odklinanie-hradov-2

Odklínanie hradov
ustredie@skauting.sk
www.odklinaniehradov.sk
02 – 446 40 154

skauting-klub-priatelov-skautingu

Klub priateľov skautingu
priatelia@skauting.sk
www.podpor.skauting.sk

Novinky z Ústredia

Aktuálne najčítanejšie

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...