Zamestnajte skauta/skautku a objavte skrytý potenciál

661
Foto: Vladislav Kakody

Dobrovoľná a nezištná práca sa okrem iných výhod stáva aj neoddeliteľnou súčasťou žiadateľov o štúdium na prestížnych univerzitách či o vstup do zamestnania. Personalisti z týchto dôvodov vyzdvihujú schopnosti uchádzačov, ktorí majú istú skúsenosť so skautingom. 

Zamestnávatelia sa v poslednom období viac ako na tituly začínajú zameriavať na schopnosti z praxe. Preto sa zaujímajú aj o mnohé mimoškolské aktivity či dobrovoľnícke činnosti. Personalisti zo svojich skúseností poukazujú na to, že ak máte nejakú skúsenosť so skautingom, je dobré o tom na pracovných pohovoroch hovoriť. Na druhej strane pokiaľ hľadáte talentovaného pracovníka, je dobré uvedomiť si výhody skautov oproti ostatným uchádzačom. Možno ide o vlastnosti, o ktorých ste ani netušili, že nimi disponujú. Tým, že skauting je organizácia, ktorá dlhodobo pracuje s mládežou a zaoberá sa jej formáciou, skutočnosť, že niekto má skúsenosť so skautingom garantuje, že disponuje dôležitými schopnosťami pre potreby súčasného trhu práce. 

Máte medzi uchádzačmi o zamestnanie skauta? Týmito vlastnosťami s vysokou pravdepodobnosťou disponuje. 

Tímoví hráči, ktorí sa v krízových situáciách osvedčia

Majú za sebou roky skúseností práce v tímoch a to vždy s rešpektom a ohľadom na ostatných členov tímu. Rovnako tak aj skautský spôsob vzdelávania je postavený na spolupráci a koordinácii tímov a na spoločnej práci na projektoch. 

Foto: Vladislav Kakody

Kreativita, ktorá sa osvedčí pri riešení problémov

Skauti sa veľkou časťou svojho pôsobenia zaoberajú hľadaním nápaditých riešení rôznych, často i nepriaznivých situácií. Ak ich schopnosti počas bežných pracovných dní veľmi nevyužijete, určite ich oceníte pri plánovaní teambuildingových akcií. Skauti totiž na pravidelnej báze pripravujú inšpiratívny program pre niekedy aj viac ako 100 detí na 15 dní, či iné akcie prospešné nielen pre samotných členov, ale aj pre okolie. 

Stoja si za svojím slovom a dodržujú sľuby

Ľudia v skautingu jednajú v súlade so skautským zákonom. Ide o akýsi etický kódex, ktorý je regulovaný iba vlastným svedomím a morálkou. Tým, že ich nikto priamo nekontroluje, sú o to viac svedomití a naozaj lojálni. To vedie k dôvere a prispôsobení si svojich vlastných cieľov. Jedny z hlavných hodnôt skautingu sú čestnosť, dôvera a solidárnosť, a práve tieto hodnoty jednoznačne majú aj skauti – uchádzači o zamestnanie. 

Vodcovia, ktorí dodajú vietor do plachiet

Už aj malé deti skauting trénuje rozhodovať sa a pracovať na viacerých projektoch naraz. V niektorých situáciách sú ony samy vodcami, v iných sa zase nechávajú viesť. Vo vedúcich roliach sa učia schopnostiam ako hľadať zhodu, veriť tímu, vcítiť sa do role iných a rozhodovať sa konzistentne. Pokiaľ sú vo vedení, spolupracujú s ostatnými členmi tímu s rešpektom, podporujú spoločnú snahu o zhodu a utužujú súdržnosť skupiny. Starší skauti učia mladších. Ak sa rozhodnete postaviť do vedúcej pozície skauta, určite nestúpite vedľa. Vášmu tímu dodá poriadok a rámec s vysokou dávkou kreativity a empatie. A to je často presne ten vietor, ktorý mnoho tímov v pracovnom prostredí potrebuje, aby napredovali. 

Foto: Vladislav Kakody

Empatia, ktorá utužuje kolektívy

O skautoch sa často hovorí, že sú to „iní“ ľudia. A je to pravda. Sú istým spôsobom strelení a blázniví, no na druhej strane zodpovední a poctiví. Tým, že sa v skautingu stretáva veľké množstvo ľudí, každý so svojou povahou, názormi a presvedčeniami, je empatia kľúčovým faktorom, ktorý to drží celé pohromade. Skauti sa behom svojich aktivít naučili, že nie každý musí niesť rovnako ťažký batoh, ale je rozumnejšie váhu rozložiť podľa schopností každého člena tímu. Veľmi dobre si uvedomujú, že nie vždy je najdôležitejšie dokráčať čo najďalej, ale dôjsť do cieľa so všetkými členmi. 

Skauti bojujú proti bezpráviu

Krédom v skautingu je „zanechať svet o niečo lepší.“ Preto sú skauti motivovaní pochopiť svoj potenciál a využiť ho k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijú. To sa týka aj situácií, v ktorých sa odohráva istá krivda. Či už krivda voči ich vlastnej osobe, alebo voči niekomu v tíme. Skauti nemajú problém zastať sa iných ľudí a podporiť ich tak. Veľmi často sú pobádaní k odvahe pri hľadaní riešení. 

Rad skúseností, ktoré predchádzajú konfliktom

Pri rôznych situáciách, ktorým sú ľudia v skautingu vystavovaní, naberú mnoho skúseností. A tak sa môže veľmi ľahko stať, že práve skaut, ktorého zamestnávate, zmení obyčajný meeting na dynamické jednanie s mnohými nápadmi a aktivitami, ako predchádzať konfliktom. 

Foto: Vladislav Kakody

Majstri komunikácie, ktorých v krízových aj bežných situáciách oceníte

Skauti sa učia, ako upútať pozornosť publika a ako formulovať svoj názor. Verejné vystupovanie je pre nich prirodzené. Ich schopnosti v oblasti komunikácie z nich robia vhodných adeptov na rôzne pracovné pozície. Práca v tímoch ich naučila byť otvorení novým myšlienkam a prístupom. Sú schopní komunikovať s ľuďmi zo všetkých úrovní a prejaviť svoje názory a myšlienky. 

Samozrejme, každý je nejaký. Každý máme svoje muchy a preto i skaut môže sklamať. Prínos skautingu v živote danej osoby je však nezanedbateľný a určite ho zbadáte. Ak teda hľadáte pracovníka, ktorý je schopný viesť, komunikovať a prispôsobiť sa rôznym situáciám, určite by ste mali zvážiť skauta.

Autorka článku: Michaela Pősová