Domov Verejnosť Rodičia Čo skauting ponúka

Čo skauting ponúka

K čomu skauting vychováva

Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Aktívnym členom svojej spoločnosti,

 • ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
 • ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
 • ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;
 • ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
 • ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Duchovne bohatým človekom,

 • ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu zmysel a smer životu;
 • ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
 • ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu,
 • ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

O čo sa usiluje skautský program

Šport, hry v teréne, stavanie tábora, spievanie pri ohni či dobrá partia majú pomôcť pri napĺňaní nášho poslania, sú výchovným prostriedkom, ktorý vedie k cieľu. Taký je pohľad vychovávateľa – skautského vodcu. No chlapci a dievčatá by činnosť mali vnímať ako dobrodružstvá, výzvy, zábavu, príjemné prostredie. Skutočným vodcovským umením je skĺbiť dostatočne zaujímavé aktivity – atraktívne pre dnešnú generáciu – s výchovnou hodnotou.

Cieľom skautingu teda nie je iba ponúknuť zábavu a relax. Ani nie je jeho hlavnou úlohou naučiť mladých ľudí zapaľovať oheň v daždi či viazať uzly. Náš zámer je omnoho širší a významnejší: rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.

Aj futbal na ihrisku, pingpong v klubovni či plážový volejbal môžu pomôcť niekoho telesne rozhýbať, začleniť ho do skupiny, učiť ho dodržiavať pravidlá alebo prekonať jeho zakríknutosť a uzavretosť. Nové zručnosti možno získať aj pri stavbe ihriska, organizácii turnaja či vymýšľaní alternatívnych pravidiel. Ak sa však futbal, pingpong alebo plážový volejbal zmenia na stálu súčasť programu a oddychovú činnosť skupiny, ktorej sa nechce vymýšľať nič nové, v tej chvíli prestáva ísť o skauting. Dokola sa opakujúca rovnaká činnosť totiž nie je skautingom.

Výzvy dnešnej doby

Stále rýchlejšie zmeny v spoločnosti významne vplývajú na život mladých ľudí a keď chce byť program skautského oddielu úspešný, musí ich vziať do úvahy. Rozumné a užitočné moderné prvky treba využívať a dôsledky tých negatívnych naprávať alebo minimalizovať.

Najprudší vývoj, ktorý nemožno prehliadnuť, zažíva svet informačných technológií. Dnes už snáď v našich zemepisných súradniciach neexistuje dieťa, ktoré by nemalo aspoň základné skúsenosti s počítačom, so surfovaním po internete, s play station… Mobilné telefóny sa stali nielen komunikačným nástrojom, ale ukážkou sociálnej úrovne. O pár rokov budú samozrejmosťou ďalšie novinky a služby, o ktorých dnes ani netušíme. Skautský program pripravuje mladých ľudí pre život v dnešnom svete, a preto nemôže prudký technický rozvoj ignorovať, ale učiť chlapcov a dievčatá rozumným spôsobom ho využívať.

S novými technológiami stúpa aj intelektuálna vyspelosť a zlepšuje sa abstraktné rozmýšľanie veľkej časti mladých ľudí, s čím častokrát nedokážu dospelí súťažiť. Nie je výnimkou, keď deti učia rodičov pracovať s počítačom. Aj námety našich skautských hier musia byť náročnejšie a reagovať na tento intelektuálny rast. Pred desaťročiami možno stačilo zahrať si na oddielovke kimovku, zamávať semaforovými vlajkami, zaspievať pochodovú pieseň a deti odchádzali nabité zážitkami, pocitom dobrodružstva a zaujímavého vyplnenia času. Dnes by tieto aktivity v konkurencii s erupciou vnemov z počítačových hier a televízie častokrát vyvolali len úsmev. Dôležité je, aby náš program zostával tradične pozitívne hodnotovo orientovaný, no treba skúšať i zážitkovo silnejšie, premyslenejšie aktivity, ktoré povedú k naši výchovným cieľom.

Bočným efektom informačnej revolúcie je však aj rastúca „odprírodnenosť“ novej generácie. Deti sa stále viac pohybujú vo virtuálnej realite hier, zábavy a filmov zavreté vo svojich izbách a ich priamy kontakt s prirodzeným svetom sa znižuje. Dievčatá a chlapcov potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým vytiahnuť von, ponúknuť im romantiku táborových ohňov, ukázať im krásu a harmóniu krajiny, stavať ich pred výzvy jednoduchého postarania sa o seba, naučiť ich vážiť si cenu vody a jedla, pomôcť im vnímať hodnotu stvorenia a hľadať jeho zmysel.

Mladí ľudia dnes takisto čelia tlaku bulvarizácie, živočíšnosti a násilia, ktoré sa každú minútu valia z televízií, časopisov a rádií. Tie otupujú vnemy a sťažujú orientáciu k hodnotám. Pod ich vplyvom je ťažšie rozlíšiť dobro a zlo, hľadať krásu, rozoznať umenie od braku. Navyše, tlak konzumnej kultúry robí deti pohodlnejšími, zvyknutými prijímať a málo sa prekonávať, čím ich oberá aj o silu vyberať si náročnejšie cesty a hľadať vyššie hodnoty. Ako má teda skauting reagovať na potreby novej generácie a aký program jej má ponúkať?

 • Zaujímavé, kvalitné a prepracované činnosti;
 • hľadanie zmyslu života a duchovnej dimenzie;
 • budovanie vlastnej identity založenej na hodnotách a sebadôvere;
 • schopnosť flexibility a vyrovnávania sa so zmenami;
 • schopnosť konštruktívneho využívania moderných technológií;
 • vnímanie krásy;
 • priateľstvo,
 • prekonávanie izolácie, prijatie od okolia;
 • získanie pocitu užitočnosti, uznanie od okolia;
 • učenie sa spolupráci a tímovému fungovaniu;
 • získanie osobnej skúsenosti z medzinárodnej spolupráce.

To všetko sú pre skauting výzvy. Desiatky oddielov dokazujú, že atraktívnym programom a správnym prístupom možno aj dnes osloviť mladú dušu a pomôcť jej tieto výzvy zdolávať.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...