Máme za sebou XVIII. Snem, novým Náčelníkom Slovenského skautingu je Ján Mitrík

1911
Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla. Foto: Marián Suvák

Na XVIII. Sneme Slovenského skautingu, ktorý sa konal 10. októbra 2020 v Prievidzi, si delegáti zvolili nové obsadenie jednotlivých funkcií v Náčelníctve Slovenského skautingu. Náčelnícku štafetu po Petrovi Linekovi prebral Ján Mitrík – Gekon zo 75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka zo Spišskej Novej Vsi.

Aj napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, bolo potrebné usporiadať Snem v pôvodne plánovanom termíne, aby sa organizácia mohla posúvať ďalej aj v týchto sťažených podmienkach a náročných časoch.

XVIII. Snem Slovenského skautingu sa uskutočnil za všetkých odporúčaných bezpečnostných opatrení a s ohľadom na všetky pokyny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – bezdotykovo, v rúškach, s dostatočnými odstupmi a dezinfekciou. Vďaka prísnym opatreniam sa nám podarilo usporiadať Snem bez komplikácií a jeho priebeh tak môžeme označiť za bezproblémový. Veríme, že najbližšie dni už len potvrdia tieto slová a naša snaha sa tak pretaví v úspešný míľnik v histórii Slovenského skautingu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí počas skráteného jednodňového Snemu rešpektovali všetky pokyny organizátora a dbali na svoje zdravie a zdravie ostatných zúčastnených. Veľké poďakovanie patrí aj Náčelníctvu Slovenského skautingu, ktoré v období rokov 2017 až 2020 venovalo tisícky dobrovoľníckych hodín svojho času, aby nezištne viedlo tak veľkú organizáciu, akou bezpochyby Slovenský skauting je, tým správnym smerom. Novému Náčelníctvu zvolenému pre obdobie 2020 až 2023 zasa držíme palce, nech kormidlo dôvery, ktoré do jeho rúk vložili delegáti v Prievidzi, držia pevne v rukách.

Nové zloženie náčelníctva

Náčelník Slovenského skautingu: Ján Mitrík
Predseda Programovej rady: Jakub Bežilla
Predseda rady pre vzdelávanie: Peter Knapík
Predsedníčka Rady pre rozvoj: Lucia Parcová Šálková
Predsedníčka Rady pre komunikáciu: Katarína Mitríková
Predseda Duchovnej rady: Martin Raškovský
Predsedníčka Zahraničnej rady: Barbora Müllerová
Predseda Hospodárskej rady: Kristián Košťál
Člena Náčelníctva Slovenského skautingu pre transformáciu: Marián Lezo

Odporúčame: Minúta po minúte: XVIII. snem Slovenského skautingu