Modlitby za mier

V tejto časti by sme Vám chceli ponúknuť pár inšpirácií k modlitbe. Práve modlitba bola prvým impulzom k celej myšlienke týždňa za mier. Môžete si vybrať, či uprednostňujete individuálnu modlitbu alebo radšej v spoločenstve.

V prvej časti nájdete niekoľko prosieb. ktoré môžete pridať k vlastným modlitbám, či k prosbám na omši. Tieto prosby vznikli pri modlitbách za mier, ktoré sa konali v Brne v čase po obsadení Krymu.

V druhej častisa nachádzajú texty konkrétnych modlitieb. Prvou je modlitba sv. Františka z Assisi (patróna včielok a vĺčat), ktorá nesie posolstvo celého týždňa. Okrem „tých klasických modlitieb“ tam nájdete aj na spievané – ekumenické modlitby z Taizé.

Prosby

za pokoj v nás; za naše obrátenie

 • aby každý vedel prijať seba samého aj so svojimi chybami
 • aby sme neprávosti, ktoré prežívame brali ako výzvu na obrátenie
 • aby sme vedeli odpúšťať
 • aby sme dôverovali Bohu, aby bol pôvodcom nášho konania, nech sa nesnažíme byť za každú cenu tými viditeľnými, nech vieme prijať a oceniť úlohu nástroja Božieho

za pokoj vo vzťahoch

 • aby sme vedeli prijať aj druhých s ich nedokonalosťami,
 • aby sme v nich vždy videli ľudí,
 • aby sme boli schopní sa modliť aj za tých, ktorí ubližujú nám, či našim blízkym

za pokoj v rodine

 • vďaka za krásu rodiny ako takej, za to že máme možnosť narodiť sa do nejakého spoločenstva, vytvoriť nejaký vzťah;

Prosíme,
– aby rodičia boli skutočnými rodičmi, ktorí s láskou prijímajú svoje deti
– aby deti prijali svojich rodičov takých akí sú a boli im oporou
– aby súrodenci neviedli zbytočné spory

za pokoj na Ukrajine a v Sýrii

Sýria:
Prosíme za všetkých ľudí trpiacich pre konflikt v Sýrii, za rodiny, siroty, utečencov.

 • nech ich Pán uchráni od ďalšieho utrpenia
 • nech, Pane, pocítia v ťažkých skúškach Tvoju otcovskú blízkosť
 • nech ich ťažké chvíle spojené s konfliktom nezlomia, nech Pán uzdraví rany spôsobené vojnou
 • aby nestrácali nádej, dôveru

Ukrajina:

 • aby láska a nesebeckosť stála nad osobnými záujmami a túžbe po moci.
 • nech Pán chráni obyvateľov Ukrajiny pred strachom, ktorý zabíja nádej a dušu človeka
 • nech ich Pán chráni pred vojnou
 • nech Pán uzdraví rany, ktoré spôsobuje rozdelenie a strach
 • za tých, čo sa postavili na obranu Ukrajiny, aby jednali správne

za pokoj vo svete

 • za kresťanov prenasledovaných vo svete
 • za obrátenie všetkých ľudí na Dobro a Lásku
 • za náš svet, ktorý je zranený zlobou, aby sa odvrátil od hriechu a hľadal Boha
 • nech hľadáme to, čo nás spojuje, nie to, čo nás rozdeľuje
 • aby sme sa stali pokornými
 • za politikov a tých, čo tvoria zákony, alebo tých, čo majú moc, nech ich dielom sú zákony, ktoré neubližujú, ale chránia, nech neboria, ale budujú
 • za prírodu, vďaka za pokoj v nej, pomôž nám ho chrániť

Modlitby

Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky;
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;
vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú;
svetlo tým, čo tápu vo tmách;
radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali;
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – získavame;
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia;
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.

Amen.

Ján Maga (Týždenník)

Prajem dobro všetkým

Pane, požehnaj ľudí, ku ktorým som dnes nebol dobrý – daj im silu odpúšťať.
Pane, požehnaj všetkých, ktorí mi dnes preukázali dobro – odplať im ich lásku.
Pane, požehnaj naše rodiny, príbuzných, priateľov a susedov – daj, nech medzi nimi vládne pokoj.
Pane, požehnaj náš národ – posilni v nás všetkých vieru, nádej a lásku.
Pane, požehnaj našich kňazov, rehoľnice, biskupov a Svätého Otca – daj, aby nás viedli ku tebe.
Pane, požehnaj chorých, núdznych, pohŕdaných a prenasledovaných – daj im pocítiť tvoju blízkosť.
Pane, všetkých, čo zomreli v tento deň – prijmi do svojej lásky.
Láskavý Bože, daj aby som odpočíval v tvojom pokoji a nový deň začal na tvoju chválu.

