Opustil nás brat Jupiter, najstarší skaut z Banskej Bystrice

1304

Brat Jupiter, civilným menom Miroslav Dobrovolný sa narodil 1.10.1927 Nitrianskom Pravne rodičom Matilde a Adolfovi Dobrovolným. Svoje detstvo prežil v Turčianskych Tepliciach (vtedy Štubnianske Teplice), kde ako 6-ročný začal skautovať. Jeho otec bol vtedy činovníkom v tamojšom skautskom oddiele.

Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa museli presťahovať do Prostějova, keďže rodičia boli pôvodom z Moravy. Tu pokračovalo jeho detstvo, škola a aj skauting. Spolu s bratom a s miestnymi skautmi pokračoval v ilegálnom skautingu.

Po skončení vojny ešte krátko skautoval v Prostějove, ale nakoniec sa vrátili na Slovensko do Turčianskych teplíc, kde sa ďalej venoval skautingu až do jeho zákazu po nástupe komunizmu. Medzitým brat Jupiter absolvoval strednú priemyslovku textilnú v Ružomberku a v roku 1947 začal pracovať v Martine v závode Slovenka.

V roku 1951 sa závod Slovenka presťahoval do Banskej Bystrice a spolu s ňou sa presťahoval aj brat Jupiter. Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami a to až do odchodu do dôchodku. V roku 1956 sa oženil s Emíliou Raptovou, ktorú spoznal ešte v Martine. Spolu vychovali dve deti Miroslava a Zdenku.

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 spolu s ďalšími oldskautmi rozbiehal skauting v Banskej Bystrici. Od začiatku sa zapájal veľmi aktívne do práce v Okresnej rade, kde spolu s ďalšími činovníkmi koordinovali skautskú činnosť v okrese Banská Bystrica a zastupovali banskobystrických skautov voči mestu a v médiách.

V decembri 1994 na slávnostnom zasadnutí v Žiline bolo bratovi Jupiterovi udelené vyznamenanie Medaila „Za skautskú vernosť“.

Od roku 1994 sa brat Jupiter spolu s bratmi Šedým Vlkom a bratom Čľupkom rozhodol založiť redakčnú radu JUČĽŠEV a začali vydávať časopis Banskobystrický skaut. V novembrovom čísle z roku 1997 ohlásil brat Jupiter ukončenie svojej činnosti v redakčnej rade i ďalších funkciách v Okresnej rade vzhľadom na svoj vek. V skautingu však ostal a zúčastňoval sa rôznych akcií, ktoré mu dovolili jeho zdravotné potiaže. Stále však ostal v kontakte s oldskautmi, ale i mladšou generáciou, ktorá ho z času na čas navštívila a hltala rozprávanie o jeho skautovaní a o tom ako to bolo za starších skautských čias.

Dňa 7. októbra 2017 na XVII. sneme Slovenského skautingu prevzal z rúk náčelníka Slovenského skautingu za svoju činnosť vyznamenanie „Služba skautingu I. stupňa“. Len pár dní predtým oslávil svoje 90-te narodeniny.

Brat Jupiter skautoval už od roku 1933. Zažil všetky zákazy skautingu (bol aktívnym skautom v ilegalite počas 2. svetovej vojny), rôzne štátne zriadenia. Nič z toho ho však nezlomilo a skautským ideálom ostal verný až do konca. Zomrel 20. mája 2018 v Banskej Bystrici.

Ondrej Mihaľko
Jozef Baláž