Opustil nás brat Kamil Štekr

1289

Opustil nás brat Kamil Štekr (*7.5.1925 + 12.11.2017), skautským menom Kim. Zanietený skaut v Holiciach a neskôr v Ružomberku, ktorý skautoval od roku 1937.

Lesnú školu absolvoval v roku 1946 a v roku 1947 zložil vodcovskú skúšku. Angažoval sa v skautingu v rokoch 1968 – 1970. V tomto období bol hospodárom Podtatranskej oblasti. Jeho veľkým koníčkom bola aj filatelia. Dlhé roky zastával funkciu tajomníka OV ZK OZ SCP. Ako tajomník mal na starosti usporiadanie viacerých stretnutí filatelistov v Ružomberku. Po III. obnove skautingu, od roku 1990 bol okresným vodcom v Ružomberku a neskôr aj zborovým vodcom. Angažoval sa pri zriaďovaní Skautského múzea Václava Rubeša a bol aj členom jeho správnej rady a blízkym spolupracovníkom Václava Rubeša – Akelu. Zomrel vo veku 92 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bratom Kimom bude 16. novembra 2017 o 13:00 hod. v krematóriu v Banskej Bystrici.

Nech mu je zem Slovenská ľahká!

Vedenie Skautského múzea Václava Rubeša
a Historická komisia SLSK