Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

1612

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady – Veľkého Medveďa na záver tohto obdobia.

Pápež František, v encyklike Laudato si, pripomína, že je dôležité žiť  kontemplatívny životný štýl so schopnosťou radovať sa a nebyť posadnutý konzumizmom. Ide o presvedčenie že menej je viac. Konzumizmus (nenásytné užívanie veci) rozptyľuje naše srdce a bráni doceniť hodnotu vecí a okamihov. Je dôležité učiť sa striedmosti a schopnosti tešiť sa z mála. Vrátiť sa k jednoduchosti a vďačnosti, bez smútku nad tým, čo nemáme. Toto ponúka aj kresťanská spiritualita a práve takéto kresťanstvo žil aj svätý František.

Dá sa žiť naplno, ak sme schopní dávať priestor nie svojmu smútku a nedostatku, ale dávať priestor bratským stretnutiam, službe s využitím svojich darov a chariziem. Striedmosť a pokora neboli v poslednom storočí docenené. Už nestačí hovoriť iba o ekosystéme, naše úvahy už musíme rozšíriť a hovoriť o integrite ľudského života ako takého. Strata našej pokory spôsobuje škody na celom stvorenstve. Najmä vtedy, ak veríme, že my sami môžeme určovať, čo je dobré a čo zlé.

Striedmosť človeka súvisí s jeho vnútorným pokojom. Chýbajúci vnútorný pokoj nás núti konať maximálne rýchlo, aby sme mali pocit zaneprázdnenosti. Neustály zhon prevracia všetko, čo je na okolo.

Celistvá ekológia vytvára harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k Stvoriteľovi, harmóniu vo vzťahu k stvorenstvu ako jeho dielu i harmóniu voči sebe, ako súčasti Stvoriteľovho diela. Požadovaná harmónia vyžaduje, aby sme všetko prežívali s pokojom a pozornosťou, aby sme sa učili prežívať prítomný okamih, v dôvere, bez prílišnej obavy o budúcnosť. Tu je návod, ako  sa to učiť v jednotlivých krokoch:

  • zastavme sa (neponáhľajme sa) a nezabudnime poďakovať za jedlo, pomoc (zmysel pre vďačnosť),
  • konajme malé skutky lásky, ktoré upevňujú bratstvo (úsmev, povzbudenie) – gestá ktorými lámeme egoizmus,
  • vnímajme potrebu odpočinku a sviatku (nedele) – rozširuje nám to pohľad na život a svet

Obnova nášho vnútra, nášho myslenia a našich spôsobov konania prispeje k objaveniu zdroja pokoja a radosti, ktorý sa ukrýva nie vo sveta a v užívaní vecí, ale v našom vnútri, v nás samých.

Nech aj táto naša  ekologická konverzia prispeje k tomu, aby sme prežívali svoj život pokojne a radostne. Začať to chceme touto Veľkou nocou roku 2022.

Martin Raškovský — Veľký Medveď
Predseda Duchovnej rady Slovenského skautingu