Opustila nás sestra Jarka Krajčírovičová

180

V nedeľu 1. januára podvečer nás zastihla smutná správa, že nás opustila vo veku 92 rokov, jedna z popredných dievčenských činovníčiek z 90-ich rokov dvadsiateho storočia, nositeľka Radu Strieborného trojlístka, sestra Jarka Krajčírovičová. Sestra Jarka, rodená Komarynská sa narodila 26.7.1931 v Užhorode, vtedajšom Československu do skautskej rodiny. Starý otec bol dňa 19.5.1926 menovaný miestopredsedom Svazu skautů Podkarpatskej Rusi. Mamina bola členkou Českého skautingu a neskôr Čsl. Skautingu v Bratislave. Otec bol členom Plastu – ukrajinského skautingu na Podkarpatskej Rusi.

Sestra Jarka vstúpila do skautingu v roku 1945 v Bratislave. V roku 1947 absolvovala LŠ v Hodruši a v tomto roku viedla dievčenský skautský tábor v Lozorne a viedla 2. dievčenský oddiel v Bratislave. Po obnovení skautingu opäť viedla 2. dievčenský oddiel v Bratislave od roku 1968. V januári 1969 bola zvolená za zástupkyňu oblastného vodcu pre bratislavskú oblasť. V roku 1970 bola poverená funkciou zástupkyne mestského vodcu v Bratislave. V roku 1991 absolvovala Inštruktorskú LŠ v Zubří a získala diplom Inštruktorky LŠ. Od roku 1992 sa stala zástupkyňou náčelníčky kmeňovej rady. Od roku 1994 bola miestonáčelníčka Slovenského skautingu. V Slovenskom skautingu pracovala ako vodkyňa I. odd. oldskautiek v Bratislave až do zániku tohto oddielu. V rokoch 1991 – 1999 sa zúčastnila na vedení  v deviatich Lesných školách.

Za jej skautskú činnosť jej boli udelené nasledovné ocenenia:

  • Junácka hviezda
  • Skautská láska
  • Za skautskú vernosť II. stupeň
  • Za skautskú vernosť I. stupeň
  • Rad strieborného trojlístka

Nech je jej zem slovenská ľahká. Odpočívaj v pokoji!

Peter Janota – Slížik

Historická komisia SLSK 

V Bratislave 2.1.2024