Odišiel brat Ing. Miloš Šlosár

1304

10.septembra nás zastihla smutná správa, že nás navždy opustil náš brat Žvatloš. Brat Ing. Miloš Šlosár rodák zo Skalice sa narodil 5.11.1937.

Po zoznámení sa so skautingom sa stal jeho členom od roku 1946  a bola to záľuba na celý ďalší život. Jeho záľubami, okrem skautingu bolo varenie, fotografovanie a topografia.

Pri obnove skautingu v roku 1968 Miloš bol pri tom. Jeho záujem vtedy boli vĺčatá a preto aj pracoval vo vlčom kruhu. Pri štvrtom obnovení skautingu sa zapojil do práce v kmeňovej rade, neskôr v Náčelníctve SlSk. Zapájal sa tiež do iniciatívy vzniku BSR, pomáhal pri organizácii jej činnosti, je jej členom  a je tiež jeden zo zakladateľov Bratislavských skautských dní. V tom čase bol okresným vodcom Bratislava 3 a vodcom oldskautského oddielu v Rači. Bol srdcom račianskeho skautingu. Každé leto chodil s račianskymi skautmi na tábor, kde zastával popri vodcovstve aj veľmi dôležitú funkciu kuchára. Zúčastnil sa ako kuchár aj na vodcovskej lesnej škole v Hôrke pri Novom Meste nad Váhom. Od roku 1990 bol spoluorganizátorom Betlehemského svetla na Slovensku. Po prvý raz v roku 1990 rozvážal spolu s bratom Löblom (obidvaja boli železničiari) Betlehemské svetlo vo vlakoch z Bratislavy do Košíc a z Košíc južnou trasou späť do Bratislavy. Takto bolo svetlo rozvezené po celom Slovensku.

Posledné roky, vzhľadom na vek a zdravotný stav sa už do skautskej činnosti aktívne nezapájal, ale vždy sa rád porozprával a pridal niečo zo svojich skautských a skalických skúseností.

Posledná rozlúčka s br. Žvatlošom bude v pondelok 16.9. o 14:00 v Bratislavskom krematóriu.

Brat Miloš,
Česť Tvojej pamiatke!