Predstavujeme novú vedúcu kancelárie Ústredia Slovenského skautingu

1909

Novou vedúcou kancelárie sa stala Barbora Bacová, Baja. V súčinnosti s dlhodobo plánovanými zmenami v riadení a zefektívnení procesov na Ústredí Slovenského skautingu sa vedenie organizácie rozhodlo pre vytvorenie novej pracovnej pozície – Vedúci/Vedúca kancelárie. Nová pozícia bude mať na zodpovednosť administratívne vedenie organizácie a manažment ľudských zdrojov. V článku nižšie vám v krátkosti predstavíme novú pracovnú pozíciu aj našu kolegyňu, ktorá prijala výzvu vedenia kancelárie Ústredia Slovenského skautingu.  

Ústredie dlhodobo trpí personálnym poddimenzovaním, čo má dopad na kvalitu služieb, ktoré vie dodávať členskej základni, nižším organizačným zložkám, inštitúciám verejnej správy alebo zamestnancom. Ľudovo povedané, práce je veľa a ľudí málo. Pre zlepšenie procesov sme prijali zmenu v podobe rozdelenia pracovnej pozície riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu na Vedúceho kancelárie a Riaditeľa Slovenského skautingu. Jedná sa najmä o odbremenenie štatutára organizácie od povinností spojených s každodenným personálnym riadením zamestnancov a administratívnymi povinnosťami právnickej osoby.

Vedúca kancelárie Ústredia Slovenského skautingu – Barbora Bacová

Dovoľte, aby sme vám predstavili novú členku nášho tímu, Barboru Bacovú, sestru Baju, ktorá nastupuje na pozíciu Vedúcej kancelárie na Ústredí Slovenského skautingu.

Okrem vyštudovanej vysokej školy s ekonomickým zameraním, počas ktorej sa zúčastnila dvoch zahraničných projektov, získala svoju prax na pozíciách v podnikovej sfére. Je členkou 93. prístavu v Trenčíne, kde pôsobila od jeho vzniku a v súčasnosti im pomáha s financiami. Teší sa, že získala pozíciu, kde môže pracovať v skautskej atmosfére s ľuďmi, ktorí majú spoločný cieľ. Baja sa bude snažiť využiť svoje doterajšie skúsenosti a pomáhať Ústrediu napredovať. Bude s radosťou čeliť každej výzve, ktorá sa vyskytne!

Na Ústredí bude mať na starosti

  • Zabezpečenie chodu Ústredia Slovenského skautingu
  • Zabezpečenie chodu Sekretariátu Slovenského skautingu
  • Riadenie systému kvality
  • Riadenie personálnej agendy, od vyhľadávania až po hodnotenie zamestnancov
  • Zabezpečenie dodržiavania BOZP
  • Komunikácia so skautskými dobrovoľníkmi (činovníci, štatutári)
  • Asistencia štatutárovi Slovenského skautingu
  • Participácia na vybraných projektoch Slovenského skautingu

V prípade otázok ju kontaktujte na e-mailovej adrese barbora.bacova@skauting.sk.