Program DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – skrátene DofE) je vzdelávací program, ktorý umožňuje skautom od 14 do 24 rokov rozvíjať svoje schopnosti a aktívne využívať voľný čas. Program DofE podporuje mladých ľudí po celom svete na ich ceste k zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomiu, budúcemu uplatneniu sa a k spoločenskej zodpovednosti.

Vďaka DofE môžu členovia Slovenského skautingu za svoje snaženie a prácu v oddiele a zbore získať toto medzinárodne uznávané ocenenie. 4 oblasti, ktorým sa DofE venuje – dobrovoľníctvo, rozvoj talentu, šport a dobrodružná expedícia – sú neoddeliteľnou súčasťou života rangerov i roverov. Záujemcovia si tak nemusia DofE plniť cez svoju školu ale využijú na to svoju aktivitu v oddiele. Tí, ktorí majú vyššie ambície, môžu získané ocenenie použiť aj pri hlásení sa na zahraničnú univerzitu, z ktorých mnoho toto ocenenie vysoko hodnotí.

Odznaky splnenej úrovne alebo absolvovaného školenia DofE sa nosia na klope pravého vrecka skautskej košele.

Úrovne programu DofE

Min. vekDĺžka plneniaDĺžka expedícieŠpeciálne podmienkyPoplatok
Bronzová úroveň146 mesiacov2 dni (1 noc)Jednu z oblastí plniť o 3 mesiace dlhšie s náročnejším cieľom30 €
Strieborná úroveň15min. 6 mesiacov3 dni (2 noci)Ak účastník nemá bronzový stupeň: Jednu z oblastí plniť o 6 mesiacov dlhšie s náročnejším cieľom45 €
Zlatá úroveň16min. 12 mesiacov4 dni (3 noci)Ak účastník nemá strieborný stupeň: Jednu z oblastí plniť o 6 mesiacov dlhšie s náročnejším cieľom.60 €

Oblasti programu DofE

Rozvoj talentu

Každý v sebe skrýva iný talent. V programe DofE sa preto každý účastník sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje tomu, čo ho najviac baví. Možností je veľa – hra na hudobný nástroj, jazyky, keramika, podnikanie, IT, prírodné vedy alebo napríklad nejaká technická zručnosť.

Čo skautské môžeš využiť: Umelecké a technické odborky (Hudobník, Spevák, Informatik,…)

Športová aktivita

Športom k zdraviu a pohode. V tejto oblasti programu skaut zlepšuje svoj športový výkon, fyzickú kondíciu, spozná radosť z pohybu a naučí sa dbať na zásady zdravého životného štýlu. Môže sa venovať tímovému športu s celou družinou alebo si zvoliť individuálny šport.

Dobrovoľníctvo

Celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Skauti ho majú v krvi, keďže celé hnutie je postavené aj na dobrovoľníctve.

  • Čo skautské môžeš využiť: Radcovanie, práca v oddiele, príprava oddielového/zborového časopisu,…

Dobrodružná expedícia

Za hranice bežných zážitkov. Dobrodružná expedícia je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre pripravenú skupinu nič také neprekvapí.

  • Čo skautské môžeš využiť: Skautské výpravy a expedície

Rezidenčný projekt

Všade dobre, nielen doma. Počas rezidenčného projektu sa účastník zlatej úrovne programu zoznámi s novými kamarátmi v neznámom prostredí a venuje sa spolu s nimi zaujímavej a zmysluplnej aktivite podľa svojho výberu. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, vzdelávací pobyt, výmenný zájazd alebo dobrovoľnícky projekt na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  • Čo skautské môžeš využiť: Práca ako realizačný tím na jamboree, Vodcovská lesná škola

Rangerský horizont

Program DofE si môže ranger prepojiť so stupňami napredovania – Rangerským horizontom. Plnenie oboch stupňov Osobného rastu sa tak môže jednoducho započítať najmä do bronzovej a striebornej úrovne tohto ocenenia. Rangeri budú taktiež mať splnenú časť Dobrodružná expedícia. Samozrejme, je dôležité sa na program DofE na začiatku plnenia Rangerského horizontu prihlásiť a všetko si dohodnúť so svojím Vedúcim programu.

Kontakt

skauting-ustredie-zamestnanec-2022-12

Barbora Blahová
Koordinátorka DofE
pre Slovenský skauting
dofe@skauting.sk

Najčítanejšie na skauting.sk

Projekt Betlehemské svetlo prichádza tento rok v novom dizajne

Tridsaťštyri rokov tradície na pevných hodnotách, stabilite a nespočítateľnom presahu našej organizácie. Betlehemské svetlo ako výrazný projekt sme rebrandovali, aby bolo zrejmé, že jeho...

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....