Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

1365
Foto: Vladimír Ambróz

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú mimovládkam ani cent. Jedni nás nepredajú mafii a druhí sa pýtajú nás, čo by sme chceli. Z tých, ktorí menia hru sa smejú tí, ktorí hru nemenia. No a na záver nám chcú povedať, že si zaslúžime mať sa lepšie s prísľubom dôstojnej budúcnosti. V mori týchto sloganov a predvolebných hádok sa však nachádza ostrov, kam sa môžeme všetci uchýliť pre kúsok pokoja – skauting. Na tomto ostrove si môžeme ľahnúť do hamaky so steblom trávy v ústach a predriemať 30. september, ako keby sa nič nedialo. Však?

Ak sme sa utešovali takouto myšlienkou, tak vás zrejme nepotešíme, pretože nie, nemali by sme. Skauting ako taký je nepolitický, nie apolitický, avšak vychováva nás k zodpovednému občianstvu, preto ako skauti nemôžeme byť odtrhnutí od politickej reality. Kým nepolitickosť sa vyznačuje neangažovanosťou v politických záležitostiach, apolitickosť vyjadruje nezáujem o tieto záležitosti. Výchova k zodpovednému občianstvu sa tak môže javiť ako v priamom rozpore s nezáujmom o tak dôležitú tému v spoločnosti, akou je správa vecí verejných.

Nepolitickosť skautingu

Skauting ako organizácia je nepolitická, čo deklaruje aj vo svojich stanovách. Na druhej strane, hoci je skauting nepolitický, medzi jeho základné ciele patrí výchova k demokracii, a preto odmieta autokratické zriadenia a ideológie, akými sú napríklad fašizmus či komunizmus. Skautské hnutie však nemá ambíciu stať sa politickým a zapojiť sa do politického boja. Ak by sme teda v ponuke politických strán našli napríklad Stranu slovenských skautov (SSS), môžeme očakávať taktiež aj dištancovanie sa Slovenského skautingu od tejto strany. Slovenský skauting nám nemôže prikázať, koho voliť a neposkytne nám ani odporúčania, ktoré strany považuje za prijateľné. Nečakajme teda volebný špeciál časopisu Médium, pretože nepríde. Na druhej strane to, že je skauting nepolitický, neznamená, že sa nemôžeme zaujímať o politiku alebo sa dokonca stať členom politickej strany. Znamená to však, že nemôžeme použiť zoznam emailových adries našich členov alebo ich rodičov na propagáciu seba alebo strany, za ktorú kandidujeme.

„A načo by som šiel voliť, veď chlieb lacnejší nebude.“

Foto: Matúš Mahút

Apolitický vs. nepolitický

Hoci toto slovo môže znieť podobne (mnohí ich dokonca zamieňajú), apolitickosť spočíva v nezáujme o politiku. Tak, ako sa nepolitické organizácie usilujú o presadzovanie svojich cieľov neberúc do úvahy vládnu garnitúru, tak aj apolitické organizácie robia to isté. Oba typy organizácií neprejavujú záujem o aktívne či pasívne zapojenie sa do politického zápasu. Avšak kým nepolitická organizácia môže povzbudzovať ľudí k angažovanosti v politických záležitostiach, jej apolitický náprotivok neprejavuje žiaden záujem v oblasti politiky a deklaruje zámerný postoj neutrality. 

Začína to jednotlivcom

Apolitickosť a nepolitickosť je niečím, s čím sa stretávame aj na úrovni jednotlivca. Hoci dôvody pre tento pasívny prístup môžu byť rôzne, títo ľudia prispievajú k vzniku skupiny obyvateľstva (v posledných parlamentných voľbách to bolo vyše 34% oprávnených voličov), ktorú poznáme pod pojmom nevoliči. Niektorí z nich sa možno cítia sklamaní, nereprezentovaní alebo oklamaní, pretože politici znova a znova sľubovali jedno a spravili iné. Niektorí vyjadrujú svoj názor na ponuku politických strán tým, že sa rozhodli nevoliť nikoho a niektorí rezignovali s povzdychom, že ich hlas nič nezmení. Existuje však aj skupina, ktorá sa volieb zúčastniť nechce kvôli lenivosti. 

Ako skauti by sme mali byť vzorom zodpovedného občianstva. Mali by sme sa na voľby pripraviť svedomito. Nemusíme si síce prečítať celé programy všetkých politických strán, ale mohli by sme nahliadnuť aspoň do bodov, ktoré nás zaujímajú. Budeme prekvapení, ako málo pozornosti svojim programom niektoré strany venovali a zrejme až po prípadnom vstupe do parlamentu budú uvažovať, čo ďalej. Môžeme si vypočuť predvolebné debaty ako podcast alebo si ich pozrieť v televízii. Môžeme sa spýtať niekoho, koho úsudku veríme, aby nám priblížil ponuku politických strán a odprezentoval nám, čo ktorá strana presadzuje. No niečo takéto nám nemôže ponúknuť skauting, pretože ten je len spôsobom, ktorý vychováva suverénnych ľudí, ktorí dokážu robiť rozhodnutia sami a niesť za ne aj následky. Skauting totižto nie je nástrojom politického boja a manipulácie.

Autor článku: Skauti myslia globálne – Jakub Kvasniak

Skauti myslia globálne na facebooku  ⋅  Skauti myslia globálne na instagrame