Príbeh stretnutia skautov s pápežom Františkom

1234

Verejný život Slovenska v septembri zasiahla veľkolepá udalosť návštevy pápeža Františka. Jeho program svedčil o tom, že k nám neprišiel len ako najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi, ale hlavne ako posol s odkazom pre naše srdcia, bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzame či akú vieru zastávame. Slovenský skauting mal svoje zastúpenie v podobe 6 delegátov na stretnutí mládeže s Františkom v Košiciach. Príbeh tohto podujatia podáva tajomníčka Duchovnej rady Alžbeta Novotná – Betka.

Jeden deň s pápežom

5:30

Budíček a začiatok dňa. Nie som prirodzené ranné vtáča, ale dnešok si vyžadoval skorý budíček. Svätý otec František poctil svojou návštevou Slovensko a spolu s prezidentkou, členmi vlády, biskupmi, vysoko postavenými ľuďmi máme možnosť stretnúť sa s ním aj my. Špeciálne stretnutie s mladými sa koná dnes v Košiciach. Na pápežovu žiadosť v sektore priamo pred pódiom nebudú politici, sponzori či “smotánka”, ale mladí aktívni v rôznych organizáciách a diecézach. Aj Slovenský skauting dostal pár miest a možnosť reprezentovať organizáciu. Vypijem rannú kávu, zavesím čerstvo vyžehlenú rovnošatu na vešiak a vyrážam z domu.

6:30

Z centra nášho mesta odchádza autobus plný mladých ľudí, ktorí sú podľa môjho názoru príliš nadšení na to, aká je ranná hodina .Za prvých lúčov dnešného slnka, vykukujúceho spoza hmly, sa autobusom nesie zvuk gitary a spevu, modlitby a rozhovorov. 

9:00

Prichádzame do Košíc. Musím povedať, že prezliekať sa z nohavíc do sukne a skautskej košele v autobuse, nie je práve najpohodlnejšia činnosť. Presúvame sa MHD na štadión a postupne stretávame množstvo skautov. Je to radostný pohľad na známe i neznáme tváre v rovnošatách zídené v spoločenstve mladých.

10:15

V sektore pre mladých sa zoznamujeme s ďalšími mladými z iných organizácií. Úsmevne zisťujeme, že “svet je malý” a že zdieľame mnoho spoločných priateľov, aj keď sme sa osobne doteraz nepoznali. Odchádzame spoločne na svätú omšu, ktorá sa koná na vedľajšej ploche štadióna. 

14:00

Po obede, rozhovoroch a stretnutiach vyrážame hľadať skautov na štadióne s otázkou “Prečo si prišiel na stretnutie s pápežom”. Stretávame skvelých skautských bratov a sestry a bežíme naspäť do sektoru, keďže sa všetky o 15:00 uzatvárali.

15:00

Sledujeme program, počúvame príhovory a s radosťou a očakávaním čakáme na príchod svätého otca.

17:00

Za tónov hymny stretnutia prichádza na štadión svätý otec František. Cestou medzi sektormi z papamobilu zdraví prítomných. Keď prechádza popred náš sektor, podarí sa nám dať skautskú šatku, vytvorenú špeciálne pre túto udalosť, ochrankárovi kráčajúcemu vedľa papamobilu. Ten ju dáva do papamobilu a Cyril Vasiľ, sediaci vzadu, ktorý je tiež skautom, nás zdraví s úsmevom. Po pozdravení prítomných vychádza svätý otec na pódium, kde zaznejú svedectvá mladých. Po nich prednáša svoj príhovor. Hoci sme už počuli pár príhovorov pápeža mladým, tento je špeciálny. Tento príhovor je adresovaný priamo nám – mladým zo Slovenska.

18:00

Po odchode svätého otca zo štadióna všetci spracúvame slová, ktoré povedal. Niektorí ostávame na ďalší program, iní utekáme domov. Nikoho srdce však neostalo nedotknuté.

Brat Bráško – Ján Mahút mal možnosť porozprávať sa s mladými po podujatí a povedali mu, že slová Františka boli povedané priamo im, mladým, ktorí teraz riešia, čo majú v živote robiť, riešia, ako majú žiť a čo je pre nich dôležité. Svätý otec včera povedal, že nemáme žiť v provizóriu vzťahov, ale v pravosti. Táto veta v mladých zarezonovala, pretože im povedal priamo, že sú povolaní k životu, ktorý je náročný, ale pravý a vzácny.

Jedna časť príhovoru Svätého otca ma veľmi špeciálne zaujala. Vystihla totiž to, čo zažívam vďaka skautingu. 

“Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo.

František

Dobrodružstvo je nepochybne späté so skautingom. Letné tábory, nočné výsadky, cesty vlakom po zákutiach krajiny, výstupy na vrchy prikryté oblakmi. A hrdinstvo – nie nejaké hranie sa na hrdinu, ale obeta v maličkostiach. Čas radcov venovaný svojim družinám, čas vodcov venovaný oddielom či príprave táborov, trpezlivosť táborových zdravotníkov pri ošetrovaní kadejakých úrazov a bolestí, úsmevy kuchyne po celom dni pri kotline a mnoho ďalšieho. To je hrdinstvo, ktorému učí skauting. Je priestorom priateľstiev, ľudí, ktorí sa chcú vzájomne posúvať ďalej. Učí ma, že každý skaut je môj brat, každá skautka sestra a každý človek môj priateľ. Skauting je pre mňa miestom lásky.