Duchovný rozvoj – objavovať, pýtať sa a skúmať

1610
Schéma duchovna v Slovenskom skautingu. Zdroj: Duchovná rada Slovenského skautingu

O duchovnom rozvoji v skautingu sa vedie množstvo debát na rôznych úrovniach. Často je ťažké nájsť spoločné záchytné body. Ľudia si rôzne vysvetľujú úlohu skautskej výchovy v oblasti duchovného rozvoja. Aký je v tomto smere pohľad Svetovej skautskej organizácie WOSM?

Najlepšie sa učíme vtedy, keď si vytvárame vlastnú skúsenosť a sami spoznávame rôzne zákonitosti. Čokoľvek sa v skautingu učíme, všetky schopnosti ktoré získavame, náš rozvoj v ktorejkoľvek oblasti, sa deje najmä prostredníctvom skúmania a objavovania. Inak to nemôže byť ani pri duchovnom rozvoji. Aj spoznávanie duchovnej reality musí byť sprevádzané týmito procesmi. Všetko, čo sa dotýka hlbokých základov ľudského bytia musí byť objavené, preskúmané a prežité.

Dobrý vodca a radca vie, že má byť sprievodcom a priateľom na tejto ceste objavovania. Žiadna iná oblasť si to azda nežiada tak veľmi, ako práve duchovný rast. Ponúknuť totiž deťom a mladým ľuďom možnosti a skúsenosti pre rast, objavovanie a  skúmanie vlastnej duchovnej podstaty v prostredí pochopenia, bezpečia a prijatia vôbec nie je také jednoduché.

Zaujímajú vás konkrétne prostriedky a formy pri sprostredkovaní duchovného rozvoja deťom a mladým ľuďom v skautingu? Dočítať sa o nich môžete v slovenskom preklade Manuálu duchovného a náboženského rozvoja Svetovej skautskej organizácie.