Mier sa začína doma – Týždeň za mier 2022

841
Foto: Roman Kortiš

21. septembra si pripomíname Medzinárodný deň mieru. Spolu s týmto dňom je spojený celý týždeň – Týždeň za mier. Tento rok si ho pripomíname už 9-krát. Naša Duchovná rada si pre vás pripravila zopár aktivít na túto tému. Inšpirujte sa a poďte do toho so svojou družinou, priateľmi aj rodinou.

Súčasný rok bol poznačený udalosťami za našou východnou hranicou, ktoré majú od mieru ďaleko. Mnohí z nás sa teda aktívne zapojili do pomoci tam, kde to bolo práve najpotrebnejšie. Okrem toho vyšla aj príležitostná výzva Nositeľ pokoja. Ak ste si ju so svojou družinou, alebo aj ako jednotlivec, ešte nezačali plniť, povzbudzujeme vás práve v tento týždeň – Týždeň za mier, začať. Podmienky splnenia výzvy si môžete pozrieť tu – Nositeľ pokoja – Slovenský skauting.

Zároveň si Duchovná rada pripravila pre tento rok súbor zamyslení, aktivít a modlitieb s témou „Mier sa začína doma.“ Každá vojna sa začína v jednotlivcovi. Aj my môžeme začať budovať mier tak, že budeme pracovať na mieri v sebe samom a vo svojom bezprostrednom okolí – v rodine, oddiele, škole či práci. A kto je potom verný v malom, bude verný aj vo veľkom. Zamyslenia, aktivity a modlitby sú zamerané práve na mier v rodine, medzi priateľmi a v nás samotných. Pdf si môžete pozrieť tu.

Ďalšie inšpirácie na Týždeň za mier nájdete medzi Nápadmi na činnosť.