Domov Verejnosť O skautingu

O skautingu

O čom je skauting?

Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,

 • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
 • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
 • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
 • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;

Aktívnym členom svojej spoločnosti,

 • ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
 • ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
 • ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;
 • ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
 • ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;

Príjemným človekom,

 • ktorý berie život pozitívne a s humorom;
 • ktorý je skutočným priateľom;
 • ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých;
 • ktorého napĺňa služba iným;
 • ktorý dokáže svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti a vzájomnej pomoci;

Duchovne bohatým človekom,

 • ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu zmysel a smer životu;
 • ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
 • ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu,
 • ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

Čo možno v skautingu zažiť

Skauting je nekonečné množstvo aktivít

Neexistujú nejaké špeciálne skautské aktivity, ktoré by museli všetci dokola povinne opakovať. Existujú skautské výchovné ciele, a tie možno dosahovať najrozmanitejšími spôsobmi a činnosťami. Závisí len od vodcov a radcov, čo všetko dokážu so svojimi zverencami vymyslieť a pripraviť. Aj preto je skautský program taký bohatý.

Tábory

Skautské tábory sú asi najznámejšou tvárou skautingu. Nečudo, veď sú vyvrcholením celoročnej skautskej činnosti. Niekoľko romantických týždňov v prírode pod stanmi sa natrvalo vryje do pamäti mladých i dospelých účastníkov. Kto by zabudol na priateľstvá, prvé lásky, výlety, stavanie veže, zábavu, hry, spievanie, západy Slnka (pri východoch sa obvykle tvrdo spí). Dospelých najviac teší, keď sa malý Kubo či Píšťalka menia k lepšiemu priamo pred ich očami.

Výlety

Mladí ľudia chodia v družinách na menšie výlety do okolia. Aspoň raz za mesiac však na väčšiu výpravu do prírody vyráža celý oddiel. Výpravy sú výborným priestorom pre rôzne aktivity, hry, súťaže, spoznávanie prírody i priamu pomoc (čistenie hradu, turistických chodníkov, studničiek, sadenie stromčekov, pomoc ochranárom…).

Družinovky, oddielovky

Útulná skautská klubovňa je magnetom, ktorý priťahuje každého člena. Z výzdoby dýchajú prežité dobrdružstvá a tu sa rodí a spriada plán dobrodružstiev nových. Družiny (6 – 8 členov) sa raz do týždňa stretávajú v klubovni na družinovkách. Venujú sa skautskej výchove, skautskej a táborníckej praxi, ekológii, hrám, športom, prvej pomoci, komunikácii, výtvarným aktivitám, kultúre. Oddiel (20-35 členov) sa v klubovni v rôznej frekvencii stretáva na tzv. oddielovkách. Program oddieloviek však využíva väčší počet účastníkov – prebiehajú tu rôzne medzidružinové súťaže, spoločné oslavy, informovanie o väčších akciách…

Expedície do zahraničia

Výhodou skautingu je jeho silná medzinárodná dimenzia. Skauti sú skutočne všade a jej členovia vám radi pomôžu s lacným ubytovaním v klubovni či na skautskej chate. Aktívnejšie oddiely tieto možnosti využívajú a vyrážajú za obzor. Cieľom je objavovanie – neznáme krajiny, neznáme kultúry, krásy prírody… Mnohí európski roveri využívajú skautský program Pas pre Európu, ktorý ponúka možnosti dostať sa lacno za hranice a zažiť tam niečo zaujímavé. Rozvíjajú aj partnerstvo a výmenné pobyty so spriateleným zahraničným skautským zborom.

Jamboreee

Jamboree je pôvodne indiánsky názov pre veľké mierové hry. Tento názov však preslávili skauti svojimi veľkolepými mnohotisícovými tábormi, na ktorých predvádzajú to najlepšie zo svojich oddielov, zborov a organizácií. Kráľom medzi týmito akciami je nepochybne svetové jamboree, kde sa každé štyri roky vždy na inom mieste stretnú desaťtisíce skautov všetkých krajín sveta a prežijú nezabudnuteľný program, priateľstvá a atmosféru.

Kultúrne akcie

Keď sa rozozvučia struny gitár, zaznie zvuk fláut a harmoník a začne spievať tridsať hrdiel, nastáva pravá skautská atmosféra. Niekedy sa táborový hangár premení na westernový saloon a hudbu sprevádzajú country tance. O dobrú náladu sa stará vystúpenie skautského naivného divadla či paródia televízneho večera. Roveri sa však častokrát venujú i vážnejšej kultúre a spolu vyrážajú na koncerty a do divadiel.

Ochrana prírody

„Skaut je ochrancom prírody,“ hovorí jeden z bodov skautského zákona. V oddielovom programe má svoje miesto pomoc prírode – čistenie lesov či hradov, obnovovanie studničiek, kosenie lúk, prenášanie žiab z ciest, stavanie búdok, sadenie stromov… Už malých nováčikov vedieme k tomu, aby sa k prírode správali ohľaduplne a po ich odchode bolo na lúke čistejšie ako pred ich príchodom. Aby zachádzali bezpečne s ohňom, aby šetrili stromy, nezabíjali chrobáky…

Lyžovačky, splavy, šport

Po celotýždňovom sedení v školskej lavici sa chcú deti hýbať. Okrem bežných obľúbených športov – futbal, hokej a i. – sú skauti aktívnymi fanúšikmi netradičných športov. Vôbec nie je výnimočné vidieť ich hrať čamprdlu, lacross, naskakovanú, ringo, ultimate, lesný golf,skautský baseball… Počas zimných prázdnin sa chodieva bežkovať, počas jarných zjazdovať, prvomájové sviatky padnú za obeť splavom. Mnohí roveri sa venujú horolezectvu či vysokohorskej turistike.

Vodný, letecký, horolezecký skauting

Niektoré oddiely sa špecializujú na určitú konkrétnu činnosť. Na Slovensku máme napríklad niekoľko vodáckych skautských oddielov, ktorých činnosť sa zameriava najmä na splavy, vodu a aktivity s ňou súvisiace. V zahraničí nie sú výnimkou ani horolezecké alebo dokonca letecké oddiely.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....