Úvod Kontakt Skautské oblasti

Skautské oblasti

Medzistupňom medzi národnou úrovňou a zbormi sú skautské oblasti. Spájajú zbory a samostatné oddiely v určitom regióne. Ich poslaním je poskytovať informačný servis zborom, zabezpečovať vzdelávanie dobrovoľníkov, rozširovať skauting na nové miesta a usporadúvať regionálne skautské akcie.

Loading map...

Loading

skauting-oblast-bsr-2

Bratislavská
skautská rada

Miroslava Petrášová
vedenie@bso.skauting.sk
bso.skauting.sk
facebook

skauting-oblast-zsso

Západoslovenská
skautská oblasť

Patrik Kralovič
zsso@skauting.sk
zsso.skauting.sk
facebook

skauting-zbor-uni

Skautská oblasť
kniežaťa Pribinu

Eva Novotná
sokp@skauting.sk
sokp.skauting.sk

skauting-oblast-zso-2

Žilinská oblasť
Lukáš Ďurina
lukas.durina@skauting.sk
facebook

skauting-oblast-sso

Stredoslovenská oblasť
Aneta Šperková
stredoslovenska.oblast@skauting.sk
sso.skauting.sk
facebook

skauting-oblast-pso

Podtatranská oblasť
Lukáš Lačný
lacnylukas@gmail.com
facebook

skauting-oblast-vso

Východoslovenská oblasť
Michal Novák
michal.novak@skauting.sk
vso.skauting.sk
facebook

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...