Za sestrou Tatianou Miklánkovou – Táňou

1265

21. januára nás zastihla smutná správa, že nás navždy opustila sestra Táňa Miklánková (*19.2.1932 – +19.1.2018). Je vždy veľmi smutné, keď nás opustí navždy niekto, koho sme mali radi a koho sme si ctili a o kom sme vedeli, že aj on nás má rád. Taký však je už ľudský život – neustály príchod a odchod, s ktorým sa musíme žiaľ všetci zmieriť i keď sa tomu akokoľvek bránime.

Sestra Táňa pochádzala z Bratislavy, kde aj v roku 1945 začala skautovať v 8. dievčenskom. Zložila radcovské skúšky a bola zástupkyňou oddielovej vodkyne. Viedla pomocnú družinu na LŠ v Hodruši.

V roku 1968 sa spolu s manželom ihneď pripojila k obnove skautského hnutia. Obnovila činnosť 8. dievčenského oddielu a viedla ho. Absolvovala LŠ a zapájala sa do skautského života všetkými možnými spôsobmi.  V tom čase okrem vodkyne oddielu nechcela vykonávať žiadnu funkciu.

Pri obnove nášho hnutia od roku 1990 aktívne pracovala v dievčenskej kmeňovej rade a viedla oddiel oldskautiek. Takto pracovala až do svojho odchodu do skautského dôchodku.

Za jej významnú prácu pre skauting jej boli udelené vyznamenania:

  • Za skautskú vernosť II. stupeň
  • Skautská láska

Nech Ti je zem slovenská ľahká!

Peter Janota
Historická komisia SLSK