Skauti na T22 – ako bolo?

900
Foto: Matúš Mahút - Korba

Posledný júlový víkend sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže s názvom T22, organizované Radou pre mládež a univerzity KBS. Stretlo sa na ňom takmer 2000 veriacich mladých a medzi nimi aj nemálo skautov. 

Slovenský skauting mal svoj priestor v piatok popoludní v rámci “Popoludnia angažovanosti a tvorivosti”. Duchovná rada pripravila workshop pre skautských i neskautských účastníkov T22 s názvom “Dobrodružstvo, láska a krása stvorenstva”.

Foto: Matúš Mahút – Korba

Účastníci workshopu sa spoločne preniesli do čias totality, kedy bol skauting zakázaný. Dostali neľahkú úlohu uchrániť skautské hodnoty pred “strážcami poriadku” a bezpečne ich doniesť na miesto stretnutia s predsedom Duchovnej rady a národným kaplánom v útrobách trenčianskych lesov.

Foto: Matúš Mahút – Korba

V skupinkách sa zamysleli nad významom bodov Skautského zákona vo svojich životoch a ich prepojenie s dobrodružstvom, láskou, krásou a Bohom. Tieto body a výsledok svojho zdieľania v s vzájomne odprezentovali.

Na záver odchádzali s myšlienkou “Veď príkladom!”, pretože len autentickým životom a príkladom dokážeme prinášať pravé svedectvo. 

Foto: Matúš Mahút – Korba

V piatok sa pred halou taktiež uskutočnilo stretnutie skautov z rôznych kútov Slovenska prítomných na T22. Spoločne sme si zaspievali skautskú hymnu, zoznámili sa, zahrali zopár hier aj len tak porozprávali.

Foto: Matúš Mahút – Korba

Autor článku: Alžbeta Novotná – Betka