Slovenská výprava skautov je spolu a v bezpečí na novom mieste

1040
Foto: Presun účastníkov 25. Svetového stretnutia skautov v Južnej Kórei /Jean Pierre POUTEAU/

(Bratislava 8.8.2023) Mnohé krajiny s napätím sledovali ako sa desaťtisíce účastníkov 25. Svetového skautského jamboree presúva z táboriska SaeManGeum do Seolu a jeho okolia kvôli blížiacemu sa tajfúnu Khanun. Presun sa podaril podľa plánu a všetci účastníci podujatia sú už ubytovaní v nových lokalitách alebo sú ešte na ceste. Všetkých 86 členov slovenskej výpravy je už na novom mieste a bude bývať na internáte v meste Incheon. 

Kórejská vláda, podporovaná stovkami skautov a skautiek na mieste, uľahčila úspešný a bezpečný odchod účastníkov z táboriska. „Dnes skauti opäť preukázali skutočné vodcovstvo, odhodlanie a tímovú spoluprácu tvárou v tvár nepriaznivej situácií a využili svoje schopnosti v tomto náročnom čase“, hovorí Ahmad Alhendawi, generálny tajomník Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM). 

Vedúci 86-člennej skautskej výpravy konštatujú, že presun prebehol hladko a v pokoji. Slovenskí skauti a skautky sú v poriadku, zdraví, no mierne sklamaní, že sa museli oddeliť od svojich nových skautských kamarátov. Informácie o náhradnom programe ešte nie sú známe. Predpokladá sa, že bude zameraný na spoznávanie kultúry a lokality, do ktorej boli presunutí. 

Slovenský skauting je veľmi hrdí na členov a dospelých dobrovoľníkov výpravy, že svojim zodpovedným a organizovaným správaním dopomohli k hladkému presunu takejto obrovskej skupiny ľudí. “Sila takej veľkej skupiny je v jednotlivcoch. Túto skupinu spájali hodnoty skautingu a zručnosti, ktoré v ňom nadobudli. Myslím, že aj toto výrazne dopomohlo takémuto pokojnému a úspešnému presunu všetkých účastníkov jamboree do bezpečia”, hovorí Katarína Korytková, členka správnej rady Slovenského skautingu.

Do oblasti táboriska má zasiahnuť tajfún zo stredy na štvrtok. Veríme, že všetci skauti, ale aj miestni obyvatelia v oblasti budú v tom čase v bezpečí. 

Aktuálne informácie o slovenskej výprave na svetovom skautskom jamboree budeme aktualizovať na stránke Slovenského skautingu. Hlavný a priamy kontakt so skautmi a skautkami na jamboree v Južnej Kórei zabezpečuje komunikačná manažérka Miroslava Petrášová dostupná na e-maile scoutmoot@scouting.sk a tel. čísle +421 948 022 447. 


Slovenský skauting patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku a má vyše 100 ročnú tradíciu. Skauting spája skvelé zážitky s budovaním životných zručností a silného charakteru. Ponúka pestrú programovú paletu pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, čím umožňuje aktívne tráviť ich voľný čas. Za pomoci stoviek mladých a dospelých dobrovoľníkov vytvárame priestor na ich všestranný rozvoj. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch.

Mária Dirgová
Ústredie Slovenského skauting
komunikacia@skauting.sk
0915 368 892
www.skauting.sk