Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

303

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.

 • 31. január – zaslanie registračného hárku zboru + zaplatenie registrácie na Ústredie SLSK
 • 31. január – zaslanie účtovnej závierky zborov a oblastí na Ústredie SLSK
 • 1.- 28. február – vyplnenie hodnotenia kvality oddielov za rok 2023
 • 1.-31. marec – vyplnenie hodnotenia kvality zborov za rok 2023
 • 31. marec zaslať hodnotenie kvality oblastí na Ústredie 
 • 8.-10.3. 2024 –  malý snem
 • 31. marec – posledná možnosť venovať 2 % zo strany firiem a fyzických osôb, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
 • 31. marec – podať daňové priznanie a účtovnú závierku na finančnú správu (zbory, oblasti)
 • 30. apríl – posledná možnosť venovať 2 % zo strany zamestnancov
 • 31. májdeadline zverejnenia použitia 2% v Obchodnom vestníku, ak v roku príjem v roku 2022 presiahol 3320€ (zbory, oblasti)
 • 31. august – zaslanie dotačnej zmluvy na Ústredie SLSK
 • júl/august – dva týždne pred táborom – poslať hlásenie o tábore
 • 1. september – začiatok možnosti registrovať sa za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre ďalší rok
 • 30. september – posielanie záverečných správ za obdobie 1.1. – 31.8. 
 • 30. október – zaslať vyúčtovanie grantu na ústredie (zbory)
 • 15. novemberzaslať vyúčtovanie dotácie MŠ SR na Ústredie (zbory) 
 • 1. december – zaslať vyúčtovanie dotácie MŠ SR na Ústredie (oblasti)
 • 15. december – ukončenie registrácie za prijímateľa 2 % na notárskom úrade pre rok 2024
 • 31. december – minúť všetky financie získané prostredníctvom 2% v predchádzajúcom roku

Raz za tri roky – Zaslať zápisnicu zo zborovej/oblastnej schôdze (zborových/oblastných volieb) na Ústredie 

Prehľadný kalendár

Môžete si tiež do vašich online Google kalendárov pridať kalendár SLSK, v ktorom sú aj tieto termíny  zaznamenané. Budú sa v ňom tiež objavovať dátumy národných či oblastných podujatí. Dôležité termíny tak môžete mať poruke kedykoľvek a kdekoľvek.

Ak v kalendári niektoré podujatie chýba, stačí vyplniť formulár a podujatie do kalendára pridáme.