Rozlúčili sme sa s bratom Jurajom Bártom ml. – Džordžom

1685

Nečakane, vo veku nedožitých 59 rokov, nás opustil brat Džordžo z Nitry. Skautovať začal v Nitre v roku 1968 ako desaťročný. Skautským vzorom mu bol aj jeho otec, predvojnový ružomberský skaut, Juraj Bárta st., neskôr veľmi známy archeológ. Jeho syn Juraj bol členom 1. oddielu skautov (vodca J. Holka) 1. zboru v Nitre (vodca L. Turi Nagy). V lete 1969 bol na svojom prvom skautskom tábore pri obci Súlovce, neďaleko od lokality Betlehém, na západnom úpätí pohoria Tribeč.

Zapojil sa aj do obnovy skautingu v 90. rokoch minulého storočia. V druhej polovici 90. rokov viedol 1. oddiel skautov v obci Mojmírovce. Jeho vzťah k histórii sa na prelome rokov 2000/2001 pretavil do nápadu založiť Historickú komisiu pri Skautskej oblasti kniežaťa Pribinu v Nitre. Spočiatku ju aj niekoľko rokov viedol. V roku 2013 sa opäť oživila činnosť Historickej komisie v Nitre a Džordžo patril k jej aktívnym členom. Jeho prínos pre jej úspešné fungovanie bol zásadný, najmä pri zbere historických informácií a oslovovaní už neaktívnych oldskautov.

Posledná rozlúčka s br. Džordžom bola v piatok 3. marca 2017 na Mestskom cintoríne v Nitre.

Rastislav Lukáč
Historická komisia SLSK