Opustila nás sestra Eva Sláviková – Beri

1454

Vo štvrtok večer (9.2. 2017) nás opustila sestra Eva Sláviková, rod. Hermannová – Beri. Narodila sa 30.11.1929 v Prahe. Do skautingu vstúpila v roku 1945.

Postupne zastávala funkcie vodkyňa oddielu, vodkyňa zboru. Absolvovala lesnú školu v Kopě, kde sa aj zoznámila so svojím budúcim manželom – skautom Vojtom Slávikom. V päťdesiatych rokoch sa presťahovali na Slovensko do Levíc, neskôr do Zvolena. Skauting bol zakázaný, ale manželia Slávikovci ho prevádzali tak, ako množstvo ďalších skautov, priamo vo svojej rodine. V roku 1969 na krátku dobu bol skauting obnovený a Slávikovci sa k nemu samozrejme prihlásili. Založili vo Zvolene chlapčenský aj dievčenský oddiel. Zorganizovali radcovské kurzy. Ich deti samozrejme boli členmi Junáka. Zorganizovali tábor a ich členovia sa tiež zúčastnili lesnej školy. Prišiel ďalší zákaz skautingu. Ale raz skautom, navždy skautom. A tak sa skautovalo ďalej. Skautovanie sa schovávalo pod hlavičku turistov, resp. trampov. Ale všetci ďalej dodržiavali skautské zákony a skautské princípy.

V roku 1990 sa opäť mohla oficiálne obnoviť činnosť skautov a Slávikovci boli pri tom. Sestra Beri pomáhala zorganizovať prvý radcovský kurz, ktorý sa konal na ich chate. Pomáhala organizovať tábory a bola vždy tam, kde ju bolo treba. Stala sa zborovou vodkyňou.

Za jej činnosť jej bolo udelené vyznamenanie Služba skautingu 1. stupňa.

Posledná rozlúčka s našou sestrou bude v utorok 14. februára 2017 o 16,00 hod. na cintoríne vo Zvolene.

106. skautský zbor Detva