Domov Verejnosť Projekty Rómsky skauting

Rómsky skauting

Na projekte, ktorého cieľom je rozvoj a integrácia Rómskej skautskej oblasti na východnom Slovensku, sa aktívne podieľajú skauti už sedemnásty rok. Úspešne sa nám darí napĺňať víziu, aby mládež z rómskych komunít mala možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a napredovať v osobnostnom raste.

Vznik Rómskeho skautingu

Začiatky rómskeho skautingu siahajú do roku 2000. Prvotná myšlienka vznikla na sídlisku Luník IX., kedy si vtedajší prednosta miestneho úradu Anton Koleno povedal, že je potrebné, aby deti využívali svoj voľný čas zmysluplne. A tak si zaspomínal na svoje detské časy, kedy obľuboval Foglarovky a pustil sa do toho. Zo začiatku rómski skauti fungovali ako Centrum voľného času. Neskôr sa v roku 2002 spísala slávnostná Dohoda o začlenení skautiek a skautov do Slovenského skautingu. Podľa tejto dohody Náčelníctvo SLSK zriadilo Rómsku skautskú oblasť, pod ktorú sa začlenili všetci rómski skauti pod vedením Tibora Gábora. Zaslúžil sa aj o napísanie rómskej skautskej hymny, ktorá nesie v sebe pekné posolstvo. Aby sme si boli všetci rovní, či už sme bielej alebo čiernej pleti, a išli cestou, ktorá nás robí šťastnými.

O skauting bol medzi rómskymi deťmi obrovský záujem. Ich počet výrazne začal stúpať, až kým v roku 2005 dosiahli 1 200 členov, čo bolo 15-20 % vtedajšieho celkového počtu členov Slovenského skautingu. Po dvoch rokoch síce počet klesol, ale naďalej plnohodnotne fungovali, vždy sa našiel niekto z nerómskych skautov, kto im pomáhal napredovať.

Fungovanie  v súčasnosti

Rómska skautská oblasť je momentálne tvorená vyše 100 členmi v troch obciach. Vo Varhaňovciach, kde skauti pôsobia v 156. zbore Divoké pumy, v Terni, kde pôsobia v  165. zbore Bobry a v Červenici, kde zatiaľ fungujú ako 1. oddiel a postupne sa rozrastajú. Počas roku organizujú družinovky, víkendové akcie či letný týždenný tábor.

Akcie, ktoré sa nám podarilo zorganizovať v roku 2018

Radcovský kurz

 • Trojdňový radcovský kurz, ktorý sa týka skautských tém (v minulom roku najmä s dôrazom na hodnoty skautingu, osobnosť radcu, tvorbu programu). Prepojenie so spoznávaním mesta, v ktorom sa nachádzame (minulý rok Bratislava, tento rok Banská Štiavnica) a kultúrnymi aktivitami, ktoré v ňom práve prebiehajú.

Letný tábor – Chata Kanné

 • Päťdňový vzdelávací tábor na začiatku leta plný etapoviek, modelových výprav a družinoviek. V praxi môžu vidieť, ako sa z ľahko dostupného materiálu, akým je napríklad kartón, dajú vyrobiť rekvizity či kostýmy, aké rôzne témy sa dajú spracovať na etapovku, alebo ako vyzerá kvalitný program na družinovkách.
  Rómski skauti získajú mnoho inšpirácie, ktorú môžu využiť na letných táboroch, alebo na svojich oblastných akciách počas roku.

Návšteva zabehnutých táborov

 • Podporujeme integráciu rómskych skautov s tými nerómskymi, a preto sa snažíme aj o účasť rómskych skautov na bežných táboroch. Stanú sa na predĺžený víkend plnohodnotnou súčasťou tábora. Zúčastňujú sa programu, vytvoria si krásne priateľstva, priučia sa, čo všetko obnáša príprava viactýždňového tábora a v praxi si môžu vyskúšať, čo sme sa na vzdelávacích kurzoch naučili.

Účasť na Sympóziu

 • Snažíme sa o účasť rómskych skautov na národných akciách, aby tak zvyšovali povedomie o našej činnosti a nadviazali kontakt s ostatnými členmi Slovenského skautingu. V roku 2018 sa 10 starších lídrov zúčastnilo Sympózia, kde sa im podarilo rozšíriť svoje obzory, nadviazať nové kontakty a zažiť tak atmosféru skautskej národnej akcie.

Vzdelávací kurz vo Varhaňovciach

 • Na novembrovom vzdelávacom víkende sme si prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli Nežnú revolúciu a zamerali sa na vzdelávanie v oblastiach ako finančná gramotnosť, či príprava na pracovné pohovory. Sú to všetko praktické a potrebné veci do každodenného života, ktoré pomáhajú na ceste k plnohodnotnejšiemu životu.

Vianočná Bratislava

 • Posledná akcia roku, na ktorej nás Rómski skauti za celoročnú snahu navštívili v našom hlavnom meste. Zavítali sme na Vianočné trhy, prešli sa historickým mestom, pre mnoho skautov to bola prvá návšteva Bratislavy či prvá jazda električkou. Lektori z neziskovej organizácie Post Bellum SK nám prišli interaktívnou formou porozprávať, o udalostiach na území Slovenska počas 2. sv. vojny dialo a rómski skauti sa v menších tímoch na chvíľu premenili na politikov, ktorí schvaľujú zákony, ako aj na Židov, ktorí museli čeliť holokaustu. Čakali ich neľahké rozhodnutia – zachrániť sa a ujsť so svojím partnerom, alebo zostať doma pri rodine, aj keď nám hrozí takmer istá smrť?
  S občianskym združením Žijeme tak, ktoré sa venuje mládeži a dospelým s mentálnym znevýhodnením, sme usporiadali vianočný večierok. Spoločne sme ukončili rok 2018, ktorý bol mimoriadne úspešný.

Vízie do roku 2019

 • rozšírenie rómskej skautskej oblasti o nových členov
 • registrácia nových zborov
 • skvalitňovanie programu
 • účasť rómskych lídrov na vzdelávacích kurzoch
 • organizovanie ,,Rómskych skautských dní’’
 • prednáška na národnej vzdelávacej akcií Elixír v Česku
 • zapájanie rómskych skautov do prác vo vlastných komunitách
 • vydanie metodickej príručky

Kontakt

Ak by ste sa chceli so svojim zborom zapojiť a pomôcť, budeme radi, ak nás kontaktujete.

zamestnanec02

Simona Jursíková
romsky@skauting.sk

Z aktualít o Rómskom skautingu

Najčítanejšie na skauting.sk

Deň zamyslenia 2024 – životné prostredie a globálna chudoba

Už o pár dní si spoločne pripomenieme Deň zamyslenia 2024. Čo je to Deň zamyslenia a čo pre nás WAGGGS pripravil tento rok? Na...

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...