Úvod Kontakt Skautské oblasti

Skautské oblasti

Medzistupňom medzi národnou úrovňou a zbormi sú skautské oblasti. Spájajú zbory a samostatné oddiely v určitom regióne. Ich poslaním je poskytovať informačný servis zborom, zabezpečovať vzdelávanie dobrovoľníkov, rozširovať skauting na nové miesta a usporadúvať regionálne skautské akcie.

Loading map...

Loading

skauting-oblast-bsr-2

Bratislavská
skautská rada

Miroslava Petrášová
vedenie@bso.skauting.sk
bso.skauting.sk
facebook

skauting-oblast-zsso

Západoslovenská
skautská oblasť

Patrik Kralovič
zsso@skauting.sk
zsso.skauting.sk
facebook

skauting-zbor-uni

Skautská oblasť
kniežaťa Pribinu

Eva Novotná
sokp@skauting.sk
sokp.skauting.sk

skauting-oblast-zso-2

Žilinská oblasť
Lukáš Ďurina
lukas.durina@skauting.sk
facebook

skauting-oblast-sso

Stredoslovenská oblasť
Aneta Šperková
stredoslovenska.oblast@skauting.sk
sso.skauting.sk
facebook

skauting-oblast-pso

Podtatranská oblasť
Lukáš Lačný
pso@skauting.sk
facebook

skauting-oblast-vso

Východoslovenská oblasť
Michal Novák
michal.novak@skauting.sk
vso.skauting.sk
facebook

Aktuálne najčítanejšie

Najväčšia vodno-skautská akcia AQUA 2023 otvorila registráciu!

V termíne 24. – 30. 7. 2023 sa pri Bratislave uskutoční už desiaty ročník AQUA – medzinárodného stretnutia s vodno-skautským programom. AQUA však nie...

Hľadáme zručného Fundraisera/ku / Projektového koordinátora/ku s veľkým srdcom pre skauting!

Hľadáme človeka so srdcom pre dobrú vec, zmyslom pre detail a hlavou plnou kreatívnych nápadov. Máš skúsenosti s tvorbou a riadením projektov, zabezpečovaním finančných...

Bezpečné prostredie v Skautingu

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Tento cieľ napĺňame v praxi cez aktivity na družinovkách, dobrodružných výletoch v prírode, príprave a...