XVIII. Snem Slovenského skautingu sa blíži. Poznačte si dátum 9. až 11. október 2020

2400

Druhý októbrový víkend nás čaká ďalší, v poradí už XVIII. Skautský snem. Skautský snem je najhlavnejším rozhodovacím orgánom Slovenského skautingu. 

Tohtoročný Skautský snem sa bude konať od 9. do 11. októbra v Prievidzi. Snem určuje stratégiu rozvoja Slovenského skautingu a tiež spôsob dosahovania jeho cieľov. Na skautskom sneme sa tiež volí Náčelníctvo Slovenského skautingu, Zmierovacia a Revízna rada Slovenského skautingu. Skautský snem sa koná raz za tri roky. Zúčastňujú sa ho delegáti za skautské oblasti či zbory a pozvaní hostia. V období medzi snemami riadi činnosť organizácie Náčelníctvo Slovenského skautingu.

Každá oblasť a zbor majú možnosť poslať na Snem svojich delegátov. O tom, koľko delegátov je možné za jednotlivé zbory poslať, rozhoduje Náčelníctvo Slovenského skautingu. Robí tak na základe počtu členov jednotlivých zborov. O konkrétnych počtoch delegátov aj pozorovateľov vás budeme informovať čoskoro.

TIP: V jarnom čísle časopisu Médium nájdete rozsiahlu prílohu venovanú XVIII. snemu Slovenského skautingu

Tešíme sa na vás.