Koordinácia a kontakty Skautskej služby

737
Foto: Monika Lezová, archív Skautskej služby

Vzhľadom na kritickú situáciu na Ukrajine sa opäť spustila činnosť skautskej služby. Tím sa rozšíril aj o zamestnancov Ústredia Slovenského skautingu a aktívne sa zapája aj Náčelníctvo. Koordináciu Skautskej služby sme rozdelili na niekoľko priorít, ktorým sa intenzívne venujeme.

Celková koordinácia aktivít Slovenského skautingu a Skautskej služby

Koordináciu za Slovenský skauting má na starosti riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Mária Budzáková, ktorá má pravidelné stretnutia s Náčelníctvom, zamestnancami ústredia SLSK aj s celým tímom Skautskej služby.

Mária Budzáková | Riaditeľka Ústredia SLSK | maria.budzakova@skauting.sk | +421905286076

Technické zabezpečenie

Technické zabezpečenie vo forme materiálnej pomoci, priestorov na ubytovanie má na starosti riaditeľka Ústredia Mária Budzáková (Reti), ktorá hľadá spôsoby ako pomôcť našim bratom a sestrám v núdznej situácii.

Mária Budzáková | Riaditeľka Ústredia SLSK| maria.budzakova@skauting.sk | +421905286076

Program

Aktivity spojené s témou vojny a mieru a špecialne programové prvky zatrešuje programová rada a zodpovednou osobou je tajomníčka Barbora Blahová (Lula).

Barbora Blahová | Tajomníčka Programovej rady | program@skauting.sk

Priorita Financie

Tú zastrešuje fundraiserka ústredia SLSK – Zuzana Slobodová, ktorá sa venuje zbieraním informácií o možnosti podpory ukrajinských skautov a civilistov na hraniciach so Slovenskom a taktiež získavaniu finančných prostriedkov na aktivity SLSK určenej na pomoc Ukrajine.

Zuzana Slobodová | Projektová koordinátorka, fundraiserka | zuzana.slobodova@skauting.sk

Komunikácia

Komunikáciu s verejnosťou, externou aj internou rieši Rada pre komunikáciu na čele s predsedkyňou Katarínou Mitríkovou (7apol) a jej tajomníčkou Luciou Tóthovou (Luca), ktoré pripravujú články a newslettere pre členov organizácie aj verejnosť.

Lucia Tóthová | Tajomníčka Rady pre komunikáciu | komunikacia@skauting.sk

Priorita Dobrovoľnící

Túto časť koordinuje Miroslava Petrášová (Mimi) spolu s dobrovoľníckym tímom Skautskej služby. V spolupráci s koordinátormi za jednotlivé skautské oblasti, spracuváju dáta príhlásených dobrovoľníkov a budú koordinovať dobrovoľníkov prihlásených do Skautskej služby.

Miroslava Petrášová  | Dobrovoľníčka | sluzba@skauting.sk

Koordinátori jednotlivých skautských oblastí

Skautská oblasťKontaktná osobaE-mailový kontakt
Bratislavská skautská oblasťKristína Špánikovákika@prvyzbor.sk
Západoslovenská skautská oblasťMagdaléna Maronovámeggi.maronova@gmail.com
Nitrianska skautská oblasť Kniežaťa PribibnuEva Novotnáeva.novotna@skauting.sk
Žilinská skautská oblasťLukáš Ďurinalukas.durina@skauting.sk
Michal Matiamatia.michal.97@gmail.com
Stredoslovenská skautská oblasťZuzana Stykovázuzka.stykova98002@gmail.com
Adrián Liday (Banská Bystrica)liday.adrian@gmail.com
Podtatranská skautská oblasťLukáš Lačnýlacnylukas@gmail.com
Východoslovenská skautská oblasťIvana Pivovarníková – Ivka
pivovarnikova.ivana@gmail.com
Miriam Sorgerovásorgerova.miriam@gmail.com

V prípade potreby kontaktujte prosím osoby zodpovedné za jednotlivé priority.