Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k aktuálnej pandemickej situácii a očkovaniu

3380

Náčelníctvo Slovenského skautingu veľmi pozorne vníma pandemickú situáciu a snaží sa prispieť aj svojím hlasom k upokojeniu a stabilite. Prežívame náročné dni, kedy sme oddelení chorobou a bolesťou od našich blízkych a milovaných. Všeobecný strach a frustrácia sa vkrádajú aj do malých denno-denných činností. Preto vyzývame všetkých našich členov a členky, aby prispeli k upokojeniu situácie. Buďme vzormi aktívnych občanov a občaniek. Dodržujme protipandemické pravidlá, poďme príkladom a prinášajme nášmu okoliu istotu a veselú nádej. 

Zároveň chceme povzbudiť našich členov a členky, ak im to zdravotný stav a situácia dovoľuje, aby sa dali zaočkovať. Očkovanie vnímame ako aktuálne najlepšiu dlhodobú cestu k zlepšeniu tejto situácie. Očkovanie so sebou nesie aj niektoré zdravotné riziká, a preto chápeme strach a obavy. Dobrým prirovnaním môže byť použitie bezpečnostného pásu v aute. V prípade havárie vám môže nešťastnou náhodou zlomiť rebrá, poškodiť vám zdravie, ale zachrániť život. Alebo si tento pás nemusíte zapnúť a pri havárii preletíte cez predné sklo. Obidve rozhodnutia so sebou nesú riziká, ale jedno z týchto rozhodnutí je častokrát fatálne.  Ohrozenie zdravia ochorením COVID-19 má násobne vyššie riziko v porovnaní s očkovaním. Okrem priameho ohrozenia na zdraví jednotlivca a blízkych spôsobuje aj to, že celé zdravotníctvo je preťažené a musíme žiť v izolácii. Pacienti, ktorí potrebujú operácie čakajú, liečba chronických ochorení sa musí odložiť, mladí ľudia sa nemôžu stretávať. Nastupuje opustenosť a samota. Aj naša skautská výchovná činnosť je pandémiou výrazne ovplyvnená. Ak máte pochybnosti a otázky ohľadom očkovania, obráťte sa na svojich všeobecných lekárov a lekárky, ktorí váš zdravotný stav poznajú veľmi dobre.

Spoločne dokážeme túto krízu zvládnuť. Musíme si viac veriť a viac hľadať pravdu. Ľudia a spoločnosť nás potrebujú pripravených.

Náčelníctvo Slovenského skautingu