Úvod Skauti Zahraničie Svetové skautské organizácie

Svetové skautské organizácie

Skautské organizácie jednotlivých krajín sveta zastrešujú WOSM a WAGGGS. Sú to celosvetové skautské neziskové organizácie, ktoré majú za cieľ pomáhať svojim členským organizáciám. WOSM znamená Svetová organizácia skautského hnutia a WAGGGS je Svetové združenie skautiek.

V hierarchii skautských organizácií platí

WOSM / WAGGGS -> Európsky región -> Slovenský skauting

V niektorých krajinách sú skauti členmi WOSM a skautky členkami WAGGGS, nie všade je to však rovnako. Krajiny, kde sú skauti a skautky v spoločnej organizácii delíme na SAGNO, SUPERSAGNO a HALF SUPERSAGNO.

SAGNO (Scout and Guide National Organizations) sú také organizácie, v ktorých skauti sú členmi len WOSM a skautky len WAGGGS.

Naopak SUPERSAGNO znamená, že všetci skauti aj skautky sú členmi aj WOSM aj WAGGGS.

Treťou skupinou je HALF SUPERSAGNO. Logicky si viete odvodiť, že tento pojem zahŕňa organizácie, ktorých skauti (alebo skautky) sú členmi oboch svetových organizácií, ale skautky (alebo skauti) sú členmi len jednej.

V rámci nášho členstva vo svetových organizáciách prešiel Slovenský skauting zatiaľ 3 zmenami

  • 1997 – skauti SLSK sa stali členmi WOSM
  • 1999 – skautky SLSK sa stali členkami WAGGGS
  • 2014 – skautky SLSK sa stali členkami WOSM a teda sme sa stali HALF SUPERSAGNO organizáciou

Ďalšie organizácie

Pre viac informácií kontaktujte Zahraničnú radu na international@skauting.sk.

Z aktualít o Zahraničí

Zahraničné novinky

Máme tu Deň zamyslenia 2021. Stiahnite si balíček aktivít a zapojte sa do svetových...

Už nám ostáva len niekoľko dní do jednej z najväčších svetových skautských aktivít – do Dňa zamyslenia a práve teraz prinášame dlho očakávaný balíček...

Skautujem doma: JOTI Special Edition už tento víkend!

Činnosť Slovenského skautingu je pozastavená. Chýbajú nám kamaráti. Chýba nám škola. Naša rodina a spoločnosť potrebuje našu pomoc... Skauti môžu spojiť sily a JOTI...

List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...