Amen.

Milan Rúfus (Nové modlitbičky)

Modlitba za mier

Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov,
Ty, tam hore.
Že sa to nesmie.
Že ako Ty si svätý,
aj zem je svätá.

Veď chodia po nej deti.

W.E.B. Du Bois

Ó, Pane, zmiluj sa a daj,
aby sme sa odvážili spraviť čin,
ktorý, ako dobre vieme spraviť treba.
Nech neváhame kvôli pohodliu,
či slovám z [ľudských] úst,
či svojmu vlastnému životu.
Volajú nás majestátne dôvody
– oslobodiť ženy, vychovávať deti,
položiť na kolená nenávisť,
vraždy a biedu –
všetky tieto a ďalšie.
Volajú však hlasmi, ktoré znamenajú
prácu, obetu a smrť.
[Kiež nájdeme spôsob, ako sa s tým porátať.]

Modlitba za mier v Sýrii (z VKH Brno)

Bože, ktorý sa súcitom naslúchaš volaniu sýrskeho ľudu,
posilňuj tých, ktorí trpia násilím,
utešuj tých, ktorí oplakávajú svojich mŕtvych,
pomáhaj okolitým štátom, ktoré prijímajú uprchlíkov,
zmeň srdcia tých, ktorí sa dožadujú zbraní,
a podporuj tých, ktorí sa usilujú o zachovávanie mieru.
Bože nádeje, inšpiruj tých, ktorí vládnu, aby sa usilovali o mier tam, kde je násilie a hľadali opätovné uzmierenie s nepriateľmi.
Vzbuď v cirkvi súcit so sýrskym národom a posilňuj našu nádej, že i v budúcnosti bude zachovaný mier založený na spravodlivosti pre všetkých.
O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, Vládcu mieru a Svetla sveta.

Amen

Modlitba za mier z roku 1949

Pane ježíši Kriste, jenž jsi pravil svým apoštolům: „Pokoj Vám zanechávám, pokoj svůj vám dávám“, nehleď na naše hříchy, nýbrž na víru své církve a rač nám podle své vůle dát mír a svornost. Vysvoboď nás ze všeho zla a uděl nám pokoj v našich dnech. Přispěj nám na pomoc svým smilováním, abychom ,zbaveni všech hříchů a všeho nepokoje, vždy byli v bezpečí před metlou války.
Osvěcuj vlády národů, aby poznaly, co slouží míru. Dej, aby meče byly překovány v pluhy, a tvůj pokoj buď s námi vždycky. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,daruj nám pokoj. Maria, Královno míru , pros za nás.

Amen.

Detská modlitba

Pane daj, aby bol na celom svete mier,
Pane daj, aby len pekné slová šli z mojich pier,
Pane daj, aby sme vedeli prinášať obete,
Pane daj, aby sme mali slnko aj po lete,
Pane daj, aby mamu nehneval fľak na tričku,
Pane daj, aby som dokázal obrániť vždy sestričku,
Pane daj, aby dospelí už pochopili,
že nie škola, no Ty si mi najviac milý.
Pane daj, o čo Ťa prosím v tejto chvíli,
aby sme aj o rok zo studničky čistú vodu pili.
A ešte o jedno Ťa prosím, veď som maličký,
aby všetky deti mali len pekné sníčky.

Modlitby z Taizé

Dona la pace
Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona la pace Signore, dona la pace.

(Daruj, Pane, pokoj tým, čo v teba dúfajú, daruj Pane pokoj, daruj pokoj)

Dona nobis pacem
Dona nobis pacem cordium

(Daruj mier našim srdciam)

Da pacem
Da pacem cordium

(Daj mier našim srdciam)

Bóg jest Miłością
Bóg jest Miłością,
miejcie odwagę żyć dla Miłości,
Bóg jest Miłością,
nie lękajcie się

(Náš Boh je Láska, majte odvahu žiť pre Lásku, náš Boh je Láska, nestrachujte sa)

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...