Domov Verejnosť Rodičia Bezpečnosť a ochrana detí

Bezpečnosť a ochrana detí

Slovenský skauting – bezpečné prostredie pre deti a dospelých

Naším cieľom je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj. V praxi je sú tieto ciele pretavené do hier a aktivít, spoznávame rôzne netradičné športy, objavujeme naše hranice pri dobrodružstvách či už v lese alebo v meste.

Slovenský skauting ponúka aktivity pre viac ako 7700 členov. Prevencia a vytváranie bezpečného prostredia sú našou prioritou pri organizovaní aktivít.

Ochrana detí je zodpovednosťou každého z nás. Uvedomujeme si, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, vytváranie bezpečného prostredia na ich rozvoj, ale aj ich ochrana pred zneužívaním.

Kto pracuje s deťmi

Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci. Sú to starší a skúsenejší skauti, ktorí si prešli skautským programom a chcú pokračovať vo svojom rozvoji.

Pre našich vedúcich máme vypracovaný vzdelávací systém. Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Slovenského skautingu. Slúži predovšetkým na získanie potrebných vedomostí a zručností pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Vzdelávacie kurzy sa zaoberajú aj témami ako sú prevencia násilia, šikany a zneužívania ako aj vytváraním bezpečného prostredia.

Ochrana detí v rámci Slovenského skautingu

Slovenský skauting systematicky implementuje viacero prvkov ochrany detí v organizácií:

 • Štandardy ochrany detí zahrnuté v organizačnom poriadku organizácie
 • Etický kódex správania sa k deťom a ostatným dospelým
 • Kontrola výpisov z registra trestov – dobrovoľníkov, ktorí prechádzajú vzdelávaním, ktoré ich pripravuje na vedenie detí.
 • Tiesňové telefóne číslo – kde sa môžu deti a dospelí členovia Slovenského skautingu obrátiť
 • Online kurz pre účastníkov celonárodných a medzinárodných akcií – pripravujeme
 • Príručka Bezpečné prostredie na tábore

Slovenský skauting sa ako člen svetovej skautskej organizácie WOSM zapája spolu s ďalšími šiestimi európskymi partnermi do medzinárodného projektu Safe from Harm a vytvára tiež medzinárodné štandardy ochrany detí pre ostatné skautské organizácie.

Hlásenie porušení

Ak sa prípad stal na podujatí SLSK a ak ste aspoň na jednu z nasledujúcich otázok odpovedali „ÁNO“ je vašou povinnosťou prípad nahlásiť a chrániť práva dieťaťa.

 • Boli ste svedkom týrania/zneužívania?
 • Podozrievate niekoho z týrania/zneužívania dieťaťa?
 • Máte podozrenie, že je dieťa zanedbávané?
 • Máte podozrenie, že dieťa je fyzicky týrané?
 • Máte podozrenie, že dieťa je psychicky týrané?
 • Máte podozrenie, že dieťa je sexuálne zneužívané?

Ak je dieťa ohrozené alebo vystavené priamemu riziku, je potrebné IHNEĎ kontaktovať políciu na tel. č. 158 a následne postupovať podľa nasledovných pokynov:

Ako sa zachovať keď vám dieťa nahlási násilie, týranie alebo zneužívanie:

 • Zostaňte pokojný.
 • Citlivo vypočujte dieťa tak, aby sa cítilo vypočuté a malo pocit, že ho beriete vážne.
 • Dajte možnosť dieťaťu vyrozprávať príbeh v preň priaznivom čase.
 • Pýtajte sa iba otázky nevyhnutné na objasnenie skutočnosti, ako napríklad „Môžeš mi povedať, čo tým myslíš?“
 • Uistite dieťa o správnosti odhalenia týrania/zneužívania.
 • Povedzte dieťaťu, že nenesie žiadnu zodpovednosť za týranie/zneužívanie.
 • Nesľubujte dieťaťu, že skutočnosť udržíte v tajnosti. Môžete však dieťa uistiť, že budete informovať iba osoby, ktoré majú právo to počuť.
 • Nesúďte osobu voči ktorej dieťa vznieslo obvinenie.
 • Urobte si hneď podrobný záznam toho, čo už bolo povedané. Ak je to možné, používajte skutočné slová dieťaťa.

Nahlasovanie prípadov narušenia bezpečia dieťaťa v Slovenskom skautingu

Môžete využiť dve možnosti

 1. Vyplňte formulár a pošlite ho na adresu ustredie@skauting.sk. Formulár bude doručený Slovenskému skautingu, ktorý bude osobu po odoslaní kontaktovať.
 2. Vyplňte formulár online. Nahlásením sa bude okamžite zaoberať kancelária Slovenského skautingu

Linky pomoci

Na Slovensku existuje sieť niekoľkých mimovládnych organizácií so širokým spektrom služieb schopných reagovať pružnejšie ako štátne inštitúcie. Najmä tieto:

 • Linka detskej istoty 0800/112 11
 • Linka detskej dôvery 0800/117 878
 • Celoslovenská informačná linka Pomoc obetiam násilia 0800/111 321

Myslíme dopredu

Už naši najmladší členovia rozumejú pojmu Prvá pomoc. Nehovoriac o našich vedúcich, ktorí sú na akékoľvek situácie pripravovaní na každom stupni vzdelávania. Pri práci s deťmi vyžadujeme 8h kurz Prvej pomoc a pri dlhších podujatiach, ako sú tábory, má aspoň jeden dospelý účastník funkciu zdravotníka a kurz v rozsahu 33 hodín. Rovnako je pre nás dôležitá prevencia. Preto sú akcie plánované, pri jednotlivých aktivitách vyhodnucujeme riziká a tým znižujeme pravdepodobnosť ich vzniku.

Poistenie

Ak sa už nejakému zraneniu nevyhneme, máme našich členov poistených v prípade úrazov. Je to automatická súčasť registračného poplatku. Poistenie platí na družinovkách, výpravách alebo iných skautských akciách (dokonca aj tých, ktoré sa konajú v zahraničí).

Skautská Akadémia Záchrany (SAZ)

Je špeciálny vzdelávací tím, ktorý pre členov Slovenského skautingu organizuje kurzy Prvej pomoci. Do roka urobí niekoľko v rozsahu 8 hodín v spolupráci s oblasťami aspoň dva 33 hodinové kurzy pre národnú úroveň. Členovia tímu sú záchranári, lekári, hasiči, ktorí čerpajú nielen z profesionálnej praxe, ale aj zo skúseností, ktoré nadobudli pri skautských akciách.

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Letné skautské časopisy už vo vašich schránkach!

Letné skautské tábory a ich nenahraditeľná atmosféra sú na dosah. Ruka v ruke s nimi prichádzajú letné čísla Džungle, Skauta a Média, ktoré nesmú...

Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov

Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok je najväčšou novinkou zrušenie povinnosti mať od...

Letné skautské tábory s Manuálom pre organizátorov v kocke

/Aktualizované k 27.6.2023/ Skautské tábory sú za rohom a my veríme, že všetky prípravy sú v plnom prúde. Tento rok nás nečakajú žiadne organizačné zmeny...