Úvod Skauti Rady Zahraničná rada

Zahraničná rada

Úlohou Zahraničnej rady (familiárne nazývanej aj Zahrada) je komunikácia so zahraničnými skautskými organizáciami, udržiavanie zahraničných priateľstiev, iniciácia spoločných zahraničných projektov, pomoc zahraničným skautom cestujúcim na Slovensko, koordinácia medzinárodných projektov doma a ďalšie.

Zahrada sa skladá z troch kruhov, každý z nich má inú funkciu. Jediní dvaja členovia mimo kruhov, sú Predseda rady a Tajomník. Ich agenda zahŕňa spoluprácu so všetkými kruhmi.

skauting-nacelnictvo-2020-2023-2

Barbora Müllerová
Predsedníčka Zahraničnej rady
barbora.mullerova@skauting.sk

skauting-ustredie-zamestnanec-2021-vl

Viera Lukáčová
Tajomníčka Zahraničnej rady
zahranicie@skauting.sk

skauting-ustredie-zamestnanci-7

Jana Virgovičová
Tajomníčka Zahraničnej rady
zahranicie@skauting.sk

Predseda Zahraničnej rady

Predseda Zahraničnej rady v prvom rade zabezpečuje jej plynulý chod, reprezentuje SLSK v zahraničí, zastupuje záujmy rady na stretnutiach Náčelníctva a celkovo pred našou organizáciou. Nadväzuje medzinárodné vzťahy, vyhľadáva možnosti medzinárodnej spolupráce a sprevádza zahraničné skautské delegácie. V jeho právomoci je menovať a odvolať komisárov pre WOSM a WAGGGS, členov Zahraničnej rady a zadávať im úlohy, rovnako tak aj tajomníkovi.

V skratke – predseda ručí za radu a za to, ako reprezentujeme našu organizáciu svojou hlavou, preto má aj náležité právomoci 🙂

Tajomník Zahraničnej rady

Hlavnou náplňou práce tajomníka je spravovanie agendy Zahraničnej rady. Okrem administratívnej roboty, akou je korešpondencia, vyhľadávanie zaujímavých akcií v zahraničí a propagovanie Zahraničnej rady vo vnútri organizácie, funguje ako podporná jednotka pre vedúcich kontingentov a všetky výpravy do zahraničia. Tiež plní požiadavky predsedu a podporuje aj ostatných členov rady. Stráži deadliny a komunikuje so zahraničím ohľadom projektov a rôznych možností spolupráce.

1.kruh

Pracovný názov 1. kruhu je “komisári”.  Vo všeobecnosti sú to naši komunikátori so zahraničím pre rôzne organizácie či projekty. Tvoria ho medzinárodní komisári (tzv. ICs) a ich tímy, osoba zodpovedná za spoluprácu s krajinami V4B3, deputy pre ICCG, ICCS, kontaktná osoba pre CEJ a koordinátor JOTA-JOTI.

2. kruh

Tvoria zahraničné spojky, ich pomocníci a jeden koordinátor, ktorý všetkých podporuje. Majú za úlohu informovať oblasti o možnostiach zahraničných skautských akciách. Prinášajú zahraničie priamo do oblastí prostredníctvom cestovateľských kín alebo cezhraničnej spolupráce. Zároveň pomáhajú skautom, ktorí k nám cestujú zo zahraničia. Spojok je momentálne 7 v nadväznosti na skautské oblasti.

3.kruh

Tretí kruh obsahuje tzv. externistov, ktorí majú v Zahrade na starosti konkrétne úlohy, či projekty. Napríklad letné skautské tábory v USA, zahraničné skautské centrá, či granty.

Ďalší členovia Zahraničnej rady

Zahraničné novinky

Máme tu Deň zamyslenia 2021. Stiahnite si balíček aktivít a zapojte sa do svetových...

Už nám ostáva len niekoľko dní do jednej z najväčších svetových skautských aktivít – do Dňa zamyslenia a práve teraz prinášame dlho očakávaný balíček...

Skautujem doma: JOTI Special Edition už tento víkend!

Činnosť Slovenského skautingu je pozastavená. Chýbajú nám kamaráti. Chýba nám škola. Naša rodina a spoločnosť potrebuje našu pomoc... Skauti môžu spojiť sily a JOTI...

List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...