Úvod Verejnosť Rodičia Čo skauting ponúka

Čo skauting ponúka

K čomu skauting vychováva

Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Aktívnym členom svojej spoločnosti,

 • ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
 • ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
 • ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;
 • ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
 • ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Duchovne bohatým človekom,

 • ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu zmysel a smer životu;
 • ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
 • ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu,
 • ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

O čo sa usiluje skautský program

Šport, hry v teréne, stavanie tábora, spievanie pri ohni či dobrá partia majú pomôcť pri napĺňaní nášho poslania, sú výchovným prostriedkom, ktorý vedie k cieľu. Taký je pohľad vychovávateľa – skautského vodcu. No chlapci a dievčatá by činnosť mali vnímať ako dobrodružstvá, výzvy, zábavu, príjemné prostredie. Skutočným vodcovským umením je skĺbiť dostatočne zaujímavé aktivity – atraktívne pre dnešnú generáciu – s výchovnou hodnotou.

Cieľom skautingu teda nie je iba ponúknuť zábavu a relax. Ani nie je jeho hlavnou úlohou naučiť mladých ľudí zapaľovať oheň v daždi či viazať uzly. Náš zámer je omnoho širší a významnejší: rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.

Aj futbal na ihrisku, pingpong v klubovni či plážový volejbal môžu pomôcť niekoho telesne rozhýbať, začleniť ho do skupiny, učiť ho dodržiavať pravidlá alebo prekonať jeho zakríknutosť a uzavretosť. Nové zručnosti možno získať aj pri stavbe ihriska, organizácii turnaja či vymýšľaní alternatívnych pravidiel. Ak sa však futbal, pingpong alebo plážový volejbal zmenia na stálu súčasť programu a oddychovú činnosť skupiny, ktorej sa nechce vymýšľať nič nové, v tej chvíli prestáva ísť o skauting. Dokola sa opakujúca rovnaká činnosť totiž nie je skautingom.

Výzvy dnešnej doby

Stále rýchlejšie zmeny v spoločnosti významne vplývajú na život mladých ľudí a keď chce byť program skautského oddielu úspešný, musí ich vziať do úvahy. Rozumné a užitočné moderné prvky treba využívať a dôsledky tých negatívnych naprávať alebo minimalizovať.

Najprudší vývoj, ktorý nemožno prehliadnuť, zažíva svet informačných technológií. Dnes už snáď v našich zemepisných súradniciach neexistuje dieťa, ktoré by nemalo aspoň základné skúsenosti s počítačom, so surfovaním po internete, s play station… Mobilné telefóny sa stali nielen komunikačným nástrojom, ale ukážkou sociálnej úrovne. O pár rokov budú samozrejmosťou ďalšie novinky a služby, o ktorých dnes ani netušíme. Skautský program pripravuje mladých ľudí pre život v dnešnom svete, a preto nemôže prudký technický rozvoj ignorovať, ale učiť chlapcov a dievčatá rozumným spôsobom ho využívať.

S novými technológiami stúpa aj intelektuálna vyspelosť a zlepšuje sa abstraktné rozmýšľanie veľkej časti mladých ľudí, s čím častokrát nedokážu dospelí súťažiť. Nie je výnimkou, keď deti učia rodičov pracovať s počítačom. Aj námety našich skautských hier musia byť náročnejšie a reagovať na tento intelektuálny rast. Pred desaťročiami možno stačilo zahrať si na oddielovke kimovku, zamávať semaforovými vlajkami, zaspievať pochodovú pieseň a deti odchádzali nabité zážitkami, pocitom dobrodružstva a zaujímavého vyplnenia času. Dnes by tieto aktivity v konkurencii s erupciou vnemov z počítačových hier a televízie častokrát vyvolali len úsmev. Dôležité je, aby náš program zostával tradične pozitívne hodnotovo orientovaný, no treba skúšať i zážitkovo silnejšie, premyslenejšie aktivity, ktoré povedú k naši výchovným cieľom.

Bočným efektom informačnej revolúcie je však aj rastúca „odprírodnenosť“ novej generácie. Deti sa stále viac pohybujú vo virtuálnej realite hier, zábavy a filmov zavreté vo svojich izbách a ich priamy kontakt s prirodzeným svetom sa znižuje. Dievčatá a chlapcov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým vytiahnuť von, ponúknuť im romantiku táborových ohňov, ukázať im krásu a harmóniu krajiny, stavať ich pred výzvy jednoduchého postarania sa o seba, naučiť ich vážiť si cenu vody a jedla, pomôcť im vnímať hodnotu stvorenia a hľadať jeho zmysel.

Mladí ľudia dnes takisto čelia tlaku bulvarizácie, živočíšnosti a násilia, ktoré sa každú minútu valia z televízií, časopisov a rádií. Tie otupujú vnemy a sťažujú orientáciu k hodnotám. Pod ich vplyvom je ťažšie rozlíšiť dobro a zlo, hľadať krásu, rozoznať umenie od braku. Navyše, tlak konzumnej kultúry robí deti pohodlnejšími, zvyknutými prijímať a málo sa prekonávať, čím ich oberá aj o silu vyberať si náročnejšie cesty a hľadať vyššie hodnoty. Ako má teda skauting reagovať na potreby novej generácie a aký program jej má ponúkať?

 • Zaujímavé, kvalitné a prepracované činnosti;
 • hľadanie zmyslu života a duchovnej dimenzie;
 • budovanie vlastnej identity založenej na hodnotách a sebadôvere;
 • schopnosť flexibility a vyrovnávania sa so zmenami;
 • schopnosť konštruktívneho využívania moderných technológií;
 • vnímanie krásy;
 • priateľstvo,
 • prekonávanie izolácie, prijatie od okolia;
 • získanie pocitu užitočnosti, uznanie od okolia;
 • učenie sa spolupráci a tímovému fungovaniu;
 • získanie osobnej skúsenosti z medzinárodnej spolupráce.

To všetko sú pre skauting výzvy. Desiatky oddielov dokazujú, že atraktívnym programom a správnym prístupom možno aj dnes osloviť mladú dušu a pomôcť jej tieto výzvy zdolávať.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Skauti budú deň svojho patróna, Sv. Juraja, aj tento rok oslavovať konaním dobrých...

Bratislava – 16. apríla 2021. 24. apríl je pre slovenských skautov dôležitým dňom. Oslavujú totiž deň svätého Juraja, patróna skautiek a skautov. Je to...

Príležitosť pomáhať vo svojich komunitách

Rozmýšľal si už počas pozastavenia prezenčnej skautskej činnosti nad tým, že by si spravil skautský projekt, aby si sa aspoň nejako skautsky vyžil? Teraz...

Pridajte sa k nám

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať