Aktuálna situácia na svetovom skautskom jamboree – presun na iné miesto

1448
Foto: slovenská výprava v Soule /Miroslava Petrášová/

(Bratislava, 7. august 2023) Koncom júla odcestovala 86-členná delegácia zo Slovenska do Južnej Kórey, aby sa zúčastnila na svetovom skautskom jamboree – najväčšom vzdelávacom podujatí na svete. Skauti si už niekoľko dní užívajú atmosféru jamboree, zažívajú dobrodružstvá a spoznávajú rovesníkov z iných krajín a kontinentov. Napriek tomu, že Kórea zažíva horúčavy, všetci členovia slovenskej výpravy sú v bezpečí a je o nich postarané. Vzhľadom na blížiaci sa tajfún Khanun sa však kórejský organizátor akcie, Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) a kórejská vláda rozhodli skrátiť pobyt na jamboree a presunúť účastníkov na bezpečné miesta v Seoule a jeho okolí, kde budú skauti pokračovať v podujatí.

Bezpečnosť a pohoda účastníkov je vždy našou najvyššou prioritou. Vedúci tím slovenského kontingentu nepretržite monitoruje situáciu spoločne s kórejskými organizátormi a WOSM na zaistenie bezpečnosti účastníkov. Napriek výzvam ako sú horúčavy a blížiaci sa tajfún Khanun, si naši účastníci užívajú skautské dobrodružstvo formou pripraveného programu. Treba však podotknúť, že pripravenosť táboriska nebola pri príchode na Jamboree dostatočne dokončená. Podnety na zlepšenie boli adresované organizátorom a následne na nich organizátori pracovali. 

Dnes 7.8.2023, počas stretnutia vedúcich delegácií na jamboree, bolo oznámené, že v dôsledku očakávaných silných dažďov a vetra tajfúnu Khanun, ktorý môže postihnúť Kóreu v oblasti, kde sa nachádza aj táborisko jamboree, účastníci opustia areál skôr ako bolo plánované. Udeje sa tak 8. augusta, kedy sa všetci účastníci presunú na bezpečné miesta určené organizátormi. Tu bude dobrodružstvo skautingu pokračovať. Návrat účastníkov zo Slovenska je stále stanovený na 13. august. Presný plán odchodu z táboriska rieši organizátor spolu s WOSM a kórejskou vládou.

Aktuálne informácie o slovenskej výprave na svetovom skautskom jamboree budeme aktualizovať na stránke Slovenského skautingu. Hlavný a priamy kontakt so skautmi a skautkami na jamboree v Južnej Kórey zabezpečuje komunikačná manažérka Miroslava Petrášová dostupná na e-maile scoutmoot@scouting.sk a tel. čísle +421 948 022 447. 


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
0915 368 892
www.skauting.sk