Domov Skauti Komisie a iné Transformácia Náčelníctva Slovenského skautingu

Transformácia Náčelníctva Slovenského skautingu

Náčelníctvo (ďalej N-SLSK) je vedenie skautskej organizácie medzi Skautskými snemami, ktoré rieši smerovanie a dôležité strategické rozhodnutia. Okrem tejto strategickej funkcie však majú členovia N-SLSK, aj veľa operatívnej agendy skrz to, že sú predsedami/predsedníčkami jednotlivých rád.

Cieľom procesu transformácie našej organizácie je zlepšenie štruktúry na národnej úrovni. Primárne chceme oddeliť pozíciu člena N-SLSK od pozície predsedu rady.  V podstate by sa z terajších tajomníkov stali predsedovia a členovia N-SLSK by mali viac času a síl viesť organizáciu. Tu je niekoľko dôvodov, ktoré nás viedli k názoru, že transformácia je potrebná.

  • Preťaženosť jednotlivých dobrovoľníkov v N-SLSK a následné nedostatky vo vykonávaní svojich funkcií.
  • Možnosť mať lepší kontakt s nižšími organizačnými jednotkami (oblasti a zbory).
  • Redefinovanie si kompetencií, čo má N-SLSK robiť – strategické vedenie, analýza rizík, zkvalitňovanie štruktúry organizácie.
  • Prílišné prepojenie strategickej časti s výkonnou – často sa riešia potom iba dôsledky a nie je dostatok priestoru vnímať problémy zo širšej perspektívy.
  • Rozširujúca sa agenda N-SLSK s tým, ako organizácia postupne rastieme.

Ako by mala štruktúra po novom vyzerať? Pozri ti infografiku.

Často kladené otázky

Čo budú robiť členovia Náčelníctva, keď už nebudú predsedovia?

Členovia Náčelníctva budú naďalej rozhodovať o strategických veciach a nastavovať niektoré dôležité procesy. Budú sa venovať strategickému plánu, dokumentom týkajúcich sa analýzy rizík a ich prevencii, ochrane detí atď. Zostane im tiež napríklad kompetencia meniť Organizačný poriadok.

Aké konkrétne témy budú sledovať členovia N-SLSK?

Okrem Náčelníka SLSK si šiesti členovia podelia nasledovné témy:

Stratégia

Hierarchia, procesy a dokumenty

Výchova a vzdelávanie

Financie a fundraising

Komunikácia a partnerstvá

Dospelí a rast

Aké úlohy obnáša vybrať si niektorú z tém člena N-SLSK?

Máme vyselektované a spísané kompetencie ku každej téme. Nachádzajú sa na webe snem.skauting.sk. Odporúčame to preštudovať každému potencionálnemu kandidátovi, ale aj delegátovi Snemu

Ako budeme voliť členov N-SLSK?

Náčelníka SLSK budeme voliť rovnako ako doteraz. Ostatní kandidáti si vyberú 2-3 témy, ktorým by sa vedeli venovať v N-SLSK. Pred voľbami musí prebehnúť kvalitná diskusia s kandidátmi. Šesť kandidátov s najvyšším počtom hlasov sa stane ďalšími členmi N-SLSK. Následne si vyberú, ktorým témam sa budú venovať.

Zaniknú rady?

Nie. Rady budú pokračovať a veríme, že sa dostanú do lepšej kondície. Zamestnanec na Ústredí bude mať viac času venovať sa manažovaniu členov a úloh.

Koľko bude stáť transformácia?

Transformácia nebude stáť Slovenský skauting žiadne financie navyše.

Je dlhodobým cieľom hľadať prostriedky na navýšenie úväzkov na Ústredí, aby sa mohli zlepšovať služby, či rôzne oblasti. Transformácia mení kompetencie a nie výšku úväzkov.

Oslabí sa pozícia Snemu?

Nie. Delegáti Snemu budú naďalej voliť vedenie Slovenského skautingu. Dokonca chceme posilniť pozíciu Snemu tým, že bude preberať Strategický plán a schvaľovať ho.

S kým budú komunikovať členovia oblastnej rady?

Záleží od témy. Ohľadne operatívnych vecí ako organizácia vzdelávacích kurzov alebo cestovania do zahraničia budú komunikovať so zamestnancami Ústredia (príp. členmi rád). Na témach ako smerovanie organizácie alebo hodnotové otázky budú spolupracovať s Náčelníctvom.

Ako sa transformácia dotkne kontrolných orgánov?

Zmierovacia a Revízna rada budú naďalej nezávislé a ich zodpovednosť zostane prakticky rovnaká. S týmito radami diskutujeme, či vidia priestor v aktualizovaní ich úloh.

Vieme ako to bude vyzerať po Sneme?

Snažíme sa na to pripraviť. Týka sa to viacerých oblastí:

  • samotné N-SLSK – po Sneme plánujeme Vstupný kurz pre členov N-SLSK, aby vedeli aká je ich úloha a ako spolupracuje N-SLSK s Ústredím, oblasťami a ďalšími zložkami
  • rady na národnej úrovni – tajomníci už teraz pracujú čo najviac samostatne a postupne získavajú ďalšie kompetencie, aby bola zmena čo najplynulejšia
  • Procesy – máme spísaný timeline s úlohami, ktoré je potrebné, aby N-SLSK urobilo po Sneme
  • Dokumenty – máme pripravené návrhy na zmenu niektorých kapitol OP, aby reflektovali zmeny, ktoré prináša transformácia (napr. kapitola 3)

Z aktualít na tému Náčelníctva

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...