Domov Skauti Zahraničie Zahraničné skautské akcie

Zahraničné skautské akcie

Aktuálne ponuky akcií, na ktoré je prihlasovanie ešte otvorené, nájdete každý mesiac v Zahraničných novinkách. Ak sa k vám z nejakého dôvodu nedostávajú, kontaktujte nás vyplnením tohoto formulára a my to vyriešime!

Hlavným cieľom zahraničných akcií je stretnutie sa mladých ľudí rôznych náboženstiev, kultúr, národností a jazykov. Skauti majú jedinečnú príležitosť nadviazať nové kamarátstva a splniť tak myšlienku zakladateľa Baden – Powella, ktorý chcel, aby sa všetci skauti a ľudia priatelili bez rozdielu národnosti, pohlavia, vierovyznania či farby pleti.

Keďže zahraničné akcie sú pre našich členov stále populárnejšie, ponúkame prehľad tých najznámejších.

Z aktualít o Zahraničí

Jamboree

Názov „Jamboree“ vymyslel sir Robert Baden-Powell, zakladateľ Svetového skautského hnutia. Údajne je zložené zo svahilského priateľského pozdravu „jambo“ a slova „corroboree“, pochádzajúceho z domorodých austrálskych jazykov, ktoré znamenajú „slávnostné stretnutie”. V skautskom svete poznáme „najväčšie“ Svetové skautské Jamboree (World Scout Jamboree), menšie regionálne Jamboree a národné resp. miestne Jamboree.

Svetové skautské Jamboree

Svetové skautské Jamboree je označenie pre najväčšie svetové skautské stretnutie, zamerané na mládež vo veku 14-17 rokov. Prvé sa uskutočnilo v roku 1920 vo Veľkej Británii a odvtedy sa (až na niekoľko výnimiek) usporadúva raz za štyri roky, vždy v inej krajine, až dodnes. Zúčastňuje sa ho okolo 40.000 skautov z viac než 150 krajín sveta. Každá národná skautská organizácia vysiela na toto podujatie svoj kontingent, aby ju, tak isto, ako aj svoju krajinu, reprezentoval.

Okrem zoznamovania sa a hrania rôznych zaujímavých hier sa skauti na Jamboree vzdelávajú o celospoločenských problémoch, akými sú napríklad diskriminácia, znečisťovanie životného prostredia, chudoba a rasizmus.

Mladí skauti sú cieľová skupina tohto podujatia a hrajú v ňom najdôležitejšiu úlohu. Jamboree vyjadruje predovšetkým medzinárodný a reprezentačný rozmer skautingu. Ide o akciu, ktorá je odlišná od štandardných letných skautských táborov, ako ich poznáme. Mladí skauti zažívajú na Jamboree dva rôzne druhy programu. Jedným je samotné bývanie v stanových mestách, kde trávia väčšinu svojho voľného času – varia si, jedia, socializujú sa s inými skautmi a spia. Je to miesto, kde vznikajú medzinárodné priateľstvá, ktoré často krát pretrvávajú aj niekoľko rokov, či dokonca celý život. Okrem toho majú mladí skauti každý deň aktivity formou workshopov, ktoré sú zamerané predovšetkým na hlavnú tému Jamboree (ktorá je zakaždým iná).

Jamboree sa zúčastňuje aj mnoho skautov nad 18 rokov. Títo pomáhajú ako staff a zabezpečujú riadny priebeh celej akcie. Hoci Jamboree nie je primárne určené pre nich, bez ich ochotnej dobrovoľnej pomoci by to nešlo.

K Jamboree patrí neoddeliteľne aj reprezentácia svojej národnej skautskej organizácie a krajiny. Každá krajina má svoj vlastný expozičný stan, kde môže zahraničným skautom a ostatným návštevníkom Jamboree priblížiť svoju domovinu.

Najbližšie svetové Jamboree bude v lete 2023 v Južnej Kórei.

Stredoeurópske Jamboree (regionálne Jamboree)

Je jednou z najprístupnejších zahraničných akcií, na ktorej môžu naši skauti spoznať zahraničný skauting. Koncepciou a programom je podobné Svetovému skautskému Jamboree, avšak je v oveľa menšom rozmere. Koná sa každé dva roky (výnimočne každé 4 roky), vždy v inej zo štyroch krajín Vyšehradskej štvorky (t.j. Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Okrem skautov z týchto krajín sa Stredoeurópskeho Jamboree zúčastňuje aj viacero skautov z celého sveta (najmä Európy).

Tak ako máme my Stredoeurópske jamboree, vo svete sa organizujú každoročne ďalšie  jamboree na lokálnej alebo regionálnej úrovni. Vítaní sú aj skauti a skautky zo Slovenska.

Najbližšie Stredoeurópske Jamboree bude v roku 2022 v Čechách.

Scout Moot

na rozdiel od Jamboree, ktoré je určené najmä skautom, existuje pre roverov (18-26 rokov), ktorí sa tiež chcú stretávať, Scout Moot. Scout Moot sa podobne ako Jamboree koná raz za štyri roky, vždy v inej krajine sveta. Nie je to tak veľká akcia, ako Jamboree, ale tiež sa jej pravidelne zúčastňuje niekoľko tisíc roverov.

Zvláštnosťou Scout Mootu je program, ktorý sa neodohráva celú dobu na jednom spoločnom mieste. Časť akcie prebieha v menších medzinárodných skupinách a pozostáva z putovania krajinou a účasti na dobrovoľníckych projektoch.

Najbližší Scout Moot bude v roku 2021 v Írsku.

Roverway

je druhou známou roverskou zahraničnou akciou. Na rozdiel od Scout Mootu nemá svetový, ale skôr európsky rozmer. Zúčastňujú sa jej roveri a rangeri vo veku 16-23 rokov. Roverway sa koná väčšinou každé tri roky, vždy v inej európskej zemi.

Roverway trvá obvykle 10 dní a delí sa na dve časti. Prvou je „Path“ (po slovensky cesta), ktorú si účastníci vyberajú sami podľa svojich záujmov a fyzickej kondície a osobnostných preferencií. Zúčastňujú sa jej v medzinárodných skupinách po približne 50 skautov.

V druhej časti „Camp“ sa všetci účastníci Roverway opäť stretnú v jednom tábore, kde prežijú spolu druhú polovicu akcie. To sú zvyčajne workshopy v areáli, hry a koncerty.

Najbližší Roverway bude v roku 2024, ešte sa nevie kde.

Intercamp

je najkratšia a cenovo najdostupnejšia zahraničná akcia, ktorá sa koná už od roku 1966 každoročne na Turíce (t.j. 50 dní po Veľkej noci). Inter Camp je určený predovšetkým pre mladších skautov (od 12 rokov), ktorí sa so zahraničnom skautingom zatiaľ iba zoznamujú. Zúčastňujú sa ho najmä skautské oddiely z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Holandska, Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Kanady a Slovenska.

Celá akcia trvá iba štyri dni. Skauti sa schádzajú v piatok večer. V sobotu a nedeľu sa môžu tešiť na osvedčený programový koncept – jeden deň aktivity v medzinárodných skupinách na táborisku a druhý deň výlety do okolia. Na Intercampe nesmie chýbať ani International evening, kde každá krajina pripraví nejakú kulinársku špecialitu. V pondelok čaká účastníkov už iba spoločné lúčenie a odchod domov.

Najbližší Intercamp bude 29.5 – 1.6.2020 vo Veľkej Británii.

Pre viac informácií kontaktujte Zahraničnú radu na international@skauting.sk.

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...