Domov Ústredie Financie Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí

Financovanie a podpora skautských oblastí je prostredníctvom systému Hodnotenia kvality oblastí pozostávajúceho z úrovne Základ a úrovne Kvalita. Nový systém prerozdeľovania financií skautským oblastiam zaručí, že všetky oblasti získajú paušálny príspevok po získaní úrovne Základ. Pri splnení všetkých podmienok Kvalita získajú ďalšie financie z dotácie MŠVVŠ SR vo výške určenej na prerozdelenie medzi oblasti.

Úroveň Základ

Každá oblasť má právo požiadať a dostať paušálny príspevok na zabezpečenie základnej činnosti a povinností oblasti. Kritériom pridelenie finančných zdrojov je splnenie všetkých požiadaviek z úrovne Základ. Výška finančného príspevku je priamo určená koeficientom sumy pridelenej oblasti na základe 10% členských príspevkov členov oblasti.

Úroveň Kvalita

Oblasti, ktorá splní kritéria úrovne Kvalita, budú pridelené finančné zdroje z dotácie MŠVVaŠ SR vymedzenej rozpočtom SLSK a prepočtom cez percentuálny koeficient, ktorý získa oblasť.

Priložený je kontrolný formulár k hodnoteniu a formulár rozpočtu oblasti.

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...