Úvod Ústredie Financie Hodnotenie kvality oblastí

Hodnotenie kvality oblastí

Financovanie a podpora skautských oblastí je prostredníctvom systému Hodnotenia kvality oblastí pozostávajúceho z úrovne Základ a úrovne Kvalita. Nový systém prerozdeľovania financií skautským oblastiam zaručí, že všetky oblasti získajú paušálny príspevok po získaní úrovne Základ. Pri splnení všetkých podmienok Kvalita získajú ďalšie financie z dotácie MŠVVŠ SR vo výške určenej na prerozdelenie medzi oblasti.

Úroveň Základ

Každá oblasť má právo požiadať a dostať paušálny príspevok na zabezpečenie základnej činnosti a povinností oblasti. Kritériom pridelenie finančných zdrojov je splnenie všetkých požiadaviek z úrovne Základ. Výška finančného príspevku je priamo určená koeficientom sumy pridelenej oblasti na základe 10% členských príspevkov členov oblasti.

Úroveň Kvalita

Oblasti, ktorá splní kritéria úrovne Kvalita, budú pridelené finančné zdroje z dotácie MŠVVaŠ SR vymedzenej rozpočtom SLSK a prepočtom cez percentuálny koeficient, ktorý získa oblasť.

Priložený je kontrolný formulár k hodnoteniu a formulár rozpočtu oblasti.

Aktuálne najčítanejšie

Granty na podporu zborov a oddielov v roku 2022

Náčelníctvo a ústredie SLSK vyhlasujú grantové kolá na podporu oddielov a zborov. Projektové zámeryKlubovne - opravy, rekonštrukcie, vybavenie skautských klubovní. Riešenie akútnych problémov, zvýšenie...

Skautské tábory budú!

Leto sa nám rýchlo blíži a s ním aj tábory. Po dvoch, do poslednej chvíle, neistých rokoch v tom máme jasno. Tábory sa organizovať...

„So Skautskou službou som začal už na začiatku, počas pandémie, teraz to bola...

Iniciatíva Skautskej služby vznikla už v úvode vypuknutia pandémie ochorenia covid-19 s cieľom pomáhať v čase núdzi. Ocitli sme sa v ďalšej náročnej situácii,...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať