Metodika Duchovný rozmer skautingu z dielne našej Duchovnej rady

1238
Foto: Vladislav Kakody

Ak si občas kladiete otázku, čo vlastne znamená Duchovný rozmer v skautingu, čo zahŕňa a ako s ním pracovať, aj pre vás je tu nový metodický materiál Duchovnej rady – Duchovný rozmer skautingu.

Duchovno má v skautingu svoje pevné miesto. Píšeme o ňom, hovoríme o ňom, usilujeme  sa robiť duchovné aktivity, ktorými by sme napomáhali duchovnému napredovaniu mladých ľudí – a, áno, sporíme sa občas o tom, čo vlastne pod týmto pojmom chápať, čo to vlastne je a čo od nás v praxi vyžaduje fakt, že skauting je spiritually-oriented,  duchovne orientovaný, že ako svoju Prvú povinnosť chápe povinnosť voči Bohu a že k nej  zaväzuje vo svojom Skautskom sľube. 

(citát z úvodu k dokumentu)

Náčelníctvo Slovenského skautingu na svojom 6. zasadnutí 29.1.-30.1.2021 schválilo dokument – Duchovný rozmer skautingu. Ide o metodický materiál, ktorý je určený najmä pre potreby vzdelávacích tímov, vodcov a radcov, ale aj pre celú skautskú verejnosť. Vychádza z Manuálu duchovného a náboženského rozvoja, ktorý vydala Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) v marci 2010.  Je  jeho pretlmočením do praktickej metodiky, použiteľnej na národnej úrovni. Duchovný rozmer skautingu chce vniesť objasňujúce svetlo do často diskutovaných tém, akými sú napríklad ciele skautskej výchovy v oblasti duchovného rozvoja, povinnosť voči Bohu či vzťah skautingu a náboženstva. Dokument nájdete na stiahnutie vo formáte pdf pod článkom. Pripravujeme aj jeho knižné vydanie. Stiahnuť si môžete aj slovenský preklad Manuálu duchovného a náboženského rozvoja, o ktorom sme už písali.