Koordinácia a kontakty Skautskej služby

2035
Foto: Monika Lezová, archív Skautskej služby

Vzhľadom na kritickú situáciu na Ukrajine sa opäť spustila činnosť skautskej služby. Tím sa rozšíril aj o zamestnancov Ústredia Slovenského skautingu a aktívne sa zapája aj Náčelníctvo. Koordináciu Skautskej služby sme rozdelili na niekoľko priorít, ktorým sa intenzívne venujeme.

Celková koordinácia aktivít Slovenského skautingu

Koordináciu za Slovenský skauting má na starosti riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Mária Budzáková, ktorá má pravidelné stretnutia s Náčelníctvom, zamestnancami ústredia SLSK aj s celým tímom Skautskej služby.

Mária Budzáková | Riaditeľka Ústredia SLSK | maria.budzakova@skauting.sk | +421905286076

Technické zabezpečenie

Technické zabezpečenie vo forme materiálnej pomoci, priestorov na ubytovanie má na starosti riaditeľka Ústredia Mária Budzáková (Reti), ktorá hľadá spôsoby ako pomôcť našim bratom a sestrám v núdznej situácii.

Mária Budzáková | Riaditeľka Ústredia SLSK| maria.budzakova@skauting.sk | +421905286076

Program

Aktivity spojené s témou vojny a mieru a špecialne programové prvky zatrešuje programová rada a zodpovednou osobou je tajomníčka Barbora Blahová (Lula).

Barbora Blahová | Tajomníčka Programovej rady | program@skauting.sk

Priorita Financie

Tú zastrešuje fundraiserka ústredia SLSK – Zuzana Slobodová, ktorá sa venuje zbieraním informácií o možnosti podpory ukrajinských skautov a civilistov na hraniciach so Slovenskom a taktiež získavaniu finančných prostriedkov na aktivity SLSK určenej na pomoc Ukrajine.

Zuzana Slobodová | Projektová koordinátorka, fundraiserka | zuzana.slobodova@skauting.sk

Komunikácia

Komunikáciu s verejnosťou, externou aj internou rieši Rada pre komunikáciu na čele s predsedkyňou Katarínou Mitríkovou (7apol) a jej tajomníčkou Máriou Dirgovou (Gyovanna), ktoré pripravujú články a newslettere pre členov organizácie aj verejnosť.

Mária Dirgová | Tajomníčka Rady pre komunikáciu | komunikacia@skauting.sk

Skautská služba

Túto časť koordinuje Denisa Bradiaková (Člečo). V spolupráci s koordinátormi za jednotlivé skautské oblasti, spracuvávajú dáta prihlásených dobrovoľníkov a budú koordinovať dobrovoľníkov prihlásených do Skautskej služby.

Denisa Bradiaková  | koordinátorka Skautskej služby | sluzba@skauting.sk

Koordinátori jednotlivých skautských oblastí

Skautská oblasťKontaktná osobaE-mailový kontakt
Bratislavská skautská oblasťKristína Špánikovákika@prvyzbor.sk
Západoslovenská skautská oblasťMagdaléna Maronovámeggi.maronova@gmail.com
Nitrianska skautská oblasť Kniežaťa PribibnuEva Novotnáeva.novotna@skauting.sk
Žilinská skautská oblasťLukáš Ďurinalukas.durina@skauting.sk
Michal Matiamatia.michal.97@gmail.com
Stredoslovenská skautská oblasťZuzana Stykovázuzka.stykova98002@gmail.com
Adrián Liday (Banská Bystrica)liday.adrian@gmail.com
Podtatranská skautská oblasťLukáš Lačnýlacnylukas@gmail.com
Východoslovenská skautská oblasťIvana Pivovarníková – Ivka
pivovarnikova.ivana@gmail.com
Miriam Sorgerovásorgerova.miriam@gmail.com

V prípade potreby kontaktujte prosím osoby zodpovedné za jednotlivé priority.