Domov Skauti Rady Zahraničná rada

Zahraničná rada

Úlohou Zahraničnej rady (familiárne nazývanej aj Zahrada) je komunikácia so zahraničnými skautskými organizáciami, udržiavanie zahraničných priateľstiev, iniciácia spoločných zahraničných projektov, pomoc zahraničným skautom cestujúcim na Slovensko, koordinácia medzinárodných projektov doma a ďalšie.

Zahrada sa skladá z troch kruhov, každý z nich má inú funkciu. Jediní dvaja členovia mimo kruhov, sú Predseda rady a Tajomník. Ich agenda zahŕňa spoluprácu so všetkými kruhmi.

skauting-nacelnictvo-2020-2023-2

Barbora Müllerová
Predsedníčka Zahraničnej rady
barbora.mullerova@skauting.sk

skauting-ustredie-zamestnanec-2022-01

Viera Lukáčová
Tajomníčka Zahraničnej rady
zahranicie@skauting.sk

skauting-ustredie-zamestnanci-7

Jana Virgovičová
Tajomníčka Zahraničnej rady
zahranicie@skauting.sk

Predseda Zahraničnej rady

Predseda Zahraničnej rady v prvom rade zabezpečuje jej plynulý chod, reprezentuje SLSK v zahraničí, zastupuje záujmy rady na stretnutiach Náčelníctva a celkovo pred našou organizáciou. Nadväzuje medzinárodné vzťahy, vyhľadáva možnosti medzinárodnej spolupráce a sprevádza zahraničné skautské delegácie. V jeho právomoci je menovať a odvolať komisárov pre WOSM a WAGGGS, členov Zahraničnej rady a zadávať im úlohy, rovnako tak aj tajomníkovi.

V skratke – predseda ručí za radu a za to, ako reprezentujeme našu organizáciu svojou hlavou, preto má aj náležité právomoci 🙂

Tajomník Zahraničnej rady

Hlavnou náplňou práce tajomníka je spravovanie agendy Zahraničnej rady. Okrem administratívnej roboty, akou je korešpondencia, vyhľadávanie zaujímavých akcií v zahraničí a propagovanie Zahraničnej rady vo vnútri organizácie, funguje ako podporná jednotka pre vedúcich kontingentov a všetky výpravy do zahraničia. Tiež plní požiadavky predsedu a podporuje aj ostatných členov rady. Stráži deadliny a komunikuje so zahraničím ohľadom projektov a rôznych možností spolupráce.

1.kruh

Pracovný názov 1. kruhu je “komisári”.  Vo všeobecnosti sú to naši komunikátori so zahraničím pre rôzne organizácie či projekty. Tvoria ho medzinárodní komisári (tzv. ICs) a ich tímy, osoba zodpovedná za spoluprácu s krajinami V4B3, deputy pre ICCG, ICCS, kontaktná osoba pre CEJ a koordinátor JOTA-JOTI.

2. kruh

Tvoria zahraničné spojky, ich pomocníci a jeden koordinátor, ktorý všetkých podporuje. Majú za úlohu informovať oblasti o možnostiach zahraničných skautských akciách. Prinášajú zahraničie priamo do oblastí prostredníctvom cestovateľských kín alebo cezhraničnej spolupráce. Zároveň pomáhajú skautom, ktorí k nám cestujú zo zahraničia. Spojok je momentálne 7 v nadväznosti na skautské oblasti.

3.kruh

Tretí kruh obsahuje tzv. externistov, ktorí majú v Zahrade na starosti konkrétne úlohy, či projekty. Napríklad letné skautské tábory v USA, zahraničné skautské centrá, či granty.

Ďalší členovia Zahraničnej rady

Zahraničné novinky

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World...

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...