Hodnoty, ktoré nás spájajú

856

„Mladí ľudia sú budúcnosť.“ Tieto slová rezonujú v našich ušiach, no nie sú len prázdnymi frázami. Mladí ľudia majú moc meniť svet, ale aby to mohli urobiť, potrebujú niečo viac než len prázdne reči – potrebujú byť vypočutí, cítiť podporu a vidieť, že ľuďom v našej krajine na nich záleží. Podobne ako v minulosti, keď sa študenti postavili za slobodu, aj dnes stojíme pred výzvami, ktoré si vyžadujú pozornosť.

Slovenský skauting je jednou z mnohých mládežníckych organizácií, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť mladých ľudí na Slovensku. Mládežnícke organizácie pomáhajú tvoriť občiansku spoločnosť, dostávajú mladých do rozhodovacieho procesu, budujú komunity a pomáhajú slabším. Zároveň si uvedomujú mieru zodpovednosti na ceste k lepšej budúcnosti.

Nie sme len svedkami zmien, ktoré nastávajú alebo nastanú, ale sme ich priamou súčasťou.

V tejto úlohe sa nám otvára príležitosť formovať budúcnosť pre mladých ľudí. Pripájame sa k vyhláseniu mládežníckych organizácií, aby sme poukázali na dôležité témy, ktoré trápia mladých, ale aj našu organizáciu. Toto sú dôležité témy vyhlásenia. Jeho celé znenie je možné nájsť na stránke krokvpred.sk.

Vzdelávanie – kľúč k budúcnosti: Mladá generácia zdvíha hlas v otázke vzdelávania. Jej požiadavky smerujú k zvýšeniu platieb pre učiteľov, odmietaniu plagizovania a etických pochybení v akademickej sfére.

Odliv mozgov: Odchodom mladých do zahraničia stráca naša krajina potenciál pre inovácie a rozvoj. Mladí ľudia chcú, aby Slovensko bolo atraktívnym miestom na život a prácu a nie len krajinou, z ktorej odchádzajú.

Klimatická kríza: Mladí si uvedomujú vážnosť klimatickej krízy a vyzývajú na spoločenskú transformáciu. Chcú byť súčasťou riešení, nielen divákom, a k tomu potrebujú podporu a systematický prístup k ekologickým otázkam.

Podpora zahraničných študentov: Generácia Z sa zaujíma o zlepšenie podmienok pre zahraničných študentov na Slovensku. Chcú, aby mali rovnaké možnosti a prístup k poradenským službám tak, ako všetci ostatní.

Výzva pre politikov: Mladí vyzývajú politickú scénu, aby prekročila hranice politických hier a systematicky riešila dôležité témy. Hovoria, že je čas pre spoluprácu s vedeckou sférou a reálne kroky smerujúce k budúcnosti.

Generácia Z má jasné ciele – vzdelanie, udržateľnosť a silnú krajinu, ktorá bude hrdá na svojich obyvateľov. Čas je priaznivý na počúvanie ich hlasu a spoločné hľadanie ciest k lepšej budúcnosti pre všetkých.

Ak sú vám tieto hodnoty blízke a stotožňujete sa s nimi, môžete túto výzvu podporiť podpisom na stránke krokvpred.sk.