Slovenskí skauti hostili na svojom táborisku 242 skautov z Ukrajiny

472
Foto: Roman Kortiš

BRATISLAVA – 31. 08. 2022 Slovenskí skauti, ktorí majú dlhoročnú a bohatú prax v organizovaní letných skautských táborov, už majú za sebou tri turnusy skautských letných táborov pre deti a členov skautskej organizácie z Ukrajiny. V dnešných dňoch prebieha posledný tretí turnus skautských letných táborov.

Dobrodružným a programovým vyvrcholením celoročnej činnosti skautských oddielov a zborov na Slovensku alebo v zahraničí, je bezpochyby skautský letný tábor. Súčasná situácia, v ktorej sa ocitla Ukrajina nedovoľuje skautom a skautkám slobodne organizovať skautské letné tábory. Práve tie by im mohli v napätej situácii aspoň trochu pomôcť rozptýliť sa od strastí života vo vojnovom konflikte. 

Veríme, že práve zážitky nadobudnuté na skautských táboroch formujú deti a mladých a napomáhajú ku kvalitnejšiemu životu i po návrate domov. Skauti a skautky prichádzajú na niekoľko dní do súvislého aktívneho kontaktu s prírodou a zároveň sa učia spolunažívať v náročných podmienkach so svojimi priateľmi. Neoddeliteľnou súčasťou táborov sú i spoločné zábavné hry a aktivity zamerané na rozvoj osobnosti. Program býva pripravený tak, aby deti v bezpečnom prostredí zažili niečo neobyčajné, aby sa naučili novým zručnostiam, tímovej spolupráci a získali priateľstvá a zážitky na celý život. Skautské tábory sú vedené vyškolenými dospelými dobrovoľníkmi, ktorí pripravujú táborové zázemie, stravu a kvalitný program.

“Koncom augusta prebehol posledný turnus skautských letných táborov pre deti z Ukrajiny, ktoré boli vo veku 9 až 12 rokov. Prvé dva turnusy boli bezproblémové a ich priebeh bol bez väčších komplikácií. Prvého turnusu sa zúčastnili menšie deti vo veku 9 až 12 rokov a druhého turnusu sa zúčastnili starší účastníci vo veku 13 až 17 rokov. Krajšie leto sme spravili až približne 260 deťom z Ukrajiny, z čoho sa veľmi tešíme. Ukrajinským skautom a skautkám sme pri letných táboroch pomáhali personálne a materiálne. Skautským letným táborom sme zabezpečili stravovanie a pravidelný prísun čerstvých potravín. Taktiež sme zabezpečili personálnu pomoc od dobrovoľníkov ako kuchára, pomocného kuchára, koordinátora a zdravotníka.” Upresňuje situáciu Denisa Bradiaková, koordinátorka Skautskej služby, ktorá manažuje projekt Tábory pre ukrajinské deti. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tomto projekte pomáhajú, či už finančne, materiálne alebo ľudskými silami a svojím voľným časom. 

Ak by ste chceli podporiť túto iniciatívu, môžete tak urobiť na nasledujúcom odkaze: https://skauting.darujme.sk/darujme-detom-tabory/


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
02/446 40 154
www.skauting.sk