Úvod Ústredie Financie Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí

Financovanie a podpora skautských oblastí je prostredníctvom systému Hodnotenia kvality oblastí pozostávajúceho z úrovne Základ a úrovne Kvalita. Nový systém prerozdeľovania financií skautským oblastiam zaručí, že všetky oblasti získajú paušálny príspevok po získaní úrovne Základ. Pri splnení všetkých podmienok Kvalita získajú ďalšie financie z dotácie MŠVVŠ SR vo výške určenej na prerozdelenie medzi oblasti.

Úroveň Základ

Každá oblasť má právo požiadať a dostať paušálny príspevok na zabezpečenie základnej činnosti a povinností oblasti. Kritériom pridelenie finančných zdrojov je splnenie všetkých požiadaviek z úrovne Základ. Výška finančného príspevku je priamo určená koeficientom sumy pridelenej oblasti na základe 10% členských príspevkov členov oblasti.

Úroveň Kvalita

Oblasti, ktorá splní kritéria úrovne Kvalita, budú pridelené finančné zdroje z dotácie MŠVVaŠ SR vymedzenej rozpočtom SLSK a prepočtom cez percentuálny koeficient, ktorý získa oblasť.

Priložený je kontrolný formulár k hodnoteniu a formulár rozpočtu oblasti.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...