Úvod Skauti Komisie a iné Transformácia Náčelníctva Slovenského skautingu

Transformácia Náčelníctva Slovenského skautingu

Náčelníctvo (ďalej N-SLSK) je vedenie skautskej organizácie medzi Skautskými snemami, ktoré rieši smerovanie a dôležité strategické rozhodnutia. Okrem tejto strategickej funkcie však majú členovia N-SLSK, aj veľa operatívnej agendy skrz to, že sú predsedami/predsedníčkami jednotlivých rád.

Cieľom procesu transformácie našej organizácie je zlepšenie štruktúry na národnej úrovni. Primárne chceme oddeliť pozíciu člena N-SLSK od pozície predsedu rady.  V podstate by sa z terajších tajomníkov stali predsedovia a členovia N-SLSK by mali viac času a síl viesť organizáciu. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré nás viedli k názoru, že transformácia je potrebná.

  • Preťaženosť jednotlivých dobrovoľníkov v N-SLSK a následné nedostatky vo vykonávaní svojich funkcií.
  • Možnosť mať lepší kontakt s nižšími organizačnými jednotkami (oblasti a zbory).
  • Redefinovanie si kompetencií, čo má N-SLSK robiť – strategické vedenie, analýza rizík, zkvalitňovanie štruktúry organizácie.
  • Prílišné prepojenie strategickej časti s výkonnou – často sa riešia potom iba dôsledky a nie je dostatok priestoru vnímať problémy zo širšej perspektívy.
  • Rozširujúca sa agenda N-SLSK s tým, ako organizácia postupne rastieme.

Ako by mala štruktúra po novom vyzerať? Pozri ti infografiku.

Často kladené otázky

Čo budú robiť členovia Náčelníctva, keď už nebudú predsedovia?

Členovia Náčelníctva budú naďalej rozhodovať o strategických veciach a nastavovať niektoré dôležité procesy. Budú sa venovať strategickému plánu, dokumentom týkajúcich sa analýzi rizík a ich prevencii, ochrane detí atď. Zostane im tiež napríklad kompetencia meniť Organizačný poriadok.

Zaniknú rady?

Nie. Rady budú pokračovať a veríme, že sa dostanú do lepšej kondície. Zamestnanec na Ústredí bude mať viac času venovať sa manažovaniu členov a úloh.

Koľko bude stáť transformácia?

Transformácia nebude stáť Slovenský skauting žiadne financie navyše.

Je dlhodobým cieľom hľadať prostriedky na navýšenie úväzkov na Ústredí, aby sa mohli zlepšovať služby, či rôzne oblasti. Transformácia mení kompetencie a nie výšku úväzkov.

Oslabí sa pozícia Snemu?

Nie. Delegáti Snemu budú naďalej voliť vedenie Slovenského skautingu. Dokonca chceme posilniť pozíciu Snemu tým, že bude preberať Strategický plán a schvaľovať ho.

S kým budú komunikovať členovia oblastnej rady?

Záleží od témy. Ohľadne operatívnych vecí ako organizácia vzdelávacích kurzov alebo cestovania do zahraničia budú komunikovať so zamestnancami Ústredia (príp. členmi rád). Na témach ako smerovanie organizácie alebo hodnotové otázky budú spolupracovať s Náčelníctvom.

Ako sa transformácia dotkne kontrolných orgánov?

Zmierovacia a Revízna rada budú naďalej nezávislé a ich zodpovednosť zostane prakticky rovnaká. S týmito radami diskutujeme, či vidia priestor v aktualizovaní ich úloh.

Z aktualít na tému Náčelníctva

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...