Transformácia: Nová štruktúra Náčelníctva pre lepšiu organizáciu

230
Foto: Marián Suvák

Prečo to robíme

V súčasnosti má člen Náčelníctva Slovenského Skautingu (N-SLSK) dve funkcie naraz. Je členom správnej rady, kde rieši národné otázky (schvaľovanie rozpočtu, zmeny OP…) alebo témy, ktoré nie sú zadelené pod niektorú z rád (disciplinárne konania…). Zároveň je predsedom rady (napr. Programová rada), ktorú manažuje a zadáva pritom úlohy tajomníkovi. Obe funkcie si vyžadujú veľa času a úsilia.

Chceme dosiahnuť, aby členovia N-SLSK mali dostatok času a energie venovať sa strategickým rozhodnutiam a vedeniu celej organizácie.

Ako to vyzerá / Ako to bude vyzerať

Momentálne máme 9 členov Náčelníctva SLSK. Sú v ňom:

  • náčelník SLSK – vedie tím a zabezpečuje niektoré témy (stretnutia s oblasťami…)
  • člen pre transformáciu – pripravuje a testuje nadchádzajúce zmeny
  • predsedovia rád (Programová rada, Rada pre Vzdelávanie, Rada pre Komunikáciu, Rada pre Rozvoj, Duchovná rada, Zahraničná rada, Hospodárska rada) – manažujú činnosť rád

Budeme mať 7 členov Náčelníctva SLSK. Bude tam:

  • náčelník SLSK
  • 6 ďalších členov N-SLSK – tí si vyberú jednu z tém, ktoré budú sledovať a prípadne koordinovať – Stratégia; Hierarchia, procesy a dokumenty; Výchova a vzdelávanie; Komunikácia a partnerstvá; Financie a fundraising; Dospelí a rast

Ako sa bude voliť

Náčelník SLSK sa bude voliť rovnako. Delegáti snemu zakrúžkujú jedného kandidáta na Náčelníka SLSK. Kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stane novým Náčelníkom SLSK.

Kandidáti na ďalších členov N-SLSK identifikujú témy, ktoré si vedia zobrať na zodpovednosť. Odporúčame 2-3 témy. Pred voľbami prebehne diskusia s kandidátmi, v ktorej delegáti zistia ich skúsenosti. Delegáti následne zakrúžkujú maximálne 6 kandidátov na členov N-SLSK. 6 kandidátov s najvyšším počtom hlasov sa stanú ďalšími členmi N-SLSK.

Príklad:

Výsledok voľby Náčelníka SLSK

Anna Tekvicová 138 hlasov – nová Náčelníčka SLSK

Ján Mrkva 47 hlasov

Výsledok voľby členov Náčelníctva SLSK

Michal Hruška 146 hlasov – nový člen Náčelníctva SLSK

Ivana Višňová 142 hlasov – nová členka Náčelníctva SLSK

Zuzana Jablková – 122 hlasov – nová členka Náčelníctva SLSK

Martin Pomaranč – 118 hlasov – nový člen Náčelníctva SLSK

Andrea Marhuľová – 109 hlasov – nová členka Náčelníctva SLSK

Jana Ananásová – 105 hlasov – nová členka Náčelníctva SLSK

Tomáš Petržlen – 93 hlasov

Viktor Chren – 61 hlasov

Lukáš Fazuľa – 12 hlasov

 

Autor: Marián Lezo, člen N-SLSK pre transformáciu