Nezabudnime na zabúdaných

854
Foto: Marián Suvák

Jedna zastávka navyše pre skauta, množstvo naplnených sŕdc láskou pre tento svet. Spraviť si o jednu či dve zastávky viac, nie je problém. Aj v detských domovoch, v komunitách a v domovoch sociálnych služieb nás čakajú tí, ktorí potrebujú plamienok pokoja  a mieru. 

Betlehemské svetlo sa už šíri svetom a aj naším okolím. Blíži sa čas Vianoc a ten sa nám, skautom, javí aj ako čas odovzdávania Betlehemského svetla ako symbolu pokoja a mieru. 

V každom kúte Slovenska sa určili trasy, kam plamienok v petrolejkách donesieme. Farnosťami, kostolmi aj verejnými priestranstvami sa bude šíriť svetielko nádeje. Nezabudnime však na nikoho. Niektorí nemajú možnosť odpáliť si svetielko na týchto miestach. Niektorí nie sú mobilní, nedokážu sa postaviť a nemajú blízkych, s ktorými by strávili tieto dni pri teplom kozube. Nie je pre nich možné si prísť po Svetlo a odpáliť si ho tam, kde čaká na ostatných. A práve tam, kde nemôžu byť oni sami, buďme my.

Zanesme svetlo aj do domovov sociálnych služieb, do detských domov a do komunít. Nezabudnime ani na našich ukrajinských susedov, ktorých sme prichýlili na Slovensko. Prinesme toto svetlo aj im, potešme ich milým slovom, predsa len sú už dlhé mesiace mimo svojich domovov a častokrát aj bez svojich blízkych. Práve títo ľudia potrebujú svetielko nádeje najviac. Celoročne sme v strehu Skautskej služby, no skúsme sa aj my na chvíľku zastaviť a stráviť s nimi príjemné chvíle. 

Rozžiarme miesta, ktoré sú v tmách

V každom kraji či meste sa nájdu domovy, v ktorých ľudia čakajú na iskru v srdci pred vianočnými sviatkami. Poďme za nimi. Donesme Betlehemské svetlo priamo pred ich prah dverí. Čakajú nás tam vrúcne srdcia malých i starých, rodín aj osamelých. Pobudnime s nimi chvíľku času v uponáhľanej dobe a spravme im koniec roka krajším. Naplňme ich srdcia teplom, drobným gestom Betlehemského svetla. 

Možností je veľa. V rámci družinoviek či oddieloviek je možné stráviť popoludnie s deťmi v detských domovoch, dôchodcovia v zariadeniach sociálnych služieb by sa určite potešili milému vianočnému programu a rodiny s deťmi v komunitách by privítali nových priateľov. Stačí len chcieť a hľadať. Sŕdc, ktoré volajú o lásku je mnoho. Tak ich nájdime a naplňme šťastím a pokojom tak, ako to vieme najlepšie. 

Počas roznášania Betlehemského svetla nejde o to, aby sme splnili čo najviac trás a odškrtli si množstvo zastávok. Ide práve o to, čo v petrolejkách nesieme. Je to zlato, ktoré si každý zaslúži udržiavať doma a mať ho priamo v srdci pri štedrej večeri. Máme možnosť byť nositeľmi tohto symbolu. Tak neroznášajme len svetlo. Roznášajme nádej, pokoj, mier a lásku všade tam, kde chýba, tam, kde je potrebné ju posilniť a tam, kde je ju potrebné pripomenúť.

Nezabudnite, že väčšina našich bratov a sestier z Ukrajiny je pravoslávneho vierovyznania a preto oslavujú vianočné sviatky 6. januára.

Autor: Lucia Majanová – Neza