Domov Ústredie Financie Účtovná závierka

Účtovná závierka

So začiatkom roka je spojená aj povinnosť, vyplývajúca zo Zákona o účtovníctve, spracovať ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok (tlačivo účtovnej závierky neziskových organizácii UZNO).

Účtovná závierka sa predkladá

 • na ústredie SLSK v termíne do 31.1. nasledujúceho roka, pretože je to súčasť hodnotenia kvality (regrantingu) a tiež podmienka ak ste boli príjemcom prostriedkov podľa zmluvy o dotácii
 • na daňový úrad (finančnú správu) v termíne podania daňového priznania, to znamená že obvykle do 31.3.

Čo treba poslať na ústredie

 • tlačivo účtovnej závierky s vyplnenými výkazmi príjmov a výdavkov a majetku a záväzkov, najlepšie emailom v elektronickej podobe

Podanie závierky na daňový úrad (finančnú správu)

 • od roku 2022 (za rok 2021) treba zaslať účtovnú závierku s vyplnenými výkazmi príjmov a výdavkov a majetku a záväzkov elektronicky cez portál financnasprava.sk do termínu podania daňového priznania
 • závierka sa podáva v registrovanom profile v časti: katalógy / katalóg formulárov / účtovné závierky pre neziskové organizácie / účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva / formulár pre aktuálny rok

Ako sa zaregistrovať na finančnú správu

 • na stránke www.financnasprava.sk sa registruje osoba, ktorá bude za zbor/oblasť podávať závierku
 • registruje sa aktivovaným občianskym preukazom eID
 • zároveň musí zbor/oblasť dať registrovanej osobe splnomocnenie na elektronickú komunikáciu viď priložený vzor plnomocenstvo

Iné možnosti podania na finančnú správu

 • v prípade, že poznáte niekoho kto už prístup na finančnú správu má je možné mu dať splnomocnenie viď priložený vzor plnomocenstvo

Nahratie splnomocnenia na finančnú správu

 • vo svojom profile na finančnej správy zvoľte: autorizácie a zastupovania / moje autorizácie k subjektom / žiadosť o autorizáciu / žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt / vyplní formulár a do prílohy sa nahrá naskenované splnomocnenie

Rady k ročnej závierke

 • všetky formuláre treba vyplniť k dátumu 31.12. (teda za celý kalendárny rok. Zbory, ktoré vznikli v priebehu roka ich vypĺňajú odo dňa svojho vzniku do konca roka)
 • peniaze získané cez regrantingový systém (na základe Zmluvy o dotácii) sú „dotácia“, pretože zdrojom týchto príjmov je MŠVVaŠ SR. Rovnako do tejto kategórie spadajú aj peniaze, ktoré skautské oblasti získali na základe grantového kola Aktivity zborov a oblastí
 • zbory a oblasti, ktoré získali peniaze z 2 %, uvedú túto sumu v časti „Z podielu zaplatenej dane“)
 • výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou SLSK sa uvádzajú v kolónke “služby”
 • ďalšie rady ohľadom vedenia účtovníctva nájdete v príručke

V prípade akýchkoľvek nejasností sa informujte u finančného manažéra SLSK.

Aktuálne najčítanejšie

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...