Domov Ústredie Financie Poukazovanie percentuálneho podielu dane (2% dane)

Poukazovanie percentuálneho podielu dane (2% dane)

Príjem z 2% môže byť pre nižšiu zložku Slovenského skautingu podstatným zdrojom príjmu. Fyzickým a právnické osoby môžu darovať prijímateľovi časť zaplatenej dane. Štát ich poukáže registrovanému prijímateľovi, ktorý môže byť aj zbor alebo oblasť s právnou subjektivitou.

Registrácia na 2%

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane je možné od 1. septembra do 15. decembra u ktoréhokoľvek notára. Potrebujete predložiť nasledovné dokumenty:

 • rozhodnutie o registrácii – stanovy, potvrdenie z Ministerstva vnútra, potvrdenie pridelení IČO, zápisnica zo zborovej schôdze o voľbe štatutára,
 • potvrdenie z banky o vedení účtu nie staršie ako 30 dní. Na tento účet vám budú prevedené získané 2% z dane.

Ideálne ak si preveríte vopred presné požiadavky u konkrétneho notára, nakoľko sa nám stáva, že niektorí notári majú špecifické požiadavky.

Povinnosti prijímateľa 2%

Vyzbierané financie je prijímateľ povinný využiť do konca nasledujúceho roka (teda ak financie získate v roku 2022, využiť ich musíte do konca roka 2023). Ak je vyzbieraná suma vyššia ako 3 320 €, prijímateľ je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku do 31.5 v ďalšom  roku po roku v ktorom mu končilo využitie peňazí. Ak je vyzbieraná suma vyššia ako 33 000 €, prijímateľ je povinný do 30 dní otvoriť osobitný bankový účet a vyzbierané financie naň presunúť. Pri nesplnení niektorej z povinností vás notár na ďalší rok na 2% nezaregistruje.

Použitie financií

Prijímateľ ich môže využiť iba na účely, ktoré sú v súlade s jeho predmetom činnosti a zároveň ich vie zaradiť do jednej z kategórii podľa zákona ktorými sú:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo
  závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Postup poukázania 2% fyzickými a právnickými osobami.

Kontakt v prípade otázok, upresnení, konzultácií: Michal Barok – Bajo, 0948310100, barok@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...