Domov Ústredie Financie Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí

Financovanie a podpora skautských oblastí je prostredníctvom systému Hodnotenia kvality oblastí pozostávajúceho z úrovne Základ a úrovne Kvalita. Nový systém prerozdeľovania financií skautským oblastiam zaručí, že všetky oblasti získajú paušálny príspevok po získaní úrovne Základ. Pri splnení všetkých podmienok Kvalita získajú ďalšie financie z dotácie MŠVVŠ SR vo výške určenej na prerozdelenie medzi oblasti.

Úroveň Základ

Každá oblasť má právo požiadať a dostať paušálny príspevok na zabezpečenie základnej činnosti a povinností oblasti. Kritériom pridelenie finančných zdrojov je splnenie všetkých požiadaviek z úrovne Základ. Výška finančného príspevku je priamo určená koeficientom sumy pridelenej oblasti na základe 10% členských príspevkov členov oblasti.

Úroveň Kvalita

Oblasti, ktorá splní kritéria úrovne Kvalita, budú pridelené finančné zdroje z dotácie MŠVVaŠ SR vymedzenej rozpočtom SLSK a prepočtom cez percentuálny koeficient, ktorý získa oblasť.

Priložený je kontrolný formulár k hodnoteniu a formulár rozpočtu oblasti.

Aktuálne najčítanejšie

Plamienok mieru a pokoja tento rok priniesol malý skaut Michael

Betlehemské svetlo v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme odpaľuje každý rok rakúske dievča alebo chlapec, ktorému sa hovorí "Dieťa svetla". Toto vyznamenanie získava za...

Betlehemské svetlo prinesú skauti na Slovensko už 9. decembra. Veria, že rozžiari Vianoce...

BRATISLAVA – 6. decembra 2023. Betlehemské svetlo, prichádzajúce z Linzu, sa dostane do rúk skautov už po tridsiaty štvrtýkrát. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